Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekaankondigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekaankondigingen

4 minuten leestijd

D.A. Carson, Zo is GOD – Een portret in veertien gezichten, Van Wijnen, Franeker 2012, 368 p., € 19,95 (ISBN 9789051944099).


Op eenvoudige wijze wandelt Carson de Bijbel door om mensen te helpen helderder zicht te krijgen op wie God is. Het gaat onder meer over de God die regeert, die onvoorstelbaar wijs is, die wedergeboorte schenkt, die de schuldige rechtvaardig verklaart, die hevig vertoornd is, die triomfeert. De auteur schrijft bewogen en verantwoord.

J. Hoek


Kelly M. Kapic, A Little Book for New Theologians: Why and How to Study Theology, IVP Academic, Downers Grove 2012, 126 p., $ 8.00 (ISBN 9780830839759).


Dit prachtige boekje zou iedere theologiestudent moeten lezen. De auteur is hoogleraar aan Covenant College in de VS en schreef dit boekje voor eerstejaars studenten. Het is goed te merken dat hij zich intensief met de theologie van John Owen heeft beziggehouden. Het korte boekje kent talloze prachtige citaten uit het geheel van de christelijke traditie. In tien hoofdstukken, met titels als ‘God kennen en genieten’, ‘Theologie als pelgrimage’ en ‘Liefde voor de Schrift’ introduceert Kapic de belangrijkste vragen met betrekking tot de houding, vaardigheden, attitudes en spiritualiteit van de godgeleerdheid. Voor hem moet theologie vooral ‘faithfull’ zijn. Als je de theologie niet kunt ‘bidden’ en ‘zingen’ is er iets fundamenteel mis. Die theologie is niet antropocentrisch, maar wel antroposensitief, waarmee Kapic bedoelt: gericht op de toepassing in de praxis pietatis. Het is echt een mooi boekje om aan theologiestudenten uit te delen.

H. van den Belt


Fred van Lieburg (ed.), Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland, Hilversum, Verloren, 2012, 312 p. € 29,00 (ISBN 9789087 042639).


Een fraaie jubileumbundel, verschenen naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de Stichting Réveil-Archief. Van Lieburg zorgde als redacteur voor een consistente benadering, waarbij de cultuurhistorische functie van het Réveil centraal staat. Zelf geeft hij een instructief overzicht van de geschiedschrijving van deze beweging. Het beeld van het Réveil als een elitaire kring van bevlogen denkers en rijke filantropen dient te worden herzien. In werkelijkheid ging het om een grootse poging tot herkerstening van de samenleving en een christelijke impuls tot de ontwikkeling van de Nederlandse ‘civil society’.

J. Hoek


Eric Metaxas, Dietrich Bonhoeffer. Pastor, martelaar, profeet, spion. Een ‘rechtvaardige onder de volkeren’ versus het Derde Rijk, vert. Egbert Krikke, Groen, Heerenveen 2012, 608 p., € 32,50 (ISBN 9789088970221).


Het leven van Bonhoeffer oefent op een of andere manier een sterke aantrekkingskracht uit op biografen. Deze nieuwe levensbeschrijving van Bonhoeffer (de vierde binnen enkele jaren, naast studies van Ackermann, Schlingensieben en Clements), verzorgd door de evangelicale Amerikaanse journalist en cultuuranalist Metaxas, is wetenschappelijk gezien niet de beste. Bepaalde legendes over Bonhoeffer worden in leven gehouden, zoals het verhaal dat de nazi’s reeds begin 1933 bevel gegeven zouden hebben om een kritische radiotoespraak van Bonhoeffer voortijdig af te breken (in werkelijkheid ging Bonhoeffer over zijn tijd heen). Metaxas’ boek heeft echter twee dingen voor: het leest uitstekend, en het tekent Bonhoeffer als de rechtzinnige christen die hij was. Bij dat laatste is Metaxas bij vlagen helaas wel tendentieus, bijvoorbeeld waar hij de strijd van de Bekennende Kirche op één lijn stelt met die van de fundamentalisten tegen de ‘liberals’ in de VS. Wie een eigentijdse Bonhoefferbiografie wil lezen boven de gangbare polarisatie tussen liberale en rechtzinnige interpretaties uit, kan beter terecht bij Ferdinand Schlingensieben.

G. van den Brink


W.H.Th. Moehn, Blijvend geding om mis en avondmaal?, Betekenis en actualiteit van Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 80, Willem de Zwijgerstichting, Baarn 2013, € 4,30 (exclusief verzendkosten) (ISBN 9789072462534).


In de brochure van Moehn, die verschijnt bij het 450-jarig jubileum van de Heidelbergse Catechismus, wordt de vraag beantwoord of het terecht is dat antwoord 80 in een voetnoot terechtkomt of zelfs geschrapt wordt. Anders gezegd: is er sprake van een blijvend geding of zijn Rome en Reformatie elkaar zo na gekomen dat antwoord 80 zijn actualiteit verloren heeft? De lezer wordt uitgenodigd om zelf mee te denken en de vraag ‘Blijvend geding om mis en avondmaal?’ te beantwoorden. Aan het eind biedt de auteur een handvat voor gesprek, open naar de toekomst.

J. Hoek


J.D.Th. Wassenaar, Met het oor waarneembare voetstappen Gods, Willem de Zwijgerstichting, Baarn 2011, € 4,30 (exclusief verzendkosten) (ISBN 9789072462527).


Wassenaar bespreekt in kort bestek de discussie tussen O. Noordmans en G. van der Leeuw over plaats en betekenis van de liturgie met toespitsing op hun uitingen over het orgel en de organist. De beschouwingen lopen uit op de vraagstelling: ‘Het heilige gebeurt – maar waar?’ Daarmee wordt een boeiend verband gelegd met een recent boek van F.G. Immink.

J. Hoek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 2013

Theologia Reformata | 108 Pagina's

Boekaankondigingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 2013

Theologia Reformata | 108 Pagina's

PDF Bekijken