Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de Leestafel.

4 minuten leestijd

Vanwaar en waartoe onze Bijbel? door Ds. A. Verwaal, Ned. Herv. predt. te Alkmaar. Prijs f. 0.45.

In dit boekje van 76 blz. is verbazend veel verwerkt en wel op zoodanige wijze, dat het een uitstekend boekje genoemd kan worden, 't Boekje bedoelt een antwoord te geven op de vraag; hoe is onze Bijbel ontstaan en waartoe is de Bijbel ons gegeven.

En we kunnen niet anders zeggen of Ds. Verwaal heeft deze vragen in populairen vorm op degelijke wijze beantwoord.

In hoofdstuk I wordt gesproken over de kennisse Gods die de mensch van nature bezit en de twee wegen die — volgens art. 2 Ned. Gel. bel. — dienen moeten om ons God te leeren kennen. Dat is natuurlijk om te komen tot de bespreking van den Bijbel, welk Boek de schrijver dan in hoofdstuk II nagaat wat zijn wording betreft.

In dat hoofdstuk staat veel wetenswaardig, wat toch velen nog niet zullen weten. Duidelijk wordt ons hier het ontstaan des Bijbels geteekend, vermeldende hoe we aan de 39 boeken van het O. T. en aan de 27 boeken van het N. T, gekomen zijn.

Dat brengt van zelf het hoofdstuk III, om met ons te spreken over den Bijbel en zijne oorspronkelijke talen en zijne handschriften. Over Hebreeuwsch, Arameesch, Grieksch enz. gaat het; over papyrus, handschriften, codices enz. En zóo duidelijk, dat men aanstonds voelt wat woorden als manuscript, codex, unciaal, rescriptus enz. beteekenen.

Trouwens dat is de groote verdienste van dit boekje, dat het eenvoudig over geleerde dingen spreekt, waarbij verschillende photo's alles nog des te duidelijker maken (we noemen met name de photo op blz, 36, waar we een blad van Ulphila's Bijbel zien).

Hoofdstuk IV handelt over de Bijbel en zijne overzettingen in 't algemeen, waar gesproken wordt over de Septuagint (LXX), de Syrische Peschito, de vertaling met zilveren letters op rood perkament van Ulphilas enz.

Hoofdstuk V heet "de vertaling van de Roomsche Kerk", waar het over de Vulgata gaat en over de bemoeiingen van Roomsche zijde in zake bijbelvertaling (de apologetische vereeniging "Petrus Canisius«).

Hoofdstuk VI is : de vertaling van Luther

Hoofdstuk VII: de Staten-Bijbel ol de Statenvertaling van 1618 en 1619 — in welk hoofdstuk over de Psalters, den Rijmbijbel van Jacob v. Maerlandt, den Bijbel van Delft (1477), deij Bijbel van Liesvelt, den Bijbel van Keur (1714) enz. gesproken wordt, om ten slotte breed te handelen over de Staten-vertaling (met photo van het Tabelblad van de eerste uitgave van den Staten-Bijbel). Ook de kwestie van een nieuwe Bijbel vertaling wordt besproken.

Hoofdstuk VIII heet: de Bijbel en zijn Goddelijk gezag. Hier gaat het o.a. over de Kanonieke en apocriefe boeken, waarbij ook de organische en mechanische inspiratie besproken wordt; terwijl uitvoerig wordt gehandeld over de noodzakelijkheid, het volstrekt gezag, de volkomenheid en de duidelijkheid van de H. Schrift.

Het slothoofdstuk heet: de Bijbel en de Belijdenis — waar over de Ned. Gel. belijdenis, den Heid. Catechismus en de Leerregels van Dordt wordt gehandeld.

Komt U dit alles niet aantrekkelijk voor? En dan dat alles in een klein, handig, keurig boekje van f 0.45.

Ons dunkt, ieder moest zich dit boekje aanschaffen.

In geen enkel huisgezin mag het ontbreken. Op iedere Jongelingsvereeniging moet het gelezen worden. Geen enkele onderwijzer kan het missen. Voor Normaallessen en Kweekscholen is het geknipt. Ontwikkelde catechisanten moeten het in handen krijgen. Godsdienstonderwijzers moeten het lezen; ja — wie eigenlijk niet ? Van harte hopen we, dat Ds. Verwaal veel genoegen van zijn boekje mag beleven en dat het velen tot voordeel en tot zegen mag zijn.

De N. V. Herm. Coster & Zn. te Alkmaar neemt gaarne bestellingen aan.

Lichtstralen op den akker der Wereld. Uitgave : Bredée's boekhandel Rotterdam.

Als afl. 3 van den 19den Jaargang is verschenen: een apostel van het Noorden, door H. C. Zwahler van Weesp.

Bedoeld wordt bisschop Bompas (wiens portret voorin staat), die in Canada, bij de Mackenzie rivier, 40 jaar gewerkt heeft als zendeling, 30 Juni 1865 door het Kerkelijk Zendings-genootschap te Londen uit­gezonden. Wij bevelen dit boekje, dat er keurig uitziet, en, als gewoonlijk, met duidelijke plaatjes is versierd, gaarne ter lezing aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1913

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Van de Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1913

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken