Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Worstelingen delen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Worstelingen delen

12 minuten leestijd

Hoewel een deel van de jongeren de kerk waarin zij zijn opgegroeid de rug toekeert, heeft een niet onaanzienlijk deel belangstelling voor Gods Woord. De JV is voor hen een belangrijke plaats waar ze hun vragen bespreken. „Jongeren zijn op zoek naar wie ze zijn en wie God voor hen is. Een kijkje in de wereld van de jeugdverenigingen.

Het is de laatste donderdagavond van september. Het waait flink en er vallen enkele spatjes regen. De zomer is nu echt voorbij. In het verenigingsgebouw “De Overkant”, schuin tegenover de oude hervormde kerk van Leerbroek, branden al vroeg de lichten. In de zaal rechts verzamelen zich de dames van de vrouwenvereniging, de andere ruimte is voor de leden van de ‘grote’ jeugdvereniging, de zestienplussers. Het is voor de leden van Obadja de eerste avond van het nieuwe seizoen.
Tegen acht uur druppelen de jongeren binnen. Ze komen uit Leerbroek, maar ook uit verschillende andere dorpen in de omgeving. Tussen dertig en veertig stokt de teller. Een mooie opkomst, meent jeugdwerkleider Leonard Both. De docent Nederlands aan de Gomarus Scholengemeenschap in het naburige Gorinchem leidt al verschillende jaren, samen met uitvoerder Anton Verrips, de bijeenkomsten.
Om de veertien dagen buigen ze zich samen over Gods Woord. Meestal houdt een van de leden een inleiding, maar de startavond wordt ingeleid door een van de leiders. Vooraf zijn er de nodige mededelingen, want er zijn de komende tijd ook tal van nevenactiviteiten, zoals ouderenbezoek, kampdagen en een strandwandeling. Maar ook folderen in Brabant, de landelijke jongerendag in Hoevelaken en een ringavond in Nederhemert.

Voetbal
Both leest uit Mattheüs 12, vers 38 tot en met 50. In het laatste deel stelt de Heere Jezus de vraag wie Zijn broeders en Zijn moeder zijn. De familie van de Heere Jezus is het onderwerp voor vanavond en daarmee is het thema voor dit seizoen neergezet. Het zal steeds gaan over mensen rondom Jezus.
Na de pauze worden de aanwezigen in zes groepjes, met een aantal vragen, opgedeeld. Hoewel het woord apologetiek niet valt, staat in de eerste vraag de verdediging van de levensbeschouwing wel centraal. Het sluit nauw aan bij de teksten uit Mattheüs 12 over de wil van God. De casus gaat over de kerkelijke Joost, die als hovenier op maandag op zijn werk komt en niet kan meepraten over een voetbalwedstrijd van de dag ervoor. Hij geeft aan niet te hebben gekeken omdat „God dat niet wil”. Vervolgens krijgt Joost ervan langs met opmerkingen dat IS-leden dat ook zeggen, evenals in het verleden de kruisvaarders. Wat zou jij zeggen als je Joost was?
Het leidt tot levendige gesprekken, waarin verschillende aanwezigen ten slotte concluderen dat het antwoord van Joost niet zo handig was. Meer en betere uitleg en een stukje getuigenis hadden wellicht tot een andere situatie geleid. De omstandigheden kunnen sterk verschillen. Het blijkt dat een meisje op haar seculiere school gemakkelijker vragen over het geloof kan beantwoorden dan een student aan een christelijke hbo-opleiding, als hem het vuur na aan de schenen wordt gelegd. „We kunnen ook zonder woorden getuigen”, zo vult Both tijdens de plenaire discussie aan.

