Bekijk het origineel

Zoveel hoofden,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

3 minuten leestijd

Vrouwen in de SGP
Met grote belangstelling heb ik het artikel gelezen van de heer P. Boer over "De rust in onze zuil verstoord" en als warm voorstander van de Staatkundig Gereformeerde beginselen wil ik hier graag mijn reactie op geven. Wat betreft het vrouwenkiesrecht in de SGP gist en kraakt het momenteel in de partij... en toch... als ik hierover 1 Korinthe 14 vers 24 op na lees en het gaat "over het stil zijn van de vrouw" in de gemeente, dan geldt dit naar mijn bescheiden mening de arbeid in de gemeente Gods en niet zozeer het Staatkundig gebeuren. Het gaat hier immers over de gemeente Gods. Verder moeten wij onder ogen zien, elke onthouding van de stemgerechtigde vrouwen in de SGP is koren op de molen van de vorst der duisternis, die veel liever heeft dat de vrouwen thuis blijven. In een gesprek met de heer Van Rossum -zie vorige nummer- zei de heer Van Rossum letterlijk „de vrouw hoort in de tent". Als de heer Van Rossum dit zo stelt, dan bedoelt hij waarschijnlijk de tent van Sara. In het grondbeginsel van Gods Woord is dit wel waar, de vrouw en man elk op hun door God geordende plaats, toch zien wij Sara op een bepaald moment naar buiten treden en wij horen haar tot Abraham zeggen: „Drijf deze dienstmaagd met haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd, zal met mijn zoon Izak niet erven" en Abraham moet op Gods bevel luisteren naar wat zijn vrouw zegt. Nu kunnen wij wel aanvoeren dat dit een Goddelijke doorkruising is van de normale gang der dingen en dit moge zo zijn; maar toch lezen wij dat de Heere ook door enkele profetessen grote dingen tot stand bracht. Wij denken hier met name aan Debora de profetes die Israël in de kracht Gods verloste van de vijand. Nu geeft men hier als verklaring, dat er toen leiders ontbraken; en dit moge zo zijn; doch de Heere had toen ook een mannelijke leider kunnen bekwamen. Uit dit en ook andere Bijbelse voorbeelden meen ik te mogen concluderen dat het beslist niet verkeerd is; dat het bovendien zeer zegenrijk zou kunnen zijn als de vrouw geïnspireerd vanuit haar Goddelijke roeping, als huisvrouw, bezig zou mogen zijn in de Staatkunde, niet om nu direct te staan te popelen om minister-president te worden, doch in bescheiden mate dienstbaar te zijn voor ons wegzinkende vaderland. In het bijzonder mogen wij hier ook denken aan SGPvrouwen die niet de zorg van een gezin met zich mee dragen. In sommige beleidsterreinen zoals de kinderbescherming, zou een vrouw misschien beter passen dan een man. De Heere moge maar vele Debora's verwekken als moeder in Israël - Nederland teneinde land en volk terug te roepen tot het Woord des Heeren.
D. Wilgenburg, Haarlem

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 augustus 1993

Terdege | 72 Pagina's

Zoveel hoofden,

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 augustus 1993

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken