Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De vierkante cirkel. Broeders en Zusters, In zijn catechisatieboekje, uitgegeven in 1936 schreef Ds. De Wolff eenmaal - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De vierkante cirkel. Broeders en Zusters, In zijn catechisatieboekje, uitgegeven in 1936 schreef Ds. De Wolff eenmaal - pagina 3

4 minuten leestijd

/

f"

/

Va VrnkkoMo. CixkoÈ Broeders en Zusters. ïn zijn Catechisatieboekje, uitgegeven in 1936, schreef Ds de Wolff eenmaal het volgende : Als God met ons een verbond der genade opricht, wil dit zeggen, dat Hij onze God is en dat wij Zijn volk zijn. H I E R A A N VERBINDT DE HEERE GEEN ENKELE V O O R W A A R D E ; daarom is het ook een GENADEverbond. Heeft U vooral de door mij met hoofdletters gedrukte zin goed in U opgenomen ? Met al de aandrang van mijn hart wil ik e r ü om v r a g e n . Er is z o o v e e l m e e g e moeid. Als u er even op doordenkt, zal het duidelijk voor u zijn, dat Ds de Wolff hier zegt, dat de belofte Gods in het genade verbond onvoorwaardelijk is. Nu zou ik U vriendelijk willen vragen nog eens te lezen, wat op blz. 8 van ,,de vierkante cirkel" staat. Daar schrijft Ds de Wolff: ,,Want ook de toezegging van den Heiligen Geest is conditioneel. Zooals ALLE beloften conditioneel zijn". in 1936 zei Ds de Wolff dus, dat de belofte in het genadeverbond onvoorwaardelijk is. In 1946 verklaart Ds de Wolff, dat de belofte in 't genadeverbond A L L E E N voorwaardelijk is. Ik schrijf deze dingen voor u af, niet maar om u te toonen, hoe Ds de Wolff veranderd is, — dat zou nog het ergste niet -zijn, — maar vooral om U te zeggen, dat Ds de Wolff daarmee aan u iets leert, wat u nooit geleerd is. De zaken zijn u altoos zóó voorgehouden: 1905 was een compromis. In 1905 waren er ten opzichte van Ver!->ond en Doop twee opvattingen, die van Lindeboom en Kuyper (A en B), en beide verbondsbeschouwingen hadden in onze kerken een plaats. 1942 echter verbrak dat compromis. De opvatting van Lindeboom

(A) werd toen veroord^pld, alleen de opvatting van Kuyper (B) mocht worden geleerd. Indien dit alles zoo was, mijne broeders, dan zou ik zelf aan uw zijde staan. Maar de zaak staat anders. Dat blijkt nu duidelijk uit de brochure van Ds de Wolff. Daarin komt Ds de Wolff met een verbonds opvatting naar voren, die niets meer met Kuyper, MAAR O O K N I E T S M E E R MET LINDEBOOM TE MAKEN H E E F T , Voor Lindeboom was de belofte niet enkel voorwaardelijk. Lindeboom ging er van uit, dat de belofte Gods werd v e r v u l d . En die vervulling der belofte hangt niet af van ó n s . W a n t , zoo zei Lindeboom letterlijk '— God vervult Zijn belofte N A A R Z I J N V R I | MACHT En niet alleen Lindeboom dacht zoo. Ook cnze kantteekenaren en Calvijn hebben ons oprp-formeerde volk roo onop'vrspd. Om b V. één uitspraak van CALVIJN te noemen: „ D E B E L O F T E W O R D T I N SOMMIGEN VOLBRACHT, EN IS N I E T A L L E N IN H E T A L G E M E E N O F E V E N GELIJK T O E K O M E N D E " . (Verklaring van Rom, 9 : 8 ) . En dan Prof. G R E I J D A N U S ? Hij heeft keer op keer in zijn schriftverklaringen gezegd, dat de belofte Gods onvoorwaardelijk is. Hij schrijft b.v. : ,,Een belofte is een vrijmachtige beschikking, een souverein geven, dat zich doorzet, onafhankelijk van het doen van hen, aan wie de belofte gegeven wordt, zonder diens medewerking." (Verklaring Romeinen blz. 416). O f : ,,de aard eener belofte en tenminste van een belofte Gods, is de onafhankelijke, uit eigen vrij believen gegeven toezegging, die haren inhoudt realiseert, ondanks alles, los van alles, stellig en ontwijfelbaar". (Idem blz. 417), Oof : „ G O D S B E L O F T E A A N A B R A H A M IS EENVOUDIG EN Z O N D E R MEER DE

JW3(Sü3

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1946

Vrijmakingsbrochures | 4 Pagina's

De vierkante cirkel. Broeders en Zusters, In zijn catechisatieboekje, uitgegeven in 1936 schreef Ds. De Wolff eenmaal - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1946

Vrijmakingsbrochures | 4 Pagina's

PDF Bekijken