Het reisje
Afgezet tegen de bijna 140 uitnodigingen die aan het begin van het seizoen de deur uitgaan, is een gemiddelde deelname van veertig jongeren aan de vereniging van de HHK in Leerbroek maar bescheiden. Het is maar hoe je het bekijkt. Gezien de grootte van de gemeente (op zondag zitten er circa 550 mensen in de kerk) en de opkomst op veel andere plaatsen, is er sprake van een bloeiende vereniging. „Als je andere jeugdwerkleiders in het land spreekt, verbazen ze zich over onze opkomst. Het is natuurlijk ook niet zo dat al degenen die het laten afweten zich van het Woord hebben afgekeerd”, aldus Both (37).
Samen met Verrips (31) probeert hij de jeugd te bewegen om, in aansluiting op de kinderclubs, de JV voor de plus zestien te bezoeken. Both omschrijft ‘zijn’ JV als „traditioneel. We hebben bijeenkomsten met een inleiding en daarover wordt na de pauze doorgepraat. Natuurlijk zijn er in de loop van de tijd ook verschillende andere, meer ontspannende, elementen bij gekomen.” Met name het driedaagse verblijf in een kamphuis, tijdens het weekend van Hemelvaart, mag zich in een grote belangstelling verheugen. „Er gaan rond de 55 jongeren mee. Vroeger hanteerden we de regel dat je voor deelname aan het reisje ook een regelmatige bezoeker van de JV-avonden moest zijn, nu doen we dat andersom. Je kunt mee en we proberen de deelnemers die niet trouw de JV bezoeken, te stimuleren om toch te komen.”
De verenigingsavonden zijn steevast op donderdag. Een groep jongeren heeft daarnaast het initiatief genomen op een aantal zaterdagavonden bijeen te komen. Ze mogen daarvoor gebouw “De Overkant” gebruiken.

Bloei
Belangstelling voor de Bijbel, elkaar ontmoeten en contacten onderhouden behoren volgens hem tot de belangrijkste drijfveren om de jeugdvereniging te bezoeken. „We hebben een heel gemixt publiek, qua scholing van middelbaar onderwijs tot universitair. In de praktijk hebben we geleerd om te kiezen voor thema’s die heel concreet zijn en aansluiting vinden bij hun belevingswereld.”
Both noemt de jongeren in zijn omgeving „open. Als je het juiste thema kiest, delen ze vrijmoedig hun worstelingen. Natuurlijk is er een groep die vragen stelt bij het christelijk geloof. Maar dat moeten we niet altijd negatief uitleggen. Ze zijn op zoek naar wie ze zijn en wie God voor hen is. Het is mooi om daar leiding aan te geven.”
Hij ziet „hoopvolle signalen. Nog steeds zijn jongeren op zoek naar de wegen van de Heere. Het belang van de jeugdvereniging daarbij mag niet worden onderschat.”
Hij benadrukt dat de bloei van de JV geen verdienste van hem of zijn collega is. „Ik zie het als een zegen van de Heere en een verhoring van het gebed voor de JV en de jongelui. We hebben een God van wonderen en in het zien op Hem is er verwachting.”


Wie: Arné Roest
Leeftijd: 22
Beroep: hovenier
Woonplaats: Leerbroek


„Je zou me kunnen omschrijven als een trouwe bezoeker. Verschillende leden die wel eerder op de knapen- en meisjesvereniging waren, zijn bij de overgang naar de zestien plus afgehaakt. Ze voelden niet zo voor avonden die meer gericht zijn op de inhoud van de Bijbel. Voor mij was het een bewuste keus. Ik ben niet naar de JV gegaan omdat al mijn vrienden daarnaartoe gingen. Voor een deel van hen gold dat ook niet. In de loop van de jaren merk je dat de vele gesprekken die je hebt, in heel kleine verbanden, samenbindend werken. Al hovenier sta je als een doener bekend, maar ik voel me ook wel een denker, die probeert anderen te bewegen de JV te bezoeken. Ik ga ook vaak naar de ringbijeenkomsten op zaterdagavond van de HHK. Heel mooie en leerzame avonden. Daarnaast ga ik soms naar andere jongerenavonden, zoals die van “Jij daar!” Het kan geen kwaad om wat breder te kijken.”


