Bekijk het origineel

Gods Woord en daarmee de ware wijsheid verworpen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gods Woord en daarmee de ware wijsheid verworpen

4 minuten leestijd

„Ziet, zij hebben des Heeren Woord verworpen, wat wijsheid zouden zij danhebben?"Jeremia 8:9b

Ziet! dat is: let er goed op, wat een grote zonde is: het verwerpen van het Goddelijk Woord. En geen heidenen hebben dit gruwelwerk bedreven, nee, een beweldadigd volk boven alle volken der aarde. Ja, zij maakten het erger dan de heidenen. Daar zij kwaad bedreven tegen beter weten in. Dan zullen zij en wij des te zwaarder oordeel ontvangen. De Heere mocht van dit volk gehoorzaamheid eisen, zoals ook Nederland in verleden en heden grote weldaden van de Heere ontvangen heeft. Wat heeft er een eer in ons kleine land gewoond, daar er veel volk de Heere mocht vrezen en dienen. Ook na de Tweede Wereldoorlog is het nog weer zelfstandig mogen worden, maar -o vreselijk- helaas geen verootmoediging en bekering tot de levende God. De welvaart nam toe, maar het geestelijk leven af Jakob is dun geworden.

Wat hebben zij verworpen? Des Heeren Woord. En daarmede tast men Zijn majesteit aan. En de diepste oorzaak? Adam en zijn rampzalige val. Wat waren de eerste mensen beweldadigd! In kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar moed- en vrijwillig van God afgevallen en satan toegevallen. En daar krijgt Gods volk nu zo'n droefheid over: wee mij, zeggen zij, dat wij zo gezondigd hebben. Des Heeren Woord is een zeer grote schat, niets op aarde is daar bij te vergelijken. Het Woord des Heeren bestaat tot in eeuwigheid. Die schat is verworpen door hoog en laag onder het volk. Ook in onze dagen: eten en drinken, sport en spel en vrolijkheid. Vele keren hebben wij Gods Woord al de rug toegekeerd. Gods Woord wordt geweld aangedaan om de zielen te misleiden voor een ontzaglijke eeuwigheid, de waarachtige bekering wordt helaas schaars gevonden. En wie is er benauwd onder, persoonlijk, huiselijk, landelijk en kerkelijk? De wereld heeft het hoogste woord en Gods volk? Zij gaan zwijgende over de aarde, of kruipen in een hoekje weg.

En dat alles zal uitlopen op een diepe ellende, want de gevolgen van zulk een gruwelstuk zullen niet uitblijven. Wat zal er voor wijsheid overblijven en zijn? De afval zal steeds groter worden, de spotters bruter en de atheïsten nemen toe. De mens zit als een god op de troon en maakt uit wat goed en kwaad is. Maar met al onze wijsheid zijn wij grote dwazen voor God!
De wijsheid, een kostelijke gave van God, wordt misbruikt. „De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid" Spreuken 1:7, Ps. 111:10. Het is de oerzonde van het paradijs: zelf God willen zijn. Waar wordt in onze dagen de ware wijsheid gevonden? Het is alsof over alles een verblinding is gekomen. En de ware Wijsheid, de Heere Jezus, wordt voorbij gezien en aan de kant geschoven. Doet weg de vreemde goden, zo sprak eenmaal Jakob tot zijn gezin, vóór zij Kanaan binnentrokken. Dat wij ons nog vernederen mochten voor de Heere en bij Christus' Kruis mochten terecht komen. Hij spreekt nog: indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van Mij begere!
De Opperste Wijsheid geeft verstand aan slechten, wien 't gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Een eeuwige nacht, dat is een eeuwige verwerping door de Heere, en dan te laat berouw:
had ik, had ik!

Christus is van God gegeven tot wijsheid van God, rechtvaardigmaking en heiligmaking en volkomen verlossing. En de levende Kerk ligt helaas ook zo verscheurd en verdeeld als beenderen aan de mond van het graf Er kunnen haast geen twee meer tesamen gaan. Mocht het alles ons eens tot schuld voor de Heere worden. „Wie weet. Hij mocht zich wenden en berouw hebben van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen." Och, of gij ook bekender, sprak de Heere Jezus, nog in deze uw dag, wat tot Uw eeuwige vrede is dienende! Want bij Hem is vergeving, opdat Hij gevreesd wordt. Ook door ons al?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 februari 1993

Terdege | 68 Pagina's

Gods Woord en daarmee de ware wijsheid verworpen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 februari 1993

Terdege | 68 Pagina's

PDF Bekijken