+ Meer informatie

Kustfront: zware buien in het najaar

4 minuten leestijd

Fronten ontwikkelen zich waar verschillende luchtsoorten elkaar ontmoeten, bij voorbeeld warme en koude lucht, of droge en vochtige lucht. In een beperkt gebied ontwikkelt zich soms het kustfront, een femoneem dat in het najaar en de winter aan de kust voorkomt, wanneer de temperatuur van het zeewater hoger is dan van het aangrenzende land.

Buiig weer aan de kust in het najaar is op zichzelf genomen geen bijzonderheid, maar wèl bijzonder is dat zo'n tien jaar geleden onder de aandacht werd gebracht dat deze buien met frontale verschijnselen gepaard gaan. Fronten worden vaak voorafgegaan door sluierbewolking, waarin zich optische verschijnselen voordoen (zie foto). De feitelijke achtergrond is het verschil in opwarming tussen zee en land. In de herfst is de zee nog warm, maar het land begint in de avond en nacht al flink af te koelen. In een aantal gevallen kan zich dan een kustfront vormen.

Typen
De indeling naar verschillende typen heeft te maken met het op dat moment heersende weer en vooral ook de wind, vaak de achtergrondstroming genoemd. We onderscheiden dan het westnoordwest-type (waarbij de heersende wind tussen west en noordwest is), het noordtype, het zuidwesttype en het type waarbij zich een apart lagedrukgebiedje langs de as van de zuidelijke Noordzee vormt.

Kenmerken
In algemene zin kunnen er een aantal duidelijke kenmerken van het kustfront worden genoemd. - Het komt voor in het najaar en de (vroege) winter. Soms komen echter in augustus of januari en februari ook kustfrontverschijnselen voor. - Het kan ontstaan wanneer er een tamelijk groot verschil in temperatuur bestaat tussen de zee en het aangrenzende vasteland (waarbij de zee dus altijd warmer is). - Het manifesteert zich gewoonlijk in een beperkt gebied langs de kust, maar soms kunnen randverschijnselen (zoals weerlicht) tot ver in het binnenland te zien zijn (zie kaartje). - Het is actiefin de nacht en ochtend, wanneer het verschil in temperatuur tussen zee en land gewoonlijk het grootst is. Soms duren de verschijnselen echter een groot deel van de dag voort. - Het gaat gepaard met een aantal kenmerkende weersverschijnselen: bewolking, (veel) neerslag (buiig van karakter), onweer, verandering van temperatuur en windrichting.

Kleine schaal
Omdat het kustfront op kleine of soms zeer kleine schaal voorkomt, moet er in de kust een dicht weerwaarnemingsnet bestaan. In een tijd waarin veel weeramateurs een waarnemingsstation beheren kan dan ook een gedegen onderzoek naar het kustfront plaatsvinden. Kleine veranderingen, zoals een daling van de luchtdruk, etc. ontsnappen dan minder snel aan de aandacht. Opvallend is dat in de jaren dat er onderzoek werd gedaan naar het kustfront (1982 tot en met 1985), het front zich vaker ontwikkelde dan in de laatste jaren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.