Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Missionaris vanuit Hardinxveld-Giessendam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Missionaris vanuit Hardinxveld-Giessendam

7 minuten leestijd

Zendeling wilde Jan Haeser worden, maar God leidde zijn leven anders. Na een loopbaan in de chemie werd hij wethouder voor de SGP in Hardinxveld-Giessendam. Het burgemeesterschap lonkte. Ook door dat ideaal ging een streep. Zelfs zijn wethouderschap ontviel hem. In het gat waarin hij belandde, werd alsnog de weg tot de zending geopend. „Dat heb ik echt als een wonder ervaren.

Spaans Evangelische Zending, staat op de gevel van het eenvoudige kantoortje aan de Rivierdijk in Hardinxveld. De vertaling klinkt Jan Haeser (59) inmiddels vertrouwder in de oren. Het Spaans is hem lief geworden.
„Naar de kerk neem ik altijd mijn Spaanse Bijbel mee. Soms betrap ik mezelf erop dat ik in gedachten zelfs in het Spaans denk en bid.”
In zijn jeugd wilde hij zendingspredikant worden. Zowel inhoudelijke als praktische bezwaren weerhielden hem van de theologische studie. „Ik durfde niet te zeggen dat ik echt geroepen was. En ik had alleen mavo.
Na de middelbare school ben ik een opleiding tot laborant gaan volgen.” Hij vond werk bij ICI, een chemisch bedrijf in de Botlek dat zich bezighield met de ontwikkeling en productie van kunststoffen. „Vanwege de afstand ben ik later overgestapt naar het laboratorium van de Zuid-Hollandse Zuivelbond in Gorinchem.”
Naast zijn dagelijks werk was de laborant actief in de politiek, als gemeenteraadslid voor de SGP, en binnen de hervormde gemeente van Boven-Hardinxveld. „Ik ben begonnen als wijkouderling. Later vroegen ze me voor de post van evangelisatieouderling en jeugdouderling. Ook ben ik nog een periode scriba geweest, de laatste jaren naast dominee I. Boot.”

Persoonlijke crisis
Vooral deze erudiete voorganger maakte grote indruk op Haeser. „Niets ten nadele van andere predikanten, maar Boot stak met kop en schouders boven zijn collega’s uit. Hij had een fenomenale theologische kennis. Zijn preken waren breed, diep en origineel. Daardoor wist hij de verschillende stromingen binnen de gemeente te binden. Ook mensen die weinig met zijn bevindelijke inslag hadden, hoorden hem graag, vanwege zijn verrassende exegese.”
In 1987 werd Haeser in zijn woonplaats wethouder. „Dat was een tachtig-procentsbaan.
De dag die ik over had, wilde ik graag benutten voor een organisatie waar ik geestelijk iets kon betekenen. Daardoor ben ik in 1991 bij de Spaans Evangelische Zending terechtgekomen, aanvankelijk als voorlichter.”
Door politieke verwikkelingen in Hardinxveld-Giessendam raakte hij in 1998 totaal onverwachts zijn baan als wethouder kwijt. „Terwijl ik volop aan het solliciteren was voor het burgemeesterschap.
Anderen vonden dat ik daar geschikt voor was en dat meende ik zelf ook wel een beetje, maar de Heere had andere gedachten. Dat gaf een enorme persoonlijke crisis.”

Cursuswerk
Na een halfjaar informeerde M. Aleman, destijds zendingswerker bij de SEZ, of hij niet fulltime voor de Spaans Evangelische Zending wilde gaan werken. „Dat heb ik echt als een wonder ervaren. De ervaring die ik in de kerk en de politiek had opgedaan, kon ik gaan gebruiken voor zendingswerk: mijn oude liefde. Voorwaarde was wel dat ik Spaans beheerste. Dat was toen nog niet het geval. Door de wachtgeldregeling had ik de mogelijkheid complete dagen te studeren.”
In 2000 kwam Haeser fulltime in dienst van de SEZ. Een jaar later nam hij van Aleman het cursus- en lectuurwerk voor Latijns-Amerika over. „Dat had vooral op Cuba een enorme vlucht genomen.” Op advies van Haeser besloot het bestuur van de SEZ een bezoek aan Cuba te brengen. „Daar gingen legio cursussen naartoe, maar we hadden weinig zicht op de kerkelijke situatie.”
De eerste reis, in 2002, veranderde de visie van de SEZ op de situatie in Cuba ingrijpend. „Mede door de voorlichting van andere stichtingen hadden we de indruk dat het een gesloten communistisch land was. De ruimte voor christenen bleek veel groter dan wij hadden verwacht. Later ontdekten we wel hoe nauwgezet we in al die jaren zijn gevolgd. De Cubaanse autoriteiten zijn enorm bang voor politieke beïnvloeding vanuit het westen. Merken ze dat je je uitsluitend met kerkelijke en theologische zaken bezighoudt, dan neemt de argwaan af. Recent zijn we zelfs uitgenodigd door de vrouwelijke staatssecretaris van religieuze zaken. In het gesprek dat we met haar hadden, liet ze weten zelf ook christen te zijn. Dat sta je even raar te kijken.”

