Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goddelijk onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Goddelijk onderwijs

4 minuten leestijd

„Ik onderwijs u in de weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen" Spreuken 4 vers 11

In deze weken zijn alle scholen weer begonnen. Het onderwijs in gebondenheid aan Schrift en belijdenis mag nog gegeven worden aan onze kinderen en jonge mensen, die zich voorbereiden op een plaats in de maatschappij. En, als het goed is, spannen we ons ervoor in dat onderwijs op de juiste wijze te geven of tot ons te nemen!
Salomo geeft in de Spreuken ook onderwijs. Waarin? In de vreze des Heeren, die het beginsel is van alle wetenschap. Maar „de dwazen verachten wijsheid en tucht. En ach, dat is nu ons aller beeld van nature. Immers, in de natuur bereiden we ons voor op een plaats in de maatschappij. Maar ons voorbereiden op de grote, nimmer eindigende eeuwigheid, dat is er niet bij. En dat terwijl de tijd die we daartoe ontvangen genadetijd is!
Zo dwaas zijn we nu door onze diepe val geworden! Het onderwijs des Heeren hebben we verworpen en we hebben Hem de rug toegekeerd. Wij zijn als dwazen die wijsheid en tucht verachten, hoevele roepstemmen er ook tot ons komen door de natuur en de Schriftuur.
Zouden we naar recht niet eeuwig moeten omkomen? Maar, o wonder van vrije genade, nu heeft de Heere van eeuwigheid nog vredesgedachten gehad over een dwaas volk, om zulken wijs te maken tot zaligheid. Hoe? In de Zoon Zijner eeuwige liefde, Die de hoogste Profeet en Leraar ter gerechtigheid is. Hem heeft Hij Zijn volk van eeuwigheid gegeven om ze op grond van Zijn volkomen borgtocht als de meerdere Salomo zaligmakend te onderwijzen in de ware wijsheid.
Hoe Hij ze dan wijsmaakt tot zaligheid? Daartoe neemt de meerdere Salomo Zijn volk in de wedergeboorte op de leerschool van vrije genade. Daar geeft Gods Geest door Zijn Woord onderwijs. Daar wordt ondervonden: Ik onderwijs u in de weg der wijsheid.
Hoe dat gaat? Wel, dat onderwijs is allereerst ontdekkend onderwijs. Het ontdekt aan onze dwaasheid. De dwaasheid van zonde en schuld. De dwaasheid van ons Gode vijandige leven. O, wat wordt dat tot smart. Een heilzame droefheid naar God toe wordt dan in het hart gewerkt. Een droefheid die steeds dieper en smartelijker wordt.
Want het ontdekt de mens ook aan zijn eigen-wijsheid. Wijsheid waarmee de ontdekte Kerk voor God denkt te kunnen bestaan en zijn schuld denkt te kunnen betalen. Eigen-wijsheid waarmee een ziel het werkhuis ingaat om door zijn werken en kerken God aan zijn kant te krijgen. Maar o, dat heilzame ontdekkende onderwijs, dat in de voortgang ook afsnijdend is van onze eigen-wijsheid. Dat onze eigen-wijsheid tot dwaasheid maakt.

Zo leer ik als dwaze te moeten omkomen. Maar zo worden zondaren gepaste voorwerpen voor vertroostend onderwijs in de weg der wijsheid. Uitgewerkte zondaren worden gewezen op en onderwezen in Hem Die dé Weg en dé Wijsheid is, Christus. Hun geest gaat Hij met wijsheid voeden. In beginsel begeren en leren ze Hem te kennen als de meerdere Salomo.
En dat komt openbaar! Hoe begeren en leren ze dan te treden in de rechte sporen. Ze worden verlegen om die Geest, Die hun schreden bestiert en leidt in een effen land. Hoe leren ze de zonde haten en in beginsel laten. Welk een zalig onderwijs wordt er in de verborgen omgang des Heeren bij ogenblikken genoten.
En wat begeren ze meer onderwijs te ontvangen! Want hoe meer onderwijs dat volk ontvangt, hoe meer ze leren: wij weten nog zo weinig. O, op die leerschool is het nooit: bevorderd worden, maar altijd: zitten blijven, nee, teruggezet worden. Telkens terug bij af. Zo hardleers is dat volk! Maar hoe getrouw is hun Leermeester. Zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk aan hen volenden. Totdat ze Hem eeuwig mogen aanschouwen.
Lezer, verstaat u hier iets van? Of holt u nog voort op de paden des doods? De Heere maant er u nog van af. Dwazen, eigen-wijzen kunnen nog wijs gemaakt worden tot zaligheid. Laat u onderwijzen! Gelukkig dat volk. Zij komen nooit boven de bede uit:
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Terdege

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 september 2004

Terdege | 99 Pagina's

Goddelijk onderwijs

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 september 2004

Terdege | 99 Pagina's

PDF Bekijken