Bekijk het origineel

Zoveel hoofden...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

6 minuten leestijd

Zondagsarbeid
Graag wil ik reageren op het interview met directeur M. Vink van Optima-uitzendbureau. Ergens stelt de heer Vink: „Als een bedrijf mensen zoekt voor werk waarmee de zondag is gemoeid, gaan we er niet mee in zee." Ik vraag me echter af of de heer Vink zich realiseert waar hij over spreekt. Vele processen in de metaal-, olie- en chemische industrie vertonen een continu-karakter wegens de enorme complexiteit ervan. Al deze processen (bijv. aardolieraffmage, het hoogovenproces, etc.) hebben opstartprocedures variërend van enkele weken tot een aantal maanden. We maken in de huidige welvaartsmaatschappij met z'n allen gebruik van deze processen door bij voorbeeld een auto te rijden, door het gebruik van huishoudelijke apparatuur gemaakt van kunststof, door kleding te dragen gemaakt van synthetische stoffen etc, etc. Bovendien draait onze maatschappij op elektriciteit, waardoor elektriciteitscentrales 24 uur per dag, zeven dagen in de week operationeel moeten zijn. Let wel, wij als christenen dragen hier de volle verantwoordelijkheid voor en kunnen ons niet aan deze arbeid onttrekken. Dat betekent dat indien wij als christen in deze industrieën werkzaam zijn we wellicht regelmatig op zondag (of een gedeelte ervan als dat te regelen valt) zullen moeten werken. De dienst der barmhartigheid is wel degelijk niet uitsluitend beperkt tot het beroep van arts of verpleegkundige; ook technici hebben een ondersteunende taak hierin. De realiteit van vandaag dwingt een ieder van ons om aloude aangenomen principes te verleggen. Hiermee wil ik niet zeggen dat we op zondag maar lukraak kunnen gaan werken. Het is een enorme zegen de zondag als de dag des Heeren te beleven. Ons werk moet op deze dag tot het allernoodzakelijkste beperkt blijven.

Ing. D. Burggraaf, Stolwijk

Verantwoordelijk
Is een raadslid dat tegen een bepaald raadsbesluit heeft gestemd, verantwoordelijk voor dat besluit? (Terdege 27-1-1993). Natuurlijk niet.
Hij heeft in het openbaar en beargumenteerd tegengestemd. Uitsluitend de voorstemmers zijn er dus verantwoordelijk voor. Hoe ligt die verantwoordelijkheid voor de zo'n raadsbesluit uitvoerende burgemeester en wethouder? Als de burgemeester/wethouder een minderheidsvoorstel had ingediend en een ontradend advies heeft gegeven c.q. tegengestemd, is hier die verantwoordelijkheid wel minder dan wanneer zij dat zouden hebben nagelaten, maar geheel vrij zijn zij m.i. daarvan niet.
Als de praktische politiek vrijwel niet meer mogelijk is, zoals ook uit het interview blijkt, moet je noodzakelijkerwijs steeds meer op het getuigen terugvallen. Beide tegelijk gaat moeilijk en daar komt ook vaak niet van.
A. de Gruijter, Moerkapelle


Verzekeren (4)

In de rubriek "Zoveel hoofden..." werd gereageerd op het artikel "verzekeren" dat dat uit den boze is. Mag ik zeggen dat ik er voor danken kan dat deze mogelijkheden er zijn, en dat betekent niet dat ik niet geloof dat de Heere machtig is om in alle omstandigheden te voorzien. Maar we mogen toch in biddend opzien gebruik maken van mogelijkheden die gegeven zijn? Zelf heb ik in ruim vier jaar drie keer in het ziekenhuis gelegen, met verschillende operaties, plus chemokuur en bestralingen en nog altijd controles plus medicijnen enz. Dat alles heeft tot nu toe + ƒ 70.000 gekost, misschien nog wel meer. Hoe zouden wij dat hebben kunnen betalen? En mogen we dan verwachten dat onze familie of iemand anders dat voor ons doet, nee toch? Laten we ophouden elkaar te veroordelen, maar de Heere danken voor zoveel mogelijkheden, maar tegelijk bidden of de Heere de middelen zegenen wil, want aan Zijn zegen is alles gelegen.
mw. J. Mak, Schiedam

Vaccinatie
Naar aanleiding van het betoog van professor Van Lieburg waar een voorstander van vaccinatie aan het woord is die zijn betoog zeer goed onderbouwen kan en waar mijn verstand het helemaal mee eens kan zijn, het volgende. Toen tien jaar geleden de vraag ging wegen, kan dit wel, wij zouden 's maandags de dierenarts krijgen om de koeien te spuiten tegen mond- en klauwzeer, was mijn verstand ook zo aan het redeneren, 's Zondags kwam ds. Van Hennekeler om bij ons een vacaturebeurt te vervullen. Hij had als tekst Jer. 8 vers 6. „Ziet, zij hebben des Heeren woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?" Hieronder is mijn hart overgebogen om het niet te doen. Kunt u nu mijn verwondering begrijpen, dat in hetzelfde nummer, dezelfde predikant dezelfde tekstwoorden in een meditatie gaat behandelen. Daar mag de keus vernieuwd worden om die God alleen te vrezen en te eren.
Naam en adres bij de redactie bekend

Vaccinatie (2)
Sinds de jongste polio-epidemie overviel me regelmatig de gedachte: hebben we het paard van Troje niet binnengehaald met het RD en de Terdege? Was dit de bedoeling van hen die aan de wieg van het RD/Terdege stonden? Ik meen van niet. Toch lijkt het me, zeker na lezing van interview met dr. Van Lieburg, dat we nu van binnenuit geïndoctrineerd worden. Is het inderdaad zo dat de beslissing niet te laten inenten gebeurt in de richting van verstand op nul en we zien wel wat er gebeurt en wordt inderdaad pas nagedacht als er een epidemie komt? En zijn het dan alleen degenen die al dan niet "stiekem" laten inenten degenen die het hoofd gebruiken? Ik heb niet de eer dr. Van Lieburg te kennen maar ik vraag we wel af of dr. Van Lieburg werkelijk weet over wie hij spreekt. Mijns inziens gebruikt hij zoveel ongenuanceerde opmerkingen over de gereformeerde gezindte dat het tegendeel blijkt. Voorzorgsmaatregelen als gezond eten etc. worden op een lijn met voorbehoedsmiddelen gezet en beide zouden door mensen die tegen inenten zijn op dezelfde manier worden beoordeeld. (Is dit "wetenschappelijk" bewezen?) Is juist soberheid ook in het eten niet één van de "geprezen" calvinistische hoedanigheden? Dan wil ik dr. Van Lieburg wel meedelen waaruit o.a. onze argumentatie tegen inenten bestaat: Als wij belijden dat God almachtig is houdt ook een polio-inenting ons niet vrij van polio, dus waarom zouden we ons dan in laten enten, dat beschouwen we als een twijfelen aan Gods almacht. Al zal dit dr. Van Lieburg niet overtuigen, misschien een hint in de richting van de beide redacties (Terdege/RD) om het beleid in dezen bij te stellen.

H. van Iwaarden-Arends, Terneuzen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 februari 1993

Terdege | 68 Pagina's

Zoveel hoofden...

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 februari 1993

Terdege | 68 Pagina's

PDF Bekijken