Bekijk het origineel

Jouw vragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jouw vragen

6 minuten leestijd

Er zijn jongelui die keurig meegaan naar de kerk en op een reformatorische school zitten, maar zonder dat hun ouders het weten doen ze dingen die niet door de beugel kunnen. Je mag blij zijn als je geweten je dan nog waarschuwt. Zoals bij het meisje dat deze brief stuurde.

„Ik lees in de Bijbel, maar ik doe ook verkeerde dingen. Zo voel ik me een huichelaar"

Ik ben een meisje van 13 jaar. En ik heb een brandende vraag. Ik probeer elke dag een stukje in mijn Bijbeltje te lezen. Maar daarnaast gebruik ik parfum, haarlak en wel eens make-up. Dat doe ik omdat de meeste meisjes dat doen in mijn klas. Als je dat niet doet, hoor je er niet zo bij. Maar het is wel een reformatorische school. Ook neem ik graag een kijkje op het naaktstrand en in (reclame)boeken waar je naakte mensen kunt zien. Ik voel dat het vreselijk verkeerd is. Ik ben een huichelaar. Ook tegenover mijn vader en moeder. Wat moet ik nu doen?

Je merkt hoe zwak je bent. Je wilt graag bij de groep horen. Je denkt altijd: Wat zal de ander ervan vinden? En daarnaar richt je je leven in. Ik begrijp uit je brief dat je parfum, haarlak en make-up niet gebruikt omdat je dat nu zo mooi vindt, maar omdat anderen dat ook doen. En daarmee ben je wel eerlijk.

Ik denk dat het bij verreweg de meeste mensen zo is. Dat is een zwaar leven! Als heel je leven bepaald wordt door datgene wat anderen van je verwachten. Het kan je ook onzeker maken, omdat je nooit zeker weet of je wel genoeg meedoet en aan het verwachtingspatroon van je omgeving beantwoordt.

Een van de kenmerken van werkelijk volwassen worden is dat je jezelf aanvaardt zoals je bent en jezelf niet aanvaardt omdat anderen dat doen. Dan blijkt dat heel veel ouderen niet werkelijk volwassen zijn. Ze leven zonder erbij na te denken zoals hun omgeving dat verwacht, of het nu werelds is of godsdienstig... Iemand die een persoonlijkheid is, rent niet onnadenkend met de massa mee, maar durft ook tegen de massa in te gaan.

Eigen mening
Wat ik in je in de eerste plaats wil aanraden is dat je je dit bewust bent. Denk echt na over de dingen waarom je ze wel of niet doet. En durf dan ook eens iets anders te doen dan je omgeving. Probeer er eens over te praten. Als al je vriendinnen iets "vinden", waarom zou jij niet met een andere mening komen. Ik weet zeker dat er zijn die je bij zullen vallen, maar het uit vrees van er niet bij te horen nalaten.

Ten diepste ben je pas werkelijk een persoonlijkheid die niet met de massa meegaat als je een kind van God bent. Er staat zo treffend in 1 Joh. 5:4 dat het geloof de wereld overwint. Door het geloof zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn. Je ziet het betrekkelijke van de mode, van bepaalde opvattingen, van je leven. Je ziet alles in het hcht van de eeuwigheid.

Door het geloof vraag je je niet af wat je vrienden ervan denken, maar wat de Heere ervan denkt. Dat is zo'n rijk leven. Als we een vriend van de wereld zijn, zijn we een vijand van God (Jak. 4:4). Als we door het geloof leven, kennen we iets van diepe vrede in ons hart.

Dan hoeven we niet meer zo krampachtig te leven, maar we weten dat de Heere ons ziet zoals we zijn en dat Hij ons zo ook als Zijn kinderen aanneemt. Dan blijven we niet zoals we zijn! Dan ga je in alle dingen vragen: „Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?"

Gevoelens
Je snijdt ook nog iets anders aan. Je neemt wel eens een kijkje op het naaktstrand en in reclameboeken met naakte mensen. In je puberteit word je je bewust van allerlei gevoelens en begeerten en mogelijkheden. Dan kunnen je seksuele verlangens en prikkelingen heel sterk zijn. Dat dat er is, is natuurlijk.

Waar het om gaat is dat dit alles in goede banen geleid wordt, anders ben je voor je leven bedorven. Dat gebeurt helaas met zo ontzettend veel jongeren. Ik hoef je niet te zeggen dat het zonde is om naar het naaktstrand te gaan. Daarom moet je vechten tegen deze hartstocht in je binnenste.

Als je de leeuw van je driften steeds opnieuw voert en vrijheid geeft, zal deze op een gegeven ogenblik zijn dodelijke slag slaan. Daarom moet je tegen deze karakterzonde strijden. Dat kun je niet zelf. Als je het probeert, houd je het misschien een maandje vol, maar dan struikel je toch weer.

Eerlijk belijden
Weet je wat de weg is om hierin de overwinning te behalen? Belijd eerlijk aan de Heere hoe zwak je bent juist op dit punt. Leg voor Hem je hart open. En smeek Hem om de kracht van Zijn Heilige Geest. Bid de Heere om de reinheid van de nieuwe geboorte die uit God is.

Wij mensen kunnen zonden nalaten, maar niet doden. Dat kan de Heilige Geest wel (Rom. 8:13). Verwacht het daarom van Hem alleen: „Herschep mijn hart en reinig Gij o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven, vernieuw in mij een vaste geest en leer, mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven"!

Beste tijd
Weet je wat ik hoop? Dat dit het middel is waardoor je de Heere leert kennen. Je zou niet het eerste meisje zijn dat door deze worsteling tot waarachtige bekering komt. Deze jonge jaren waarin je heel de wereld anders gaat bezien dan voorheen, is de beste tijd om tot bekering te komen. De meeste mensen die de Heere leren dienen, leren dat in hun jonge jaren.

Vermijd de gelegenheden die je tot zonde trekken kunnen. Geef je niet over aan je dromerijen. Ga iets nuttigs doen, besteed je kostbare tijd liever aan een hobby. Ga met een vriendin fietsen of zo. In ieder geval moet je niet spelen met vuur. Dan vraag je om problemen.

Je zou ook een vriendin of misschien je ouders deelgenoot kunnen maken van je strijd, om zo samen te strijden tegen de zonde. Het is een krachtige stimulans als je weet dat een ander je begrijpt, je verdraagt, voor je bidt en achter je staat. Van harte wens ik je toe dat je leven zal zijn tot eer van God!

Ds. W. van Vlastuin

                              ------------------------------

Corresponderen met Korea

Voor een Koreaanse penvriend of -vriendin tussen de 12 en 18 jaar kun je schrijven (in het Engels) naar:
Clover overseas pen pal society
P.O. box 3315
Seoul 100
Korea.

Vermeld je naam, adres, leeftijd, hobby's en dergelijke.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 november 1994

Terdege | 84 Pagina's

Jouw vragen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 november 1994

Terdege | 84 Pagina's

PDF Bekijken