Bekijk het origineel

Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld?

6 minuten leestijd

Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld? In de kerkgeschiedenis zijn er heel wat opvattingen over het Avondmaal die juist een duisternis gelegd hebben over de eenvoud en de heiligheid van het sacrament.

Er zijn mensen die direct na de belijdenis deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Als je vraagt waarom ze aangaan, dan is het antwoord: „Het is toch voor zondaren." Maar je merkt niets van een strijd tegen de zonde en ook niet van een hartelijke belijdenis dat zij alle genade in Christus zoeken. Ik heb de gedachte dat het Avondmaal dan een uitwendige belijdenis is. In de natijd van de Reformatie was er vier maal per jaar gelegenheid tot het doen van belijdenis, wanneer er een honger was naar de Heere en enige werkzaamheden des geloofs. Bij velen van ons krijgt het belijdenis doen een automatische klank. We spreken over kerkelijke plicht, om lid van de kerk te worden. Naar het Woord is belijdenis doen meer dan een kerkelijke plicht: het is belijdenis van het geloof. God heeft recht op ons leven. M'n onbekeerdheid moet me in de klem brengen. De Heere moet de eerste plaats innemen in m'n leven.

Zonde en genade
Wat eist God van ons? Niet een aangepraat geloof Maar wel een beamen van de hele waarheid Gods, van zonde en genade. Opvallend is het dat in de Heidelbergse Catechismus het stuk der verlossing begint met Zondag 5, waarin de leerling belijdt de noodzaak van genoegdoening van schuld. De leerling bevestigt in geloof in de eerste plaats dus dat oordeel Gods over de zonde. Dat is een geloof dat niet naar de mens is. Belijdenis doen is dan ook geen automatisme om de catechese af te sluiten of lid van een kerk te worden. Bij al de heilige handelingen der kerk, tot welke kerk we ook behoren, moet het erom gaan dat we de Heere heilig gelijk geven in de belijdenis van de diepe waarheid van onze zonde en de genade in Christus, van Gods eis en belofte. De Heere eist een klein beginsel van dat geloof

Eenvoud
Ik geloof dat we die vragen ons vooraf moeten stellen. Het is leerzaam om de eenvoud van de catechismus te volgen. De vraag voor wie het Avondmaal is ingesteld, wordt in een van de laatste vragen in het stuk van het Heilig Avondmaal als een goede toepassing op de instelling van Christus -die eerst aan de orde komt- gegeven. Die vraag staat niet vóór de behandeling van het Avondmaal, als voorbereiding. Dat betekent dat Gods kinderen niet een week, maar eigenlijk altijd zelfbeproeving nodig hebben. Altijd gaat het om de drie bijbelse stukken ellende-verlossingdankbaarheid van onze catechismus, om de troost in Christus te ontvangen (zondag 30). Deze stukken bepalen pastoraal ook de indeling van het doopformulier en van het avondmaalsformulier, om zo zondaren te leiden in de toeëigening des geloofs. Het is onze nood dat we zo weinig leven uit de Schrift en uit de kostbare uitleg van die formulieren.

Vrijmoedigheid
Doop, belijdenis en avondmaal zijn instellingen Gods. Helaas is er soms veel oppervlakkigheid. De Bijbel spreekt duidelijk over vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid betekent letterlijk "vrijuit spreken', zoals een kind vrijuit spreekt tot ouders, omdat dat kind weet dat het bij zijn ouders terecht kan. Vrijmoedigheid is soms verworden tot vrijpostigheid, waarbij niet onderscheiden wordt Wie God in Christus door de Heilige Geest wil zijn en wie ik ben. Niets is er profijtelijker dan de dingen van Gods Koninkrijk in kinderlijke vreze te leren, zoals Christus Zelfde onwetende discipelen geleerd heeft bij de instelling van het Avondmaal. Geen discipel is beschaamd met de Heere uitgekomen. De Heere is een Waarmaker van Zijn Woord, Hij kan alles, maar hegen kan Hij niet!

Rechtzinnig
Aan de andere kant zijn er mensen die, schijnbaar eerlijk rechtzinnig, beweren onbekeerd te zijn, maar geen pijn hierom gevoelen. Als ze de waarheid horen, zeggen ze koud: „Het is goed gezegd. Ik ben geen oppervlakkig kerkmens, die zomaar belijdenis doet of aan het Avondmaal komt, maar ik weet tenminste dat ik onbekeerd ben." Ze vinden rust in de rechtzinnige belijdenis, zonder zelf deel te hebben aan het ware geloof Ze hebben geen smart erom, dat ze dat geloof missen. Bij de Heere zijn we niet klaar met rechtzinnige uitspraken. We kunnen tot ons oordeel dopen. We kunnen tot ons oordeel de heilige handelingen veronachtzamen, door op zo'n grote genade geen acht te slaan. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden (Hebr. 10:19-39), daar Christus niet dieper kon afdalen om een zondaar te redden. We zullen daarom nooit vrijuit gaan. Laat het gebed zijn: „Bekeer mij zo zal ik bekeerd zijn; trek mij, zo zal ik U nalopen." Dan bent u op de beste plaats met alle vragen die u hebt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 maart 1994

Terdege | 88 Pagina's

Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 maart 1994

Terdege | 88 Pagina's

PDF Bekijken