Bekijk het origineel

CD-select

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

CD-select

17 minuten leestijd

Charles de Wolf speelt Rheinberger, Reubke en Reger - Kath. basiliek Sint Bavo te Haarlem.

Rheinberger: Introduction und Passacaglia - Reubke: Sonate C-moll - Reger: kleine Choralvorspiele Opus 135a: Ach bleib mit deiner Gnade - Wachet auf, ruft uns die Stimme - Jesus, meine Zuversicht - Allein Gott In der Höh sei Ehr - Wer nur den lieben Gott lasst walten - Fantasie und Fuge D-moll. Charles de Wolff is als organist geliefd vanwege zijn virtuoos doorleefde vertolkingen van zowel oude als nieuwe muziek. Maar zijn voorliefde voor het romantische repertoire steekt hij evenmin onder stoelen of banken. Rheinberger, Reubke en Reger zijn componisten uit een tijdperk (1834- 1916) waarin het orgel als een orkest moest klinken. Zij componeerden enorme orgelwerken, waarin verstilde klankimpressies worden doorkliefd met geweldige geluidsuitbarstingen. Zowel Rheinberger, Reubke als Reger konden daar wat van. Daar laat deze cd geen twijfel over bestaan. Charles de Wolff is dit repertoire hoorbaar op het lijf geschreven. Dat Reger ook met fraaie harmonieën een koraalvoorspel wist te maken is te horen in de kleine voorspelen opus 135A. De Wolff laat hierin de harmonische spanning en ontspanning heel goed voelen.

Vooral in de grote orgelwerken is het thans 77 stemmen tellende Adema-Schreurs-orgel van de Kathedrale Basiliek in Haarlem een dankbaar medium. Maar groot is niet altijd ook mooi. Deze orgelreus kan geweldig bulderen, en daar geven de gespeelde composities soms alle aanleiding toe. Doch een echt imponerend instrument is het niet. Daarvoor is de klank te vlak en te weinig present. In het begeleidende tekstboekje wordt een voortreffelijke uitleg gegeven over de gespeelde werken.

JQZ muziekprodukties, QCD 3089-2 DDD.

A.M. Alblas

-------------------------------------------------------------------------------------

Orgelmuziek uit de Nederlanden; Lucas Lindeboom op het Schnitgerorgel, Grote Kerk te Zwolle.

Feike Asma: Hollandse Rhapsodie - Peefers; Aria - De Lange: Sonate nr 1, Sollt' ich meinem Gott nicht singen? - Jan J. van den Berg: Toccata Psalm 87 - Trio Psalm 139 - \/oge/.-Psalmensuite - Bonset Toccata (Opus 115) - Van Westering: Variaties op Bach-thema. Lucas Lindeboom kreeg ooit nog interpretatielessen van Feike Asma (1912-1984) en dat is ook aan z'n spel te horen. De robuuste aanpak in de Sonate van de Lange en de intense muzikaliteit waarmee bijv de Aria van Peeters wordt gespeeld, herinneren inderdaad aan Asma. Geen wonder dus dat Asma's Hollandse Rhapsodie het volle pond krijgt. Twee composities van de Delftse orgelmeester Jan J. van den Berg, een virtuoze Toccata en een ingetogen Trio zijn hun plaats op deze cd ten volle waard, en ook in de Psalmen-suite van Vogel beluisteren we eigentijdse, stijlvolle kerkmuziek. Paul Chr van Westering schreef de Variaties op een Bach-thema ter gelegenheid van een jubileum van Feike Asma in 1967 en hij nam daarin ook enkele eigenaardigheden in Asma's spel op de korrel. Nu het stuk vele jaren later door een ander wordt vertolkt is er m.i. toch iets van de charme van zo'n gelegenheidswerk verloren gegaan. De opname van deze cd werd verzorgd door Jan Quintus Zwart, die er in slaagde om de klank van het Zwolse Schnitger-orgel zeer fraai weer te geven.
JQZ muziekprodukties, JQZ 3090-2 DDD.

J. Huisman

--------------------------------------------------------------------------------------

"Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en Lof bereid"; 1600 Katwijkse mannen zingen Psalmen en Gezangen in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.

