Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De lijdende Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De lijdende Christus

3 minuten leestijd

„Van toen aan begon Jezus te vertonen dat Hij moest heengaannaar Jeruzalem. Mattheüs 16:21

De discipelen van de Heere Jezus hadden in Caesaréa Filippi heerlijke momenten meegemaakt. Ze hadden daar namelijk iets gezien van Christus’ Messiasschap. Petrus had het toen beleden: „Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Deze persoonlijke belijdenis was door God in zijn hart gelegd. Dan lezen we in vers 21 van hoofdstuk 16 uit het Mattheüsevangelie: „Van toen aan begon Jezus te tonen dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem.” De Heere zegt dat Hij naar Jeruzalem moet. Waarom sprak Hij juist nu zo duidelijk over Zijn gang naar Jeruzalem om daar te lijden? Christus wilde Zijn discipelen onderwijzen dat de heerlijkheid alleen te bereiken zou zijn door de weg van Zijn lijden en sterven. Er is geen andere manier om zalig te worden.

De discipelen droomden van een kroon voor Jezus. Ze dachten aan een aardse kroon, dat Hij Koning zou zijn over een aards koninkrijk. Maar ze verstonden niet dat Jezus een doornenkroon zou dragen. Daarom geeft de Heere Jezus hen dit onderwijs. Juist nu. „Begon te vertonen”, zo lezen we. Hij maakte hen dus duidelijk dat het nodig was dat Hij zou heengaan naar Jeruzalem. Daar zou Hij veel lijden. Ja, zelfs worden veroordeeld door de Joodse leiders van het volk.

Hij móest naar Jeruzalem. De nadruk ligt op het woord ‘moest’. Dat ‘moest’ was gegrond in de Schriften. De wet en de profeten wezen op Hem. In het Woord werd Hij getekend. De Heere houdt Zich aan Zijn Woord. Daarom is dat ‘moeten’ een Goddelijk moeten, naar Zijn welbehagen. In het Woord is de wil van Zijn Vader geopenbaard. Christus is gekomen om Zijn wil te doen. Die was Zijn spijze, dag en nacht. Zo was Hij bezig in de dingen des Vaders. Om deze reden is dit ‘moest’ overeenkomstig de Schriften, omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods nooit anders voor de zonde zou kunnen worden betaald.

Wij hebben een kloof geslagen tussen God en ons. Een breuk die wij nooit kunnen helen. Beseffen we dat? Wij hebben God op het hoogst misdaan. We moesten en mochten Hem dienen in het paradijs, maar we kozen tegen God. Laten wij daar niet te gemakkelijk overheen stappen. Wij hebben te maken met een heilige en rechtvaardige God. Dat wordt ingeleefd en doorleefd wanneer de Heilige Geest ons door het Woord laat zien wie wij zijn geworden. Dan houden we niets meer over om voor God te kunnen bestaan. Lees dan wat er staat in deze tekst. Jezus toonde dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem. Uit die stad zou Hij worden uitgeleid, terwijl Hij de kruisbalk droeg. Buiten die stad werd Hij gehangen aan het vloekhout. Daar zou Hij veel lijden en sterven.

Maar dat zou niet het laatste zijn. Op de derde dag zou Hij worden opgewekt. Hiermee zette Hij het kruis in het heerlijke licht van Pasen. Immers, Hij die gestorven is voor de zonde, is opgewekt tot rechtvaardigmaking.

Wat een blijde boodschap klinkt er dan door in deze tekst. Jezus Zelf zegt dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem. Zo groot is Zijn bereidwilligheid om te lijden en te sterven voor de zonden van Zijn Kerk! Zo lief heeft Hij de Vader in Zijn recht. Maar ook: zo lief heeft Hij zondaren, dat Hij voor hen wilde sterven. In hun plaats is Hij het Lam Gods dat Zich wilde opofferen op het altaar van het kruis. Hij ging naar Jeruzalem. Heeft daar Zijn werk volbracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 februari 2013

Terdege | 92 Pagina's

De lijdende Christus

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 februari 2013

Terdege | 92 Pagina's

PDF Bekijken