Bekijk het origineel

Hoe weet ik het zeker? (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoe weet ik het zeker? (3)

Wanneer ben ik Gods kind?

5 minuten leestijd

De vorige keren stonden we stil bij de vragen: Hoe weet ik het zeker dat het christelijke geloof het ware geloof is? Hoe weet ik het zeker dat de Bijbel Gods Woord is? In deze bijdrage wil ik met jullie nadenken over de belangrijke vraag; Hoe weet ik het zeker dat ik Gods kind ben? Ik hoop echt dat die vraag jullie bezighoudt.

De Heere Jezus Zelf heeft er meer dan eens nadrukkelijk op gewezen en tegen gewaarschuwd. Zelfbedrog. Verschillende gelijkenissen gaan daarover. Denk aan de gelijkenis over de man zonder bruiloftskleed (Matth. 22:1-15) en de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden (Matth. 25:1-13). Het is een ontstellende en aangrijpende werkelijkheid dat velen straks zullen menen in te gaan en niet zullen ingaan. Zie ook Matth. 7:22-23: „Velen zullen te dien dage zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt." Wat kan er veel zijn in ons leven, wat het niet is. Wij noemen dat wel eens algemene werkingen van de Heilige Geest. In tegenstelling tot de zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. Het gevaar is groot dat mensen die algemene werkingen houden voor de zaligmakende. Als je toch duivelen uitwerpt in de Naam van Christus, als je toch het Evangelie kunt preken als een engel, als je toch wonderen doet in de naam Van Christus... Echt, dan moetje toch wel een kind van God zijn? En dat is het nu juist. Dat is een verkeerde redenering. Want al deze dingen kun je hebben, zonder datje waar geloof hebt.

Liefde
Er kan weinig zijn, wat het wel is. Ja, als dat weinige maar echt is. Hoe word je zalig en hoe weetje zeker datje zalig wordt? Alleen door het oprechte geloof in de Heere Jezus Christus. En geloven is zekerheid. Het is een zeker weten. In het geloof is geen twijfel. In de gelovige kan wel veel twijfel zijn. Het geloof is geen mensenwerk. Het is het werk van God de Heilige Geest. Hij geeft jou dat geloof. Hij werkt het in je hart meestal door het heilige Evangelie. En als je dat geloof ontvangt, ontvang je gelijk de liefde van God in je hart. Je krijgt God lief. Je krijgt Christus lief. Je krijgt alles lief wat van God is. Door dat geloof word je van enkele dingen zeker.
- Je wordt er zeker van dat je een goddeloos, verdorven schepsel bent. Dat er in jou niets is wat naar God verlangt. Dat er in jou niets is wat God bedoelt. Dat er in jou ook niets is en nooit zal zijn waarom God jou zou kunnen zalig maken. Integendeel, je wordt er zeker van dat God het volste recht heeft om jou eeuwig weg te doen. Zo schuldig en zondig sta jij tegenover God. En toch kun je God niet meer missen. Je ziel dorst naar God, de levende God.
 - Je wordt er zeker van dat de redding van je ziel, de vergeving van je zonden en het eeuwige leven voor jou alleen in Christus te vinden zijn. De Heilige Geest opent je hart en oog voor Hem, zodat Hij de hoogste waarde en schoonheid voor je krijgt.
- Je zoekt en vindt op Gods tijd de zekerheid, die de Heilige Geest Zelf in je hart werkt, dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden gestorven is. Dat Hij ook jouw schuld op Golgotha betaald heeft. Dat Hij ook jou het eeuwige leven geeft. En dat maakt je onuitsprekelijk gelukkig. Dat geeft de ware vrede in je hart. De Zaligmaker Zelf maakt het waar en zeker in je hart. Hij zegt: „Vrede laat Ik u. Mijn vrede geef Ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u."
- De Heilige Geest getuigt met jouw geest datje Gods kind bent. En als Hij dat doet, weetje het Goddelijk zeker. Dat is het liefdesgeheim tussen God en jou. Als de HEERE tot jou zegt: „O, Mijn volk!" en jij mag zeggen: „O, mijn God." Op het ogenblik dat de Geest zo getuigt, weetje het zeker en is het onmogelijk om te twijfelen. Als de beleving van die zekerheid weg is, komt er wel weer de strijd. Het gevoel van Gods liefde kan een kind van God verliezen. Die liefde zelf nooit. Het kenmerk van het oprechte geloof is datje het alleen met de HEERE Zelf kunt doen. Laat het ook jouw gebed en verlangen zijn: „Zeg Gij tot mijn ziel: Ik ben uw Heil."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 april 2002

Terdege | 104 Pagina's

Hoe weet ik het zeker? (3)

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 april 2002

Terdege | 104 Pagina's

PDF Bekijken