Bekijk het origineel

De verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena

6 minuten leestijd

"Jezus zeide tot haar: Maria! Zij zich omkerende zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester." Johannes 20:16

Op Pasen herdenkt de kerk de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Het Paasfeest is een feest voor de Kerk. Daarmee bedoelen we de levende kerk, die door Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest is levendgemaakt..., wederomgeboren tot een levende hoop. Dat nieuwe leven kan niet verborgen blijven. Dat leven komt openbaar in de strijd tussen vlees en geest. Die strijd duurt voort tot op de Dag van de wederkomst van de Grote Triumfator. Op Pasen herdenken wij dat Christus Zijn verlossingswerk heeft bevestigd en bekrachtigd. De Borg heeft voldaan aan Gods heilig recht. Het is volbracht! Nu is Hij in de hemel voor ons ten goede... Hij is ons Pand in de hemel. Ook u en ik en jij, ook wij zullen opstaan uit de dood. Hij is de Eersteling... wij zullen volgen. Daarna komt de Grote Scheiding... Dat gelooft de Kerk... Gelooft u dat ook echt?

Maria... we kennen haar. Ze werd verlost uit de greep van de duivelen en uit de macht der zonde. Ze leefde met haar zuster Martha en haar broer Lazarus in Bethanië. Wat was het daar goed in dat huisje, en in het bijzonder wanneer de Heere Jezus daar ook op bezoek was. Maria zat zo graag aan de voeten van het vleesgeworden Woord. Hij is haar Verlosser en Zaligmaker. Het nieuwe leven is in haar gelegd, maar ze kan alles nog niet begrijpen. Ze heeft onderwijs nodig. Onderwijs is vaak veel beter dan troost... onderwijs door het Woord uit het Woord. Zij en de andere volgelingen weten nog niet van de genoegdoening van Christus op Golgotha. Ze stonden nog voor "de zaak"... En toch hadden ze gezongen: God heb ik lief.. Die eerste liefde had hun hart vervuld. Toen was het al licht en leven, maar nu... nu is alles weg.

Maria is haar Heiland kwijt. Haar geloof, hoop en liefde staan op zo'n heel laag pitje. Ze weent hete tranen over haar gemis. Ze is haar Meester kwijt... na al die ontvangen genade in die eerste tijd. Alleen dwaalt ze rond als een bedroefde van geest. Is ze dan helemaal vergeten? Neen... haar naam is bekend in de hemel, ook nu, nu het zo donker is in haar zieleleven. Wanneer de vraag tot haar komt: Vrouw, wat weent gij?, dan hoeft ze niet lang na te denken over het antwoord. Ze belijdt: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben. Ze weet niet waar ze haar Jezus moet zoeken!

Het is een wonderlijke zaak dat ze de Heere Jezus ziet op de Paasmorgen en Hem toch niet kent. Ze ziet Hem aan voor de hovenier. Haar meester houdt zich verborgen om straks veel méér te geven! Na dezen, Maria... na dezen zult ge het verstaan. De grote Hovenier weet precies welk onderwijs zij nodig heeft, opdat ze sraks zal getuigen van de opstanding van Hem die haar Hef heeft met een eeuwige hefde... Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Meteen zegt ze waarmee haar hart is vervuld: „Zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt en ik zal Hem wegnemen..." Zij zoekt een dode Jezus! Ze staat als op het kerkhof in het graf te kijken. Ze ziet naar beneden. Ze loopt over van vragen, met twijfel en ongeloof Welke fout maakt ze? Deze: Ze maakt de grote fout dat zij de woorden van haar Leermeester heeft vergeten en dat ze de prediking van die twee engelen uit de hemel niet gelooft... Maar dat staat de opgestane Levensvorst niet in de weg. Hij rolt de grote steen van ongeloof en twijfel weg door haar aan te spreken met haar eigen naam: Maria! Die hoorbare stem doordringt haar. Die stem van de Zone Gods brengt verandering, ommekeer, redding en genezing. Die stem van het Woord dringt door tot in haar diepste en innigste gevoelens... Die stem dringt tot wederliefde. Door die wonderlijke liefde antwoordt ze en roept ze uit door de Heilige Geest: Rabbouni, Meester... mijn Meester.

Op paasmorgen openbaart Christus zich in al Zijn heerlijkheid. Zie het bij Maria... Hij is de grote Doorbreker voor Wie niets te wonderlijk is. Hij maakt het onmogelijke - mogelijk! Maria mag opstaan uit het graf van haar geestelijke nood. Jezus leeft...! Gelukkige Maria. Ze kon zingen: Gij hebt mijn smart verdreven... De duisternis, de twijfel en ongeloof zijn op de vlucht geslagen. De Zon der Gerechtigheid maakt het licht en doet léven. Maria kan over dat wonder aan haar ziel niet zwijgen. Ze mag vertellen over de verschijning van de opgestane Koning... Nu ze achter "de zaak" staat, hééft ze ook wat te vertellen. Lezer, lezeres, kent u déze Jezus? Deze Doorbreker...?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 april 1993

Terdege | 80 Pagina's

De verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 april 1993

Terdege | 80 Pagina's

PDF Bekijken