Bekijk het origineel

Aan de Raad der Gereformeerde Kerk te Zaandam. Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, Na rijp beraad heb ik besloten met het volgenden tot u te komen… - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aan de Raad der Gereformeerde Kerk te Zaandam. Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, Na rijp beraad heb ik besloten met het volgenden tot u te komen… - pagina 6

11 minuten leestijd

ex" Gijpende hc-t s_tjre/c/i ' i^hon's" m 'u intschen z m , 5a l s o F N e t a a n ,dQr^ 'oei)':,ch a^v. n t a a i : ; ,. ^ L e j i i ö s o n , oT h 3 j k i a c h t e n s z i j n v r i i e n W J I Qoda b e l o f t e z a l a a n v a 1' -• i r v / e r ^ e I5 d i e n t het ypreken van 'oischen de.> v c r i M I " g o h a n d ' j - i xTd x'^ ' ' 3f ormf>er lexi z i n , n . l . d a t d e -^^nvpLicht V o r b o i i ü ^ 00ic i ut 1 01 e d e r g e b o r e n o n , zoov!.r»t n i e t is of ue f^edoupte >'ipttordaao /, i 1 v e r v u l l e n e n ^ o o cle E^eg'en d i _ o i a^^htig ,al ' o r d e n . Zoo d e c c i i ^ . n b e l o f t e geioovig zuLlen aanvaarden, d o e n ai.J d i L k r a c h t e n s d e j o i i a ' i e J^-jr m'• van d e n P ' e i l i g e n G o e s l , n a a r h e t w e l b e h a g e n Cods v a n oeuwignt n l . H e b I S d e r h a l v e m e t z i j i i o o o t o spi'i. o n vev V e r o o n d s s e g o n e n V e i ^ b o n a s v l o e k i n eigenli.i'ieu :'in Vo - L h o u d e n l o m e t d e b e l i j d e n i s ^ da< onzf"' k i n r i e r e n h e LJ Lg J J J " u i t k r a c h t v a n h e t g p n a d e v c r ^ i i^i. e \;^j caarom n i t fclen aan ( 1 , i stellig verI r o u w e n o^j) uo ' ' j a l i ^ ^ h e i d o n / e r ^ •-^ - v^ j - u d e r c i i , II ' g m n v a e r v a n h j e r ü i i de anp-)i"^ p-r^^tnp\-^ viprOen " '^ d o e l i n g v a n de oi'-groeiende k i n d e r e n . ,1 1 on " e g g o n o n e n v ' o r zxj n o t Jorhond nd-^ro ^ \n ool du g ' l v e a o r ' e hxiin Koni o.i v o i. .J ï t i r l r lergoborene h o t \ou zal '•-ecchonkc >, c x a n ^ e ^ . c . I jnnen , ) n a 3 o;5grooJe>i u> e ' j ] l e n o r v o o r r .no( U'^n 2_c;houd e n j u r d o ' i , d a t 7j\ z i j n , d . i . de v e r vul Iir -'• 1 II > m d t e n o o t o n d o d s en moe id, ou<l-r,g z i j d e n weg d e s , deriio i v e •"t'U v a r 'y.ii'j s t u j g e m e e n t e op a a r o e , tote n n3 e t a i s l e d e n ^ran b e t p i y s i i e k e i. Lii UiU^ J Col fcu('iTjtoej_ ^„ J, li^ r " o p o , l i e h a a m v a n C.iri."-Luc. L n d i o n a e .'C{_ j-os V t r b o n d s / e r l a t e n v v o r d t , mag d u s n i e t ; e 3 e g d w o e d e n ^ a j t Z13 o r n T m u o r b~> j j o o r d c - j y dcit z i , i g e e a d o e l l a a d d e n a a n d e I 11 -«f g e e n d o o p s g e n a d e hebben b e l o f fce , d .L z i r VO ^ ^1 ^, •" 11 on-fv^n-^enj w i j l z i j "den da1 on bviaage..xs ri 1 r f-t l l u o d •-'<. . onioTn geacht hebwor, Zoon v a n led vo intreden helf-e ^ : 1 ) , Zoc kan v;e] gpppi'o'^en a ^ r d o o r / L I ,, MI : i i i f - ' d ft i r e d' i, k;ie ( i- T^fitrus r ii^n tot do gemeente, r V/i", h o u r^ ^'or d e n v a r i e e n ot " ' Doren, indien hiern v o o r ''.'•-• i cocJi m e t v a n e^r ______ ; ü r t i e t b l o e d d e s li. L' , n . L. o n ' i e r wo r u t ' v ^ e i s t a a / i m é é r d a i i ' g . ij jn . V'et p e r s o o n l i j k m b . j t h et n e i l m 'nristus. t '^ot" 1-1

J.

