Bekijk het origineel

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerk, School, Vereeniging.

6 minuten leestijd

NED. HERV. KERK.

Drietal te Rotterdam (vac. Roose): H. C. Brièt Wz. te Utrecht, J. W. Groot Enzerink te Leeuwarden en A. J. Wartena te Zevenaar.

Beroepen te Spannum G. van Wolfswinkel te IJlst; te Moercapelle K. van As, cand. te Hilversum; te Ooltgensplaat A. Luteijn te Aalst; te Tricht T. Mooi, cand. te Doetinchem; te Rijswijk P. L. L. Post te Wijdenes; te Heerhugowaard P. Proost te Nijehorne; te Almen C. van den Akker te Baambrugge; te Grouw D. Buurma te Noordbroek ; te Apeldoorn H. J. E. Westerman Holstein te Waardenburg; te Nieuw-Vennep D. C. van den Bosch, cand. te Hazerswoude; te Amsterdam (vac, de Visser) C. ter Linden te Langweer; (vac. Hoedemaker) Dr. A. Troelstra te Utrecht; te Noordwijk J. Werkman te Harkstede; te Mijnsheerenland, te de Meern en te Asperen A. C. C. den Hertog, cand. te Streefkerk.

Aangenomen naar Borne A. Goedhart teSellingen; naar 's Heerenberg K. van der Horst, cand. te Amersfoort; naar Grouw D. Buurma te Noordbroek.

Bedankt voor Hoevelaken P. de Looze te Waarder; voor de Lier P. Bokma te Schiedam; voor Tiel D. Buurma te Noordbroek; voor Surhuisterveen H, G. Cannegieter te Jelsum; voor Geertruidenberg M. Rosbergen te Benningbroek; voor Oudemirdum J. A. Broekers te Krimpen a/d Lek; voor Heemstede Dr. A. I. Kan te Assen.

GEREF. KERKEN.

Tweetal te Middelharnis: A. Andrée te Schoonhoven en G. J. Breukelaar te Surhuisterveen; te Nieuwe Pekela: J. H. Jonker te Nunspaet en Joh. Jansen te Burum; te Breda: J. Gispen te Barneveld en J. Mulder te Broek op Langendijk; te Hollandscheveld: P, H. de Jonge te Steenwijk en F. G. Petersen te Veendam.

Beroepen te Marken C. J. Wielenga, cand. te Arnhem te Middelharnis A. Andrée te Schoonhoven.

Aangenomen naar Eindhoven H. L. Both te Andel

Bedankt voor de Bildt F. H. Boerma te Wirdum; voor Waarder R. de Jager te Baambrugge; voor Uelsen H. Bulder te Vroomshoop; voor Siddeburen J. Meijer te Bierum.

CHR. GEREF. KERK.

Beroepen te Urk K. Zuidersma te Steenwijk.

Bedankt voor Sliedrecht J. J. W. van der Schuit te Kampen; voor Aalten A. Jansen te Delft.

— In de Herv. Kerk te Bodegraven had Zondag bevestiging en intrede plaats van den beroepen leeraar. Ds. S. van Dorp van Zegveld. Hij werd tot zijn dienstwerk ingeleid door Ds. C. Hartwigsen van Leiden, naar aanleiding van 2 Tim. 4 : 1 en 3. De nieuwe leeraar verbond zich des middags aan zijn gemeente met een rede over Jac. 1 : 21b,

— Ds. A. de Pecker, predikant der Ned. Herv. Gemeente te Gorinchem, heeft Vrijdag onder zeer vele blijken van belangstelling den dag mogen herdenken, waarop Z.Eerw. vóór 50 jaren het predikambt mocht aanvaarden. Ds. de Pecker heeft in de morgengodsdienstoefening dit feit met de gemeente herdacht.

— De vierde Zendingsdag van den Gereformeerden Zendingsbond zal op 4 Augustus weer gehouden worden in het Rijsenburgsche Bosch bij Driebergen.