Wie: Florieke de Jong
Leeftijd: 21
Beroep: laatste jaar HBO-verpleegkunde
Woonplaats: Leerbroek


„Het bezoeken van de jeugdvereniging was voor mij een logische vervolgstap na mijn deelname aan de meisjesvereniging, bestemd voor de leeftijd tot zestien jaar. Maar voor mij ook meer dan dat, want ik vind het heel mooi om bezig te zijn met Gods Woord. Daar mag je zegen op verwachten. Een deel van mijn vriendengroep gaat naar de JV. Het is er heel gezellig, maar dat was niet doorslaggevend. De meeste JV-leden zijn wel iets jonger dan ik, maar er komen ook 22- en 23-jarigen. Ik ga daarnaast meestal naar de maandelijkse avonden van de zogenaamde zaterdagavondbesteding hier. Daar komen wel jongeren uit andere kerkverbanden uit de omgeving, maar het grootste deel is lid van de jeugdvereniging van Leerbroek. Ik merk dat het in een omgeving met andersdenkenden belangrijk is om voor mezelf heel duidelijk te weten wat ik geloof. Door de gesprekken op de JV word ik daarbij geholpen. En het is een ‘oplaadpunt’ voor mijn persoonlijke geestelijke leven.”


”Jongeren zijn echt wel bezig met geloofsvragen”
Hoewel precieze cijfers ontbreken, weet de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBGG) dat de deelname aan de bijeenkomsten voor de groepen van 14 tot 16 en van 16 plus al enkele jaren onder druk staat. „Anderzijds zien we toenemende betrokkenheid.”

Aline van de Maat (32) is sinds begin 2015 jeugdwerkadviseur voor de groepen van zestien jaar en ouder. Bezoekcijfers van plaatselijke jeugdverenigingen worden wel genoteerd, om tendensen bij te houden, maar het is niet leidend voor de jeugdwerkadviseurs. „Het kan niet om getallen gaan. We richten ons primair op de Boodschap.”
Het algemene beeld is dat de groei van de -12 groepen nog steeds doorzet. Op verschillende plaatsen worden nieuwe verenigingen opgericht. „Binnen de kerkelijke gemeenten wordt het belang ervan steeds meer gezien.”
Lastiger wordt het bij de groep tussen de 14 en de 16 jaar. „Ouders stimuleren op die leeftijd minder en dat zet door bij de groep vanaf 16 jaar. Een rol daarbij speelt dat jongeren steeds vaker een bijbaantje hebben, waardoor bezoek aan de JV op een bepaalde avond niet mogelijk is.” Maar er is niet alleen sprake van neergang. „Er is pas zelfs nog een nieuwe +16 vereniging opgericht. Een aantal verenigingen is, nadat er een tijdlang geen activiteiten waren, weer aan de slag gegaan. Het gebeurt in kleinere gemeenten dat er bepaalde jaren te weinig jongeren in een bepaalde leeftijdscategorie zijn.”
Factoren voor het inzinken van het verenigingsleven op de ene plek en groei op de andere plaats zijn de trek naar grotere JV’s in de regio en verhuizingen als gevolg van studie. Wat meer druk geeft, is de opkomst van allerlei interkerkelijke jeugd- en jongerenavonden. „Jongeren zijn op zoek. Ze zijn echt wel serieus bezig met geloofsvragen. Daar ligt een grote opdracht, zeker voor de leidinggevenden. Horen jongeren genoeg van de Heere Jezus, Die gewillig is om ook jonge zondaren zalig te maken? Tijdens de toerusting geven we leidinggevenden mee om tijdens Bijbelstudies niet alleen te kijken naar wat er staat en de teksten te vertalen naar nu, maar jongeren in je hart te laten kijken. Ook als je zelf twijfelt of met vragen worstelt. De Heere werkt bijzonder in de bedding van de kerkelijke gemeente, daarom is jeugdwerk zo belangrijk.”
Bij de trainingen en toerustingscursussen worden geen standaardadviezen gegeven. „Iedere gemeente heeft zijn eigen cultuur. Daar houd je rekening mee”, aldus Aline van de Maat. In z’n algemeenheid valt haar de grote betrokkenheid bij jeugdverenigingen op in plaatsen waar ze als christenen in de minderheid zijn. „Je ziet dat ze daar elkaar meer nodig hebben dan op plaatsen waar sprake is van een heel beschermde omgeving.”
Voor wat betreft de invulling van de JV-avond wordt vanuit de Jeugdbond geadviseerd om altijd de Bijbel als basis te houden. „Als je daarnaast naar andere invullingen zoekt, gaat het erom welk doel je voor ogen hebt. Verder besteden we aandacht aan de verschillen tussen denkers en doeners. Je moet proberen beide groepen te bereiken. Daarom is een goede leidinggevende zo belangrijk. Jongeren zoeken identificatiefiguren, met wie ze ook op andere momenten van de week een relatie hebben.”