Drukkerij
De oriëntatiereis in 2002 gaf Haeser al een redelijk beeld van het kerkelijk leven op Cuba. „De meeste Cubaanse kerken zijn gesticht door orthodoxe Amerikaanse kerken. In de loop der jaren zijn ze in arminiaans en charismatisch vaarwater beland. De pinksterleer en -sfeer sluit aan bij de volksaard van de Cubanen.”
Inmiddels heeft de SEZ intensief contact met een viertal kerkverbanden: de Oostelijke baptisten van Cuba, de Westelijke baptisten van Cuba, de landelijke Los Pinos Nuevos en de Iglesia Cristiana Reformada. Het laatste kerkverband heeft een uitgesproken reformatorisch karakter, maar is slechts in een deel van Cuba vertegenwoordigd. „Wij wilden een landelijk netwerk van contacten. Daarom zijn we ook het gesprek met die andere kerken aangegaan.”
Nog wezenlijker is voor de SEZ-werker dat juist arminiaanse kerken behoefte hebben aan gereformeerde lectuur. „Uit de correspondentie van Aleman wist ik dat verschillende predikanten uit deze kerkverbanden zeer enthousiast waren over de lectuur die hij had toegezonden. Bijzonder geschikt voor de toerusting van predikanten is de in het Spaans vertaalde dogmatiek van de Amerikaanse Louis Berkhof. Hetzelfde geldt voor de Bijbelverklaring van Hendriksen en Kistemaker. We kopen die bij uitgeverij Faith Alive in Amerika. Omdat de meeste predikanten in Cuba een goede opleiding hebben gehad maar het met een zeer beperkte theologische bibliotheek moeten doen, is de invloed van deze boeken enorm.”
In samenwerking met het kerkverband Los Pinos Nuevos is de Spaans Evangelische Zending bezig met de bouw van een drukkerij. „Het geld daarvoor is bijeengebracht door lezers van het RD, via een actie van Draagt Elkanders Lasten. Vier behoudende Spaanstalige uitgeverijen hebben ons toestemming gegeven hun digitaal beschikbare werk op Cuba te verspreiden. Straks mogen we het ook gaan drukken, mits die boeken op Cuba blijven.”

Spanje
Zorgde de reis naar Cuba voor een positieve verrassing, uit Spanje komt Haeser vaak gedeprimeerd terug.
„Dat is een ontstellend geseculariseerd land. Nog veel geseculariseerder dan Nederland. Zelfs onder de weinige mensen die nog naar de Rooms-Katholieke Kerk gaan, is de kennis van de Bijbel miserabel. Wat dat betreft verkeert onze veldwerker Berend Coster in een zeer moeilijke situatie. Bemoedigend voor ons is wel dat hij een invloedrijke positie heeft verworven onder de Bijbelgetrouwe predikanten in Spanje.”
Op Cuba is de invloed van de Spaans Evangelische Zending, daar bekend onder de naam Eben Ezer, beduidend groter. „Predikanten die ons ondersteunen zijn benoemd als docent aan verschillende seminaries.
Een is zelfs een periode rector van het seminarie van de Oostelijke baptisten in Santiago de Cuba geweest.”
Terwijl het werk van de SEZ fl oreert als nooit tevoren, lopen de inkomsten terug. Haeser verklaart dat niet alleen uit de economische crisis. „Ik zie ook de trend dat de kerken in onze achterban in toenemende mate hun eigen zending promoten. Dat respecteer ik, maar het is wrang dat soms veel geld gaat naar projecten die voor het oog weinig opleveren, terwijl wij geweldige kansen op Cuba niet kunnen benutten vanwege gebrek aan fi nanciën. In februari hebben we onze begroting bij moeten stellen. Dat doet heel veel pijn.”
Hoewel hij met overtuiging lid werd van de Hersteld Hervormde Kerk, raakte de gepassioneerde voorman van de SEZ steeds dieper overtuigd van de waarde van interkerkelijk zendingswerk. „De liefde voor het eigen kerkverband leidt nogal eens tot het uitvergroten van de zwakke kanten van organisaties van andere kerken en het camoufl eren van problemen in eigen huis. Als SEZ hebben we met die kerkpolitiek niet te maken. Bij ons gaat het puur om de inhoud van het werk. Dat vind ik een geweldig voordeel van het werken bij een interkerkelijke organisatie.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 juni 2012

Terdege | 91 Pagina's

Missionaris vanuit Hardinxveld-Giessendam

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 juni 2012

Terdege | 91 Pagina's

PDF Bekijken