+ Meer informatie

„Ik te veel drinken? Ach, die paar glaasjes...'

6 minuten leestijd

Vier weken geleden nam ds. Molenaar afscheid als medewerker aan deze rubriek. Nu verwelkomen we ds. M. Goudriaan, die de komende twee jaar om de vier weken Pastoraal hoopt te vullen. Vragen zijn altijd welkom.

Om mij een duwtje in de rug te geven nu ik voor de eerste keer mag meewerken aan deze rubriek, stelde de redactie mij een brief ter hand die veel in zich heeft van een noodkreet. Het betreft het schrijven van een moeder van opgroeiende kinderen, die in grote zorg is dat haar gezin ernstig bedreigd wordt door een drankprobleem. Naar haar stellige overtuiging drinkt haar man te veel en nu ook haar oudste zoon geleidelijk aan wat meer gaat drinken ziet ze al donkerder wolken boven zich samenpakken. Haar man is daarentegen van mening dat er geen sprake is van een probleem.

Waar ligt de grens?
Onwillekeurig dringt zich bij het lezen van genoemde briefde vraag bij je op hoeveel moeders een dergelijke brief geschreven zouden kunnen hebben en in hoeveel gezinnen (soms hoog oplopende) spanningen heersen op dit punt. Genoeg reden om hier enkele overwegingen naar voren te brengen zonder bovenstaand concreet geval precies te (kunnen) beoordelen. Heel vaak is deze vraag een twistpunt: waar ligt de grens tussen gebruik en misbruik? Zeker is er een geoorloofd gebruik van alcoholhoudende dranken. Bepaalde uitspraken uit de Bijbel worden in dit verband nogal eens graag aangehaald. Maar wat te denken van een dergelijke ontwikkeling: van 1 naar 2, naar 3, naar 4 of meer alcoholconsumpties per dag? En als men het drinken niet meer kan nalaten (zonder onthoudingsverschijnselen)? Voetius schreef eens dat men zeker ook de grens overschrijdt „als men niet meer bekwaam is om aandachtige gebeden en meditatiën tot God op te zenden en zijn beroeping waar te nemen."

Geen geneesmiddel
In het algemeen is eerlijkheid voor God, voor jezelf en voor je vrouw (of man!) hier van het grootste belang. Je hoofd -licht of zwaar beneveld- in het zand steken is heilloos. Daarbij hebben we te bedenken dat alcohol nooit een geneesmiddel tegen zorgen en moeiten kan zijn. Als er de noodzaak van hulp van buitenaf is, moeten we dat ook eerlijk en nuchter onderkennen. De waarschuwingen die vanuit de Schrift tot ons komen zijn intussen wel erg duidelijk. Het blijkt bepaald niet om een kleinigheidje te gaan! Wie denkt hier ook niet aan het zondenregister uit het avondmaalsformulier? De gevaren die dreigen moeten bepaald niet onderschat worden.

Slecht voorbeeld
Prangend en pijnigend is voor bovengenoemde moeder de gedachte dat haar kinderen al te vertrouwd raken met een zeer regelmatig alcoholgebruik. Deze zorg laat zich verstaan. We weten uit allerlei onderzoeken maar al te goed dat er gesproken kan worden over een alcoholprobleem bij jongeren. Hulpverleners kunnen ons vertellen dat een slecht voorbeeld vaak slecht doet volgen. Over verantwoordelijkheid gesproken! Het kan soms geraden zijn om iets, dat op zich geoorloofd is, na te laten met het oog op je kinderen. Verder zou er met onze kinderen over deze dingen wat meer doorgesproken kunnen worden.

Tegenstelling
Om wat directer de Schrift te laten spreken, zou ik graag verwijzen naar Efeze 5:18: „En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest." De tegenstelling die Paulus hier maakt lijkt op het eerste gezicht wat eigenaardig en vergezocht. Wellicht moeten we bij het dronken worden in wijn denken aan heidense, godsdienstige maaltijden. Soms was drank een middel om in gemeenschap met de goden te komen. Maar gaat nu dit woord van Paulus niet op duidelijke wijze spreken? Overdaad aan drank hoort thuis in een bepaalde sfeer! Nu wordt de tegenstelling tussen dronken zijn in wijn en vervuld zijn van de Geest erg sprekend en leerzaam. Iets om te overdenken. Er is hier een radicale tegenstelling!

Vermaan
Hier geldt het vermaan: Wordt vervuld met de Geest ! Is dat niet een nutteloos vermaan? Wie doet dat immers? Altijd weer treffend is het gebed van Augustinus: Heere, geef wat Gij beveelt en beveel dan wat Ge wilt. Wie op het terrein van drankgebruik en -misbruik een zware strijd heeft te voeren, bedenke dat de verhoogde Christus ook in een hopeloze strijd kracht weet te schenken uit Zijn volheid!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.