Cd1: De psalmen 108,27, 43,68,73,89,19,25,77; Gezang 174 en 178 - Koraalbewerking "Scheepje onder Jezus' hoede" (Jan Zwart) en Psalm 42 (Jaap van Rijn). Cd2: De psalmen 138,42, 84,116, 97,95,56, 87; Gezang 203 en 282; koraalbewerking over "De Heer is God en niemand meer" (Feike Asma), Fantasie over de Avondzang (Feike Asma). Niet minder dan 1600 Katwijkse mannen hebben twee cd's volgezongen met bekende psalmen en gezangen. Hiermee ging een wens van de hoofdorganist van de Nieuwe Kerk van Katwijk, Jaap van Rijn, in vervulling. Hij wilde namelijk graag een samenzangavond met uitsluitend mannen begeleiden. Een bij uitstek geschikte ruimte, die Katwijkse Nieuwe Kerk met het gigantische Van den Heuvel-orgel, om een dergelijk evenement ten uitvoer te brengen. Er moet wel bijzonder hard gewerkt zijn die avond. Het resultaat mag er zijn: twee cd's met een speelduur van ruim twee uur en een kwartier! Wij horen uitsluitend eenstemmig zingen, dus geen bovenstemmen enz. Nu eens geheel iets anders dan de vele cd's met niet-ritmische gemeentezang. Het geheel komt beslist apart over Er wordt ritmisch gezongen, maar wel zeer gedragen. Jaap van Rijn, uiteraard uitstekend thuis op zijn majestueuze orgel, weet de samengekomen mannen wel aan het zingen te krijgen. Dirigent Martien van der Knijff stuurt de samenzang. Toch komt dit niet gekunsteld over.
UM Records, UMCD 001 DDD, cd 1 69min.cd2 69 min. Per cd ƒ 30,--, per mc ƒ 15,-. Opbrengst is voor bouw van nieuw orgel in de Oude Kerk te Katwijk aan Zee. Cd en me zijn te bestellen via tel. 01718-75504.

R.J Rijkse

---------------------------------------------------------------------------------------

"Zo word' Zijn lof verbreid..." Chr Mannenkoor "Jeduthun", dirigent Cees het Jonk, organist Arie Kortleven.

Psalm 97 (Hunze) - Psalm 140 (A Blonk) - Psalmen 6, 105,84,122,60,52,25,35, 123,27,139, 54 fa/te i/an K.J Mulder) - Psalm 34 (orgelsolo Arie Kortleven). Deze cd is volledig gevuld met psalmen in de Geneefse melodieën. Er wordt nu niet direct veel nieuws gebracht - twaalf van de veertien bewerkingen zijn van de hand van Klaas Jan Mulder en het merendeel daarvan is al op diverse andere geluiddragers verschenen. Overigens wel een teken dat deze bewerkingen graag gezongen worden!

"Jeduthun" wordt wel eens vergeleken met het Kamper mannenkoor "Door Eendracht Verbonden". Ik kan deze mening niet delen. DEV heeft een klankkleur die je bij andere koren niet beluistert. Wèl kan worden opgemerkt, dat de dirigent zijn koor een geheel eigen gezicht geeft Ik denk Ik dit verband aan de wisselingen in tempo, die op deze cd zo duidelijk tot uidrukking komen. Zo weet hij een gebed zeer gedragen, ingetogen en zacht te doen zingen. Maar wanneer in een lofprijzing wordt overgegaan past hij een tempoversnelling toe, soms in één regel. Heel apart!
Psalm 27 wil ik afzonderlijk noemen. Bepaald geen eenvoudige bewerking, waarbij gemakkelijk gezakt wordt. "Jeduthun" heeft daar geen problemen mee, maar zingt deze psalm zeer zuiver. Met het koor vergroeid is Arie Kortleven, vanaf het begin de vaste begeleider Op waardige wijze begeleidt hij het koor in de Grote Kerk van Hasselt.
JQZ muziekprodukties, QCD 3095-2, DDD.

R.J. Rijkse

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cintati Domnului - Zingt de Heere". Nederlandse en Roemeense scholieren musiceren.

Psalm 87 (Coppoolse) - Psalm 6 (Reger) - Psalm 124 (Bourgeois) - Ge Mare este Dumnezeu (C.Ph.E. Bach) - Psalmul 91 - O, deas putea - Gu rani si spini (J.S. Bach) - Een vaste burg is onze God (Young) - Wilt heden nu treden (Koopman) - Laat sang en spel (Koopman) - Cunosc un Nume - Numele lui Isus - Symphonia (C.Ph.E. Bach) - Unser Leben ist ein Schatten (J.S. Bach) - Psalmul 103 - O, ce veste minunata - Psalm 114 - Abide with me - Avondzang.
Al geruime tijd bestaan er contacten tussen de Voetius Scholengemeenschap (thans Calvijn Gollege) te Goes en het Liceul Crestin Emanuel uit Cluj-Napoca (Roemenië). Deze contacten hebben geleid tot het maken van een cd door de schoolkoren van beide scholengemeenschappen. De opname in Roemenië werd verzorgd door H. van der Gouwe in de Baptistenkerk van Gluj-Napoca. STH-Records maakte de opname hier te lande in de Hervormde kerk van Dreischor. Verder werken mee een instrumentaal ensemble van de Goese scholengemeenschap en de organisten Jaap Coppoolse en André Dingemanse.
Beide koren zingen enthousiast en vlot, zoals dat dergelijke koren eigen is. Een stuk als "Unser Leben ist ein Schatten" van Bach moet heel wat studie gevergd hebben! Het resultaat is er dan ook naar. De a capella-stukken klinken zeer zuiver Mede om het christelijk voortgezet onderwijs in Roemenië financieel te ondersteunen is deze cd gemaakt. Het besteladres is: Calvijn College, Klein Frankrijk 19,4461 ZV Goes, tel. 01100-11020.
STH Records, CNT-CD 19424, DDD, 70 min.
Te bestellen door overmaking van ƒ 35,00 + ƒ 5,00 port/adm. kosten per cd op bankreknr 38.05.64.041 tn.v. WOGGZ te Goes, giro bank 64539. De mc kost ƒ 20,00 + ƒ5,00 porto/adm. kosten.