Wie: Edwin van Nieuwaal
Leeftijd: 37 jaar
Functie: 9 jaar jeugdouderling, 12 jaar catecheet, docent natuur-scheikunde op het Wartburg College
Woonplaats: Dordrecht.


„Binnen de hervormde wijken 2 en 7 in Dordrecht hebben we al bijna vijftig jaar een bloeiende jeugdvereniging, Menorah. Ongeveer vijftig jongeren van 16 jaar en ouder komen in het winterseizoen wekelijks op zondagavond bij elkaar om na te denken over een thema of Bijbelgedeelte. Wat onze JV uniek maakt, is dat ze een zelfstandig bestuur heeft. Hierdoor kunnen ze al jong leren hoe het is om (geestelijk) leiding te geven en verantwoordelijkheid te dragen. Deze invloed verhoogt de betrokkenheid en zou gemeenten waar de opkomst terugloopt, kunnen helpen. Jongeren die we missen, maar wel op de JV verwachten, krijgen persoonlijk bezoek van de bestuursleden en vervolgens wordt gekeken bij wie van de leden die persoon kan aanhaken. Als ze elkaar meenemen blijven ze betrokken. En via de JV blijven zo ook betrokken op de gemeente en de Woordverkondiging.”


Tips voor jeugdwerkleiders
Enkele tips van Kees van Vianen, directeur van de christelijke gereformeerde jongerenvereniging LCJ:

1. Zorg dat je weet hoeveel kinderen of jongeren uit jouw doelgroep in de gemeente zitten. Denk na hoe je hen op een persoonlijke manier kan betrekken bij de zondagsschool, club of vereniging.
2. Maak voor jongeren een jaarprogramma met goede thema’s. Zorg voor een evenwichtig aanbod. Kijk wat bij je jongeren past en verdeel wie wat doet. Verrijk het boekje met foto’s en persoonlijke gegevens. Zo kun je ook met de verjaardagen een berichtje sturen om hen te feliciteren.
3. Bid voor je kinderen en jongeren. Print een lijst uit met alle namen en draag elke dag één van hen persoonlijk op in gebed.
4. Investeer in een persoonlijke relatie. Probeer iedere bijeenkomst met één van de kinderen of jongeren een persoonlijk gesprekje te voeren. Schrijf op wat je moet onthouden, zodat je er later nog eens naar kunt vragen. Nodig hen een keer thuis uit. Een pannenkoekenfeest of tapasavond valt altijd in de smaak.
5. Zie persoonlijk veel op de Heere Jezus. Jongeren ruiken het als je Zijn geur verspreidt. Als je hen met Zijn ogen ziet en liefhebt. „Zonder Mij kunt u niets doen.” (Joh. 15:5)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 oktober 2016

Terdege | 140 Pagina's

Worstelingen delen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 oktober 2016

Terdege | 140 Pagina's

PDF Bekijken