Bekijk het origineel

Zoveel hoofden...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

6 minuten leestijd

Zoveel hoofden
"Zoveel hoofden, zoveel zinnen", dat mag met recht gezegd worden van de gereformeerde gezindte in ons land. Je hoeft alleen maar de ingezonden stukken in het RD en in Terdege te lezen en we zijn op de hoogte van de varianten, die mogelijk zijn. Laat ik proberen het positief te benaderen. Waarom is er eigenlijk een blad als Terdege? Er was geen informatief, opbouwend en gezellig familieblad, dat verantwoord was om als christelijk gezin, of zo u wilt als net kerkmens in huis te hebben. Laten we hierbij ook aan "gezellig" aandacht schenken, want daar kunnen we als mensen toch niet zonder. Verder ervaar ik het als de bedoeling van de redactie van Terdege om een werkelijk goed familieblad aan te bieden aan de lezers binnen de gehele gereformeerde gezindte. En dan zo dat het blad ook door mensen buiten deze kring nog met belangstelling wordt gelezen. Ter illustratie hiervan, ons nummer wordt nog door twee gezinnen gelezen, waarvan één buiten onze gezindte. Dan zal het zeker voorkomen, dat we het niet altijd eens zijn met wat in een bepaald artikel is geschreven. Maar de gereformeerde gezindte is heel erg breed! En we zijn het toch alleen maar in hoofdzaken met elkaar eens? Of, zoals we gewend zijn te zeggen: „In hoofdzaken zijn we het eens." In deze twee zinnetjes zit een groot verschil. De praktijk wijst wel uit dat we het inderdaad alleen maar in hoofdzaken met elkaar eens zijn. Dat maakt samenwerking op allerlei gebied moeilijk. Ook een familieblad als Terdege ontkomt niet aan deze gereformeerde problematiek. Ons is ook vaak niet geleerd om elkaar op dit gebied ook maar enige speelruimte of vrijheid toe te staan. Onze vaderen gaven elkaar vrijheid in midDeze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. delmatige zaken. Dat zijn „die zaken die niet uitdrukkelijk in Gods Woord worden voorgeschreven of berusten op een duidelijk voorbeeld der apostelen, of met noodzakelijke redenen uit Gods Woord worden afgeleid." Wat zijn wij dan vaak hoogmoedig geworden. Immers hoe vaak wordt in een ingezonden stuk niet iets afgedaan als dwaalleer, niet zuiver en zeker niet principieel? En dat laatste is in onze gezindte dan nummer één. Alsof een willekeurige briefschrijver de waarheid "in pacht" zou hebben, terwijl deze in wezen veel complexer ligt. Zou de schrijver van een artikel ook niet een bepaalde mening of visie funderen op de Schrift en de belijdenisgeschriften? Mag men daar dan zomaar aan voorbij gaan? We belijden de bijbel als Gods Woord en houden vast aan onze drie belijdenisgeschriften. Maar bij de invulling hiervan komen veel verschillen naar voren. Dit komt mede tot uiting in de vele kerken die er binnen de Gereformeerde Gezindte zijn. Het is niet moeilijk om over een bepaalde zaak waarover geschreven is of die terloops genoemd is een andere mening via een ingezonden stuk weer te geven, danwei een bepaald verhaal te kraken. Dan blijkt echter steeds weer, dat het spreekwoord „iedere ketter heeft zijn letter" ook hier opgaat, of anders gezegd heeft iedere mening wel ergens een reden waarmee deze verdedigd kan worden. Men haalt dan bepaalde teksten of voorbeelden uit de bijbel aan en op grond van een bepaalde uitleg komt er vervolgens een mening uit. Dit moet dan aantonen dat de visie of gedachte die in het artikel of interview is weergegeven niet schriftuurlijk is en dus fout. Weg er mee! Bij mij komt het plaatsen van ingezonden stukken, waarin men op zo'n manier meningen of gewoonten van anderen in de gereformeerde gezindte aan de kaak probeert te stellen heel negatief over. Dit geeft mij een negatief en verdrietig gevoel en doet de eensgezindheid van de lezerskring geen goed. De moeite om dit verhaal te schrijven neem ik alleen om er op te wijzen dat de lezerskring van Terdege heel breed is en waar soms heel verschillend wordt gedacht. Ook binnen onze kring kunnen we dan ook spreken van links tot uiterst rechts, waarbij u dit dan zelf kunt invullen. Er mag natuurlijk over onze verschillen geschreven worden. Het is goed dat men eikaars meningen kent en weet waar de gevoeligheden liggen, maar dan wel in een positieve zin, rekening houdend met elkaar. De tijd is moeilijk en donker, dat lezen we vaak. Zou dat niet door ons geruzie kunnen komen? Winnen wij iets door het afkraken van elkaar? Is het niet de liefde waarmee we met elkaar omgaan, die tot jaloersheid kan verwekken? Terdege is een prachtig blad om ergens in een wachtkamer van bij voorbeeld een ziekenhuis neer te leggen en zo heel simpel zonder woorden te werken aan verspreiding van goede lektuur. Maar wat is het dan voor andersdenkende moeilijk als ze bij "zoveel hoofden" komen. Want hoe moet men dat rijmen met christelijke liefde onder elkaar? Het zou mij dan ook niet spijten als de rubriek "zoveel hoofden" zoals die nu ingevuld wordt uit Terdege verdwijnt. Hopende dat ik hiermee de mening van veel lezers heb weergegeven.
Mw. Uijl-Groenendijk, Vlissingen

Natuurgeneeskunde
Voor een artikel in dit nummer van Terdege heeft de heer H. de Vries mij geïnterviewd over mijn Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Al enige tijd krijgen we vele positieve reacties van christenen; maar er zijn ook mensen die moeite hebben met de oogdiagnose. Hoewel we met de irisdiagnose niet paranormaal zijn bezig geweest, hebben we, om deze verontrusting weg te nemen, besloten af te zien van deze methode. Ook zonder de irisdiagnose hopen we tot een juiste indicatie van de klachten en een goed behandehngsplan te komen. Hiertoe zullen we de anamnese (vragen over de gezondheidstoestand) verder uitbreiden. Graag bieden we een veilige plaats voor gelovigen om, zonder angst voor occulte besmetting, gebruik te maken van natuurgeneeskunde.
Mw. H. Mateboer, Harderwijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 februari 1996

Terdege | 80 Pagina's

Zoveel hoofden...

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 februari 1996

Terdege | 80 Pagina's

PDF Bekijken