R.J. Rijkse

-------------------------------------------------------------------------------------

"De hele Schepping Heere zingt van Uwe Almacht" - Jongerenkoor "Laudate Deum" o.l.v. Arie Kortleven, Anja van der Maten hobo, Noortje van Middelkoop panfluit, Marcel van de Ketterij orgel.

Psalm 56 - Heer maak toch mijn harte - Het Russische Vesperkoor - Waakt, ontwaakt (J.S. Bach) - Zoek eerst het koninkrijk - Psalm 132 - Eben Haëzer - Psalm 79 - Praise the Lord - Largo en Allegretto - Lob, Ehr und Preiss sei Gott (J.S. Bach) - Armbrosiaanse Lofzang - Troost, troost - Ga niet alleen door 't leven - Psalm 26 - Bede - De hele schepping, Heere.
Jongerenkoren zijn de laatste jaren "in". Ook Laudate Deum kan zich verheugen in een flinke ledenaanwas. In vijf jaar tijds kwam het ledental van 70 op 120. Arie Kortleven, vanaf de oprichting dirigent van het koor, brengt een boeiend, gevarieerd repertoire.
Je zou bij een jongerenkoor niet direct een bewerking van Marinus Egberts verwachten. Als eerste nummer op deze cd treffen we psalm 56 van deze componist aan en... het klinkt uitstekend. Met genoegen heb ik geluisterd naar psalm 79, in een bewerking van Pieter Stolk. De uitvoering, vooral het slot van vers 4, doet me denken aan de manier waarop de bewerker deze psalm met Vox Jubilans neerzet.
Behalve van orgelspel van Marcel van de Ketterij kunnen we genieten van het hobospel van Anja van der Maten en panfluitiste Noortje van Middelkoop. Er zijn twee instrumentale intermezzi. Ik noem hiervan het prachtig gespeelde Largo en Allegretto van Marcello. Op de laatste bladzijde van het booklet worden we even in verwarring gebracht wat betreft de bewerkers vanaf nr 5, maar, gelukkig, op de achterkant van het doosje staat alles weer op de juiste plaats. De opname was in de Hervormde kerk van Hasselt.

STH-Records, STH-CD 19464, DDD, 66 min.

R.J Rijkse

--------------------------------------------------------------------------------------

The Swingle Singers: "Bach Hits Back".

Ein feste Burg - Organ Fugue - The well-tempered Clavier: Prelude - Wachet auf: Chorale - Liebster Jesu, wir sind hier - In duici jubilo - - In duici jubllo - Sonata No. 2 for unaccompanied violin: Andante - Brandenburg Concerto No. 3: First Movement - Sheep may safely graze - Badinerie - The well-tempered Clavier: Fugue VIII - Three-part invention - Et resurrexit - Bist du bei mir - Blute nur, du liebes Herz - Organ Fugue - Air on a G string - Little Organ Fugue - Es ist genug.
In de jaren zestig zorgden de Swingle Singers voor een revolutionair geluid door instrumentale muziek van J.S. Bach louter vocaal uit te voeren, soms op een wat swingende manier De naam heeft overigens niets met dat swingen te maken, maar alles met de naam van de oprichter, Ward Swingle. Dit is een gloednieuwe cd, met orgel-, piano- en orkestwerken van Bach. De groep heeft inmmiddels wel een andere samenstelling. Voor de duidelijkheid staat er uitdrukkelijk in het booklet: „The Swingle Singers produce all the sounds heard on this recording. No Instruments are used." Dat is maar goed ook, want anders zou je ze werkelijk verdenken van het gebruik van een contra-bas of een viool. Het is bijna ongelooflijk wat deze vier zangers en vier zangeressen met hun stem doen. Bijzonder knap en prachtig om te horen, maar dan wel met mate en geen uur lang.
Of dit mag met Bach? Je kunt wèl bezwaar maken tegen het al te vrije ritme, maar dat de menselijke stem als instrument wordt gebruikt is nauwelijks te laken. Bach schreef tenslotte ook geen werken speciaal voor panfluit en orgel.
Virgin Classics, VC 5450492, speelduur 53 min.

P. Boer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 1994

Terdege | 80 Pagina's

CD-select

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 1994

Terdege | 80 Pagina's

PDF Bekijken