Als sprekers hopen optetreden: dr. de Lind van Wijngaarden van Putten, (openingsrede), ds, van Grieken van Ameide, ds. Gunning van Rijssen, - ds. Hupkes van Staphorst, ds. Jongebreur van Veenendaal, ds. Kraaij van Leerbroek, ds. Luteijn van Aalst, ds. Remme van Vinkeveen, ds. Schippers van Ede, en ds. de Bruin van Veenendaal (slotrede).

— Met den dood van ds. Westerhuis te Groningen zijn dit jaar reeds elf predikanten der Geref. Kerken in Nederland gestorven. Het tekort aan predikanten bij de Geref. Kerken is groot:60 à 70 roepende kerken kunnen geen predikant bekomen, tenzij anderen om harentwille vacant worden. In de eerste jaren kunnen 10, hoogstens 12 nieuwe predikanten verwacht worden.

— De «Stand.» deelt mede, dat de kerkeraad van de Geref. Kerk te Amsterdam besloten heeft tot de beroeping van een tienden predikant.

— Te Zetten is Vrijdag 3 Juni in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en belangstellenden geopend het Gymnasium met Internaat, uitgaande van de Vereeniging voor Christelijk Hooger en Middelbaar onderwijs aldaar. Plaats der bijeenkomst was de eetzaal van het Internaat.

De openingsrede werd uitgesproken door ds. D. J. van Aalst te Rotterdam, voorz. van het college van curatoren, die de aanwezigen welkom heette en mededeelde, dat de min. van binnenl. zaken verhinderd was. Vervolgens gaf spr. een geschiedkundig overzicht van de vereeniging, waarvan hij voorzitter is. Hij constateerde o.a. dat men in 1908 niets besittend, thans heeft 3 kapitale gebouwen, n.l. gymnasium, woonhuizen en een internaat waar plaats is voor 50 leerlingen.

De commissaris der Koningin, jhr. mr. S. van Citters, betuigde zijn belangstelling in de opening van hèt gymnasium ook omdat hijzelf zooveel voelt voor inrichtingen van chr. onderwijs. Te lang was voorbijgezien de beteekenis van inrichtingen voor hooger en midd. onderwijs op chr. grondslag. Spr. noemde het een daad van moed dit gymnasium te noemen, omdat men dan zeer hoog mikt en groote verplichtingen op zich neemt. Hij sprak voorts zijn beste wenschen uit.

De heer dr. C. J. Vinkesteijn, inspecteur der gymnasia, noemde deze dag ook voor het rijkstoezicht een feestdag. De toestand is nu in ons land zoo, dat een inspecteur zich mag verheugen als er een bijzonder gymnasium opgericht wordt. De staat erkent ze naast de openbare, geeft haar dezelfde rechten, soms meerdere vrijheden en financieelen steun. Spr. wees nog op de schoone taak van den opvoeder en leeraar, wees op de gelukkige plaats van dit gymnasium, ver van het gewoel der wereld en hoopte, dat den leerlingen steeds het gevaar der groote wereld vooroogen zal worden gesteld, waarna hij besloot met zijn goede wenschen te uiten.

De burgemeester van Valburg, de heer Hattink, verklaarde zich ingenomen met de nieuwe stichting die zijn gemeente rijker was geworden.

Vervolgens hebben nog het woord gevoerd ds. H. Pierson, directeur der Heldringgestichten, die, wijzend op de sympathie der Betuwe voor het Gymnasium ook een weinig sympathie vroeg voor de Heldringgestichten in de harten der Betuwnaren, dr. E. van Bessem, rector van het chr. gymnasium te Utrecht, dr. de Hoest, rector van het gymnasium te Zetten, de heer en mevr. Koets, regent en regentes van het Internaat, ds. Chr. Hunninger, te Amsterdam, als vader van een leerling van het gymnasium, en de heer Vermaat te Apeldoorn, vroeger leeraar van het oude Zettensche gymnasium.

De voorzitter dankte de verschillende sprekers, waarna hij het gymnasium verklaarde te zijn geopend.

Ds. Bieshaar uit Zetten sprak vervolgens het dankgebed uit.

Daarna was er gelegenheid het Internaat en het Gymnasium te bezichtigen, waarbij de bezoekers zich overtuigden van de degelijke, flinke inrichting der beide stichtingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juni 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juni 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken