Bekijk het origineel

Meer dan een broeder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meer dan een broeder

5 minuten leestijd

Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. (Spreuken 17:17) Er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. (Spreuken 18:24)

De Heere wil Koning zijn over alle terreinen van het leven. De waarachtige vreze des Heeren beperkt zich niet tot één dag van de week of tot één terrein van het leven. Als er één Bijbelboek is waarin dat duidelijk naar voren komt, is het wel in het boek van de Spreuken. Dit is een boek vol van praktische levenswijsheid. Levenswijsheid die gestempeld wordt door de vreze des Heeren. Van deze vreze des Heeren zegt de Spreukendichter dat zij het beginsel is van alle wijsheid. Een echte vriend laat je nooit in de steek. Pas als je in de problemen komt wordt duidelijk wie je vrienden zijn. „Een broeder wordt in de benauwdheid geboren." Toen hij vastliep kwam de verloren zoon uit de gelijkenis erachter dat hij geen vrienden had. Wanneer Salomo in Spreuken 17:17 zegt: „Een broeder wordt in de benauwdheid geboren", mogen we het woord "broeder" niet beperken tot degenen aan wie wij door nauwe bloedbanden zijn verbonden. Dat ligt in Spreuken 18:24 anders. Er wordt een verschil gemaakt tussen "een liefhebber" en "een broeder". In nood ontvang je soms meer hulp en steun van vrienden dan van je eigen familieleden.

Evenals met de Psalmen het geval is, behoren wij de Spreuken allereerst vanuit de Heere Jezus Christus te lezen. Hij is de ware wijsheid van Wie in het Spreukenboek wordt gesproken. Hij zegt ons: „Keert u tot Mijn bestraffing; ziet. Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken." (Spreuken 1:23) Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, is om onzentwil mens geworden. Hij is God geopenbaard in ons vlees. In alles uitgenomen de zonde is Hij Zijn broeders gelijk geworden. In een weg van onuitsprekelijke benauwdheid heeft Hij Zijn Bruidskerk verlost van de toekomende toorn. Hij heeft te allen tijde lief Hij heeft Zijn Kerk liefgehad tot in de dood toe. Hij heeft Zich dood gehefd aan het kruis, ja wat meer is. Hij is ten derden dage opgestaan uit de doden. Van al degenen die door een waar geloof op deze Borg en Middelaar hun vertrouwen stellen, geldt dat niets hen kan scheiden van de liefde Gods in Christus. Hij maakt volkomen zahg degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.

Hebt u deze Christus lief? Dan kan het niet anders of u hebt in een weg van benauwdheden van de ziel in Zijn Naam leren aanroepen. Zo wordt de Eerstgeborene onder vele broeders u dierbaar. U erkende dat u onder Gods heilig recht verbrijzeld behoorde te worden, maar ach, was dat gebeurd, dan had u uw ogen opgeslagen in de rampzaligheid, om voor eeuwig te vergaan onder Gods rechtvaardige toorn. Wat een wonder datjezus Christus de plaats van de zondaar heeft willen innemen. Hij is onder Gods recht verbrijzeld, opdat iedereen die in Hem gelooft van de vloek van de wet verlost zou worden en het eeuwige leven zou verkrijgen. De eniggeboren Zoon van God heeft plaatsvervangend aan Gods recht voldaan. De verzoening door voldoening is het hart van het christelijk geloof Met minder dan Christus' bloed kunnen wij niet voor God bestaan, maar met meer hoeft het niet en mag het niet. Geloven wil zeggen dat je aan Christus alleen voldoende hebt, dat je in Hem alles vindt. Hij is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Wie de Heere vreest, wordt een vriend en metgezel van allen die Zijn Naam ootmoedig vrezen. De kinderen van God krijgen een warme plaats in ons hart, maar hun plaats is niet te vergelijken met de plaats die Jezus in ons hart heeft gekregen. De Bruidskerk zingt: „Bemin'lijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven." Hij is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Wij kunnen ook in kinderen van God teleurgesteld worden, maar nooit in Gods eniggeboren Zoon. Bij de gang door de doodsjordaan kan er geen mens met ons mee, maar deze vriend en liefhebber zal de Zijnen ook dan niet verlaten.

De inhoud van deze beide spreuken van Salomo vinden we in een bekend gezang uitnemend vertolkt. Ik denk aan de woorden: „Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wou staan, welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan." De Heere Jezus was en is een vriend van hoeren, tollenaren en zondaren. Hebt u geleerd u met heel de wereld op één hoop te laten werpen? Is dat het geval, dan is Jezus Christus ook uw vriend. „Ook als vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer'. In Zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmermeer."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 september 1996

Terdege | 80 Pagina's

Meer dan een broeder

Bekijk de hele uitgave van woensdag 4 september 1996

Terdege | 80 Pagina's

PDF Bekijken