K.

l i o o r l e n h e t s b c r l c t d o o r j i e t g e b r u i K - i e r on e r a m e n t e n , >7 a a r d o o r o n s d e cCvangel i e b e l o f t e des t e b e t e r te v e r s t a ' n >rdt g e g e v e n . Zoo w o r d t g e h a n d h a a f d , d a t de opro^^^ t o t g e l o o f e n b o k e e r x n g m de l e v e n d e v e r k o x i d i g i n g v a n G o d s \ i o o r d - h e t w e l k i s e e n r e u k e d e s l e v e n s t e n l e v e n é^ een r e u k e des doods t e n doode - b e h o o r t te z i j n gefundeerd m de zekerheid d e r V e r b o n d s b e l o f t e e n n i e t in d e o n s ' - ^ k e r h e i d o v e r d e v r a a g o f 0ien i s u i t v e r k o r e n of n i e t .

verlOt n a d r u k V e r k l a a r i k , d a t h o t n i e t mi j n ' j . ^ d o e l m g i s d a t , d e k e r k e r a a d e e n Integendeel, ik ben mij bewust, dat oordi e l i n g zou geven v a n e e n a n d e r g e v o c ] en. d e t e g e n o v e r g e s t e l d e o p v a t t i n g , m e t z e k e r e o o p e r k i n g , v r i j h e i d "vorJa^eeg n a 1 9 0 5 Ik v e r h e e l v o o r t s n i e t , d a t o o k h i e r m e d e d e m o e i l i j k h e i d om a L J e o c h r i f t g e g e v e n s o p g e l o s t , m . n . w-it b e t r e f t d e n j c t gel': GO 1 h u n j u i s t e p l a a t s e n w a a r d e t e {^cven j rhouding t u s s c h e n Oods gent'^dige v e r v u i l xug d e r b e l o f t e n i n sommigen on de v e r antwoordenjklioid van den rnonsoh v o o r du / e r w e r p i i i g d e r b c i o f t c , g e l i j k d o o r a n d e r e n g e s c h i e d e . N o g m i n d e r h e b J k booo"-i ("•VI a f g e r o n d e t h e o l o g i s c h - v v e t e n s c h a p p e lijke gedachtengsng neer te schrijven, •s d a o r t o e a c b t i k nu j m e t m staat, t e r v ; i j l een k e r k e r a a d , noch eenj^c) •o v c r g a d f ^ r i n g , \i' t e n s c h a p p e l l j k h e e f t te o o r d e e l e n , doch s l e c h t s hjef't ' p Ir e e n v o 1 ' < i a a l a e s g e l o o f s , v e r " - t a f i i i b a a r v o o r e l k e e n v o u d i g , mor 1 00 j :,;c . )pn g e v ' ^ o j ' t . rk m e e n b e n i n i j b e w u I,; d,it 1 "goedi'iopdjij' I, t e k ' o t e n . Mot k l e m e c h t e r , d'tt o p e n h e i d on i 1 1 IK ^ I ( 'laar t. L a t e n v^ij v p r 1 IT 1 ' '^ ir\ o o k n ' 1 ' 1 n •"c v o e l e n i j i zake het a i I f 11 J V an van Verbond e e n k c r k c l i j K ., „iiie '11 ir d a n o n d o r Cloths / j o g e n ulka/iUi. 1 o o k d n o n - li i z o n d o r '1m^^ , d-iri { ( tl icon t o t h(^t V e r bC/ I ' on o on h 1 %

kjfl Uw

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1945

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

Aan de Raad der Gereformeerde Kerk te Zaandam. Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, Na rijp beraad heb ik besloten met het volgenden tot u te komen… - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1945

Vrijmakingsbrochures | 6 Pagina's

PDF Bekijken