Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Altijd bidden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Altijd bidden

6 minuten leestijd

„Bidt zonder ophouden" 1 Thessalonicensen 5 vers 17

Het is de Heere Jezus Christus Zelf geweest Die nadrukkelijk op de noodzaak van het bidden heeft gewezen. U kunt dat lezen in de gelijkenis van de weduwe, die haar recht zocht bij de onrechtvaardige rechter, die God niet vreesde en geen mens ontzag.
Men moet altijd bidden en niet vertragen, was daarin het onderwijs van Christus. In navolging van Zijn dierbare Meester heeft de apostel Paulus de opwekking laten uitgaan: „Bidt zonder ophouden.
Christus Zelf was het grote voorbeeld voor het Gode welbehagelijke gebedsleven. Hoevele keren zonderde Hij Zich niet af om te bidden in de eenzame plaatsen. En waren de discipelen en apostelen geen mannen des gebeds?
Altijd bidden. Dat is de boodschap die het Woord des Heeren ons voorhoudt. Het ware gebed is een vrucht van een waar, door Gods Geest geschonken geestelijk leven. En op dat gebed doet God grote wonderen, gebeden door het geloof in de naam van Christus.

Afhouders van het bidden
Het zijn de duivel en het ongeloof, twee gezworen kameraden, schrijft A. Comrie in een brief aan een vriend in banden, die ons van het gebed afhouden. De duivel gaat daarin geraffineerd te werk. Als wij ons tot het gebed willen zetten, fluistert hij van binnen: Hoe durft u? U, zon groot zondaar, zondares. God hoort de zondaars niet en als u toch doorgaat met bidden, zullen zelfs uw gebeden tegen u getuigen. Ook als de verhoring op ons gebed, ook volhardend gebed, uitblijft en de Heere niet schijnt te willen verhoren en u in nood en ellende dreigt te laten, is de duivel erbij en het ongeloof gereed om te bewerken: Houd op. God hoort en verhoort je toch niet. U bidt, jij bidt nu al zo lang en het antwoord blijft uit. Doch er staat geschreven: Bidt zonder ophouden. Altijd bidden en niet vertragen, in en onder welke omstandigheden dan ook naar lichaam, psyche en ziel. Dat laatste voornamelijk. Volhardend bidden, ondanks alles wat er vanbinnen en vanbuiten tegen opkomt.
Immers, als verloren zondaren hebben wij niets te verliezen. Wij gaan niet verloren, maar liggen reeds verloren in onze diepe val in Adam, door onze erf- en dadelijke zonden. Maar wij kunnen zalig worden om Christus wil, in de weg der gebeden: O God, wees mij zondaar genadig.

Gebed des geloofs
Is uw gebed een gebed des geloofs? Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner is dergenen die Hem zoeken. Een Beloner uit genade. Dat is Gods eigen getuigenis.
O, leer een gebed des geloofs te bidden. Roep daartoe de Heilige Geest in, voor het eerst, maar ook, kind van God, opnieuw. Want het ongeloof houdt God verdacht, altijd. Bidden in het opzien tot de Heere, in het afzien van al het onze. Wanhopend aan al het onze, maar nochtans hopende op Gods barmhartigheid, die in Christus overvloedig is voor de grootste der zondaren en zondaressen.
Het is een smeken in diepe verootmoediging, niets verdiend, maar alles verzondigd te hebben en toch de Heere niet te kunnen loslaten met een Jacob: Ik laat U niet los, tenzij Gij mij zegent. Een gebed des geloofs is een aanhouden bij de Heere, Hem houdend aan Zijn Woord: Bidt en gij zult ontvangen.
Bidden om Gods zegen te mogen ontvangen, om wille van het volbrachte werk van Christus, voor tijd een eeuwigheid. De toevlucht nemend tot de troon van Gods genade, als een arm, ellendig, verloren en schuldig zondaar in onszelf.

Ik kan niet meer bidden
O Heere, klaagt wellicht iemand die dit leest: Ik kan niet meer bidden. Ach, zucht dan maar tot de Heere. En als u dat zelfs niet meer kunt, zie dan op naar de hemel, vanwaar al onze hulp alleen komen kan. Ik durf niet meer te bidden, want ik word wijs gemaakt een grote huichelaar te zijn. Ach, belijd het den Heere, maar bid zonder ophouden. Immers, Hij maakt om Christus wil van huichelaars oprechte bidders en bidsters aan Gods genadetroon.
Ik weet niet te bidden gelijk het behoort, zegt wellicht een ander. Vraag dan met de discipelen: Heere, leer ons bidden, en wel om datgene wat het meest strekt tot eer van Uw Naam en roem van Christus.
De oprechte bidder heeft een biddende en dankende Hogepriester in de hemel. Vergeet dan niet dat Hij voor u bidt, als u niet kunt bidden. Ja, Hij bidt zelfs voor u, als u niet wilt bidden, omdat u het niet eens bent en kunt worden met Gods weg in uw leven. Welgelukzalig die mens, die in de voorbede van deze gezegende Christus is begrepen. Gods Geest lere u door Hem tot God te gaan, tot volkomen zaliging, dewijl Hij altijd leeft om voor u te bidden. Hij bidt, als u ligt op de zeef en ziftingen van satan, dat uw geloof niet ophoude.
Altijd bidden en niet vertragen. Bid zonder ophouden. De Heere hoort en verhoort het gebed; tot Hem zal alle vlees komen. En wie in waarheid biddend tot de Heere in Christus komt, zal Hij geenszins uitwerpen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Terdege

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juli 2004

Terdege | 84 Pagina's

Altijd bidden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juli 2004

Terdege | 84 Pagina's

PDF Bekijken