Bekijk het origineel

Het Lam Gods draagt de vloek van Gods toorn weg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Lam Gods draagt de vloek van Gods toorn weg

5 minuten leestijd

,,Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.''Johannes 1:29b

Deze woorden van Johannes de Doper geven trefzeker de volle rijkdom van het Evangelie weer. Johannes' prediking is ontdekkend. Hij legt de vinger op de open wond van ons zondaarsbestaan. Roept op tot boete en bekering. Predikt de niet te stuiten komst van het Koninkrijk der hemelen met het gericht Gods. Wie zal daarin bestaan? De bijl ligt reeds aan de wortel der bomen. Zo gebruikt de Heilige Geest Johannes' profetische optreden om plaats te maken voor Christus. Onder de breedte van het volk, de schare, inclusief alles wat daar maar onder huizen kan, van edele tot pauper.
Allen van één lap gescheurd, kinderen des toorns, en Abraham zal daartegen geen beschutting kunnen bieden. De doop van Johannes predikt de onreinheid van ons leven tot in de kern, de ziel. De mens der zonde moet sterven. Onontkoombaar. Zie! Zie het Lam Gods.

Hier wordt de aanwijzende vinger van Zacharias' zoon, figuurlijk gezien, groter dan er ooit een aan een mensenhand gezeten heeft. Hier rijst Johannes als profeet Gods uit boven Mozes, boven Elia, boven Jesaja. Mozes mag de schaduwdienst van de oude bedeling instellen, waarin het Paaslam en zijn bloed een voorlopige rol vervult. En de boodschap is, dat slechts achter het bloed der verzoening vrede en beschutting tegen de dood te vinden is. Jesaja brengt de Knecht des Heeren, de komende Messias in beeld en verbindt Zijn verschijning met de gedachte van het Lam. Hij voorziet Hem als het Lam dat ter slachting wordt geleid en Zijn mond niet opendoet.

Johannes, de priesterzoon uit Tevi's geslacht, mag het Lam dat Zichzelf gaat offeren, aanwijzen. Het Lam Gods. God Zelfheeft Zich een offer bereid.
God heeft Zijn eigen Zoon in de wereld gezonden om die wereld met Zichzelf te verzoenen. Hij is gekomen om de zonde uit de wereld weg te nemen. Zie! Hier is de ingang van het Koninkrijk Gods. De Deur. In Hem zijn al Gods beloften ja en amen. Hier is uitzicht voor uitzichtlozen, hulp voor hulpelozen, redding voor gevloekten. Het Lam gaat de vloek dragen, ja, wegdragen. Door Zijn bitter lijden en sterven gaat Hij verzoening teweegbrengen.
Het leven ligt in dat Lam. Dit Lam zal éénmaal, zonder herhaling, geslacht worden. Duisternis zal dan de aarde bedekken. Daarover zal de apostel die zich de grootste der zondaren noemt, juichen: „Ons Pascha is voor ons geslacht, zo laat ons feest houden." Wat het bloed van honderdduizenden lammeren niet vermag, brengt Zijn bloedstorting tot stand.

Zie, het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt, op Zich laadt.
Is daar ook uw zonde al bij? Ja, waar zijn uw zonden? Johannes als boetprediker èn Gods wet wijzen aan dat de zonden zonder dat Lam op uzelf liggen. Luther, die de rechtvaardiging van de goddeloze zo als kern van het evangelie heeft doorzien, heeft gezegd: „Men moet de zonden niet laten liggen waar de wet ze heeft neergelegd. Johannes wijst een Ander aan, de Heere Christus: daar liggen ze pas goed en beter dan op mij."

O, zie het Lam Gods. Hoort Hem! Dit woord van God is een nodiging.
Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.
In Hem ligt alles wat u nodig heeft, vergeving, vrede met God, het eeuwige leven. Horen over Hem moet brengen tot volgen van Hem, vragen aan Hem, geleerd worden door Hem, wonen bij Hem. Komen tot geloof in Hem.
Dan heeft Hij u, zondaar en u Hem, en in Hem ziet de Vader u aan alsof u nooit enige zonde had gedaan. Grote zaligheid wordt ons in het Godslam verkondigd. O, geef er toch acht op. Smeek of de Geest u brengt aan de voeten van het Lam. Ook heden, in de Lijdensweken van het jaar 1993, wijzen Johannes' woorden en vinger u de weg ter zaligheid.

Zalig zij, die de woorden Gods bewaren. Die in geloof op het Lam zien. Zij zullen eenmaal te midden van de schare die niemand tellen kan, uitroepen: „De zaligheid zij onze God, Die op de troon zit, en het Lam."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 februari 1993

Terdege | 68 Pagina's

Het Lam Gods draagt de vloek van Gods toorn weg

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 februari 1993

Terdege | 68 Pagina's

PDF Bekijken