Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerk, School, Vereeniging.

5 minuten leestijd

NED. HERV. KERK.

Beroepen te Montfoort J. G. Dekking te Monster; te Andijk J. S. King te Sleen; te Middelburg J. P. Cannegieter te Veendam; te Rouveen Th. G. C. Rappard te Randwijk; te Hellouw T. van Eyk van Heslinga te Berlicum.

Aangenomen naar Oud-Beierland J. H. F. Remme te Rijssen; naar Grootegast K. J. Quast, hulp-pred. te Recklinghausen. Bedankt voor Maartensdijk P. Kuylman te Oosterwolde ; voor Eysden J. B. C. Schuuring te Drimmelen; voor Termunten J. Broekema te Heer Hugowaard.

GEREF. KERKEN.

Beroepen te Lutjegast J. A. Tazelaar, cand. te Weesp ; te Ezinge H. Hummelen te Haarlemmermeer; te Nieuw-Weerdinge H. Haspers te Garrelsweer; te Zonnemaire Z. Hoek te Zevenhoven; te Middelharnis A. Voogel te Puttershoek.

Bedankt voor Raanisdonk en voor Herwijnen M. A. van Pernis te Heerjansdam; voor Nieuw-Buinen H. Meulink te Hendrik-Ido-Ambacht; voor Nes en Wierum S. van Leeuwen te Oostermeer.

CHR. GEREF. KERK.

Beroepen te Werkendam J. J. v. d. Schuit te Kampen; te Harderwijk J. D. Barth te Sliedreeht.

Bedankt voor Zwolle en voor Zaandam J.J. van der Schuit te Kampen; voor Alphen-Oudshoorn J. van der Vegt te Steenwijk.

— Ds. L. C. Schuller tot Peursum, die Dinsdag 1.1. zijn vijf en twintig-jarig jubileum vierde als predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Amsterdam, sprak Zondagmorgen in de Westerkerk een gedachtenisrede uit, naar aanleiding van Lucas 23 : 26: En als zij Hem wegleidden, namen zij eenen Simon van Cyréne, komende van den akker en leidden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

De leeraar zeide, dat' hij dezen lijdenstekst, voor den dag van heden aangegeven, niet had willen vermijden, omdat zij, die in Christus zijn, ook op hunne feestdagen vrijmoediglijk kunnen spreken over kruis en dood, wetende, dat deze zijn overwonnen.

De Christenen zijn kruisdragers en in 't bijzonder zijn dit de voorgangers. Deze gedachte werkte Spr. nader uit, wijzende op Hem, die het kruis heeft gedragen, de schande veracht en nu is gezeten ter rechterhand van den troon van God.

Aan het einde der Godsdienstoefening zong de Gemeente, die in gróoten getale was opgekomen, den leeraar toe de bede uit Psalm 134.

— Een aangrijpend sterfgeval. Op het kerkhof te Velp werd ter aarde besteld het stoffelijk overschot van een leerling der Chr. School aldaar, die de vorige week door den trein overreden werd. De heer G. W. Nederbragt, hoofd der school, was bij deze begrafenis tegenwoordig en sprak een kort woord over de vergankelijkheid van het leven. Na deze toespraak werd gezongen Ps. 103 :7 en toen men met het zingen van dit vers tot den tweeden regel gevorderd was, zakte de heer Nederbragt plotseling bij de geopende groeve ineen en was terstond dood. Men kan zich voorstellen welk een ontroering dit plotselinge sterven onder deze omstandigheden en op deze plaats maakte.

De heer Nederbragt zou met Mei a.s. juist heengaan als hoofd der school, wegens zijn hoogen leeftijd en hoopte dan nog elders een rustigen levensavond te hebben.

Hij is echter thans plotseling en midden in zijn arbeid weggerukt. Juist den volgenden dag zou hij verjaren, maar hij had niet gewild, dat het op de school zou gevierd worden met het oog op het overlijden van zijn vrouw voor 3 maanden.

— De 23ste algemeene vergadering van den «Schoolraad voor de scholen met den Bijbel zal gehouden worden daags na de vergadering. van de »Unie«, op Woensdag 26 Maart te 10 uur in Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

De Schoolraad stelt voor om de opname van Geref, Schoolverband in de organisatie van den Schoolraad goed te keuren. In verband hiermede worden voorts eenige wijzigingen in de statuten voorgesteld. Inzake de samenstelling en de bevoegdheid van de Commissie van Beroep heeft het schoolbestuur te Nieuwe Wetering (Z.-H.) de volgende voorstellen ingediend:

a. De Schoolraad spreekt de noodzakelijkheid uit, dat er plaatsvervangende leden worden gekozen van de Commissie van Beroep en dat de Commissie geen zitting houde dan bij aanwezigheid van alle leden of hunne plaatsvervangers;

b. De Schoolraad acht het noodig, dat de Commissie van Beroep ter beoordeeling van ontslagen, gegeven wegens onvoldoend onderwijs een Commissie van onpartijdige deskundigen benoeme, die persoonlijk ter plaatse een onderzoek instelt;

c. De Schoolraad spreekt den wensch uit, dat de bevoegdheid van de Commissie van Beroep zoodanig worde uitgebreid, dat door de besturen on de onderwijzers geschillen aan het oordeel en de beslissing der Commissie kunnen onderworpen worden.

Voorts stelt het Schoolbestuur te Amsterdam (Sloten en. Overtoom) voor:

«De Schoolraad dringe er bij de Regeering op aan, dat de tegenstrijdigheid, welke er bestaat tusschen Art. 22 al. 4 van de Arbeidswet en Art. 3 van de Leerplichtwet, worde weggenomen», daar volgens de Arbeidswet op die Scholen, waar eene vervolgklasse aan verbonden is, de verplichte leeftijd, der leerlingen is bepaald op 13 jaar voordat zij eenigen arbeid mogen verrichten, terwijl Art. 3 van de Leerplichtwet zulks toelaat op den leeftijd van 12 jaar na 6 leerjaren.

— Er is thans opgericht een Centraal Bureau voor het Christelijk Onderwijs, door de samenwerking van verschillende vereenigingen, die op het gebied van het Christelijk Onderwijs werkzaam zijn.

Het staat onder het Bestuur van gedelegeerden der stichtende vereenigingen. Dit Bestuur heeft een Commissie benoemd, waarvan de leden allen te Amsterdam woonachtig zijn. Voorzitter is de heer A. Jonkman; secretaris de heer R. P. Sterkenburg.

De zetel van het Bureau is te Amsterdam, het secretariaat is voorloopig gevestigd: Jacob van Lennepkade 67 11.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 14 March 1913

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk de hele uitgave van Friday 14 March 1913

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken