Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerk, School, Vereeniging.

5 minuten leestijd

NED. HERV. KERK

Beroepen te Waarder P. Zandt te IJselmuiden; te Garderen J. Ronge te Hoog-Blokland; te Ouderkerk a.d. Amstel G. Bolkestein te Steenwijk.

Aangenomen naar Molkwerum J. Woldendorp cand. te Groningen; naar Beekbergen J. Meeuwenborg te Zandeweer; naar Utrecht P. de Haas te Purmerend; naar Raamsdonk C. B. Holland te Driesum.

Bedankt voor Ameide en voor Hoogeveen F. Kijftenbelt te Leerdam; voor Gasseltc J. C. A. Nijenhuis Ockhuijzen te den Hoorn; voor Rijssen J, C. Klomp te Hillegersberg; voor Lage-Zwaluwe E. Groeneveld te Acquoi.

GEREF. KERKEN.

Beroepen te Overtoom J. G. Geelkerken te Epe; te Nieuw-Lekkerland H. van der Zanden te Andel.

Aangenomen naar Driewegen-Borselen E. J. van Voorst cand. te Renswoude; naar Alblasserdara G. R. Kuijper te Schoondijke.

Bedankt voor Edam E. J. van Voorst cand. te Renswoude; voor Harderwijk K. van Anken te Pemis; voor Tzummarum S, G. de Graaf te Oosterzee.

CHR. GEREF. KERK.

Beroepen te Leeuwarden H. Visser te Veenendaal; te Kampen J. de Bruin te Broek op Langendijk.

— Dr. J. F. Beerens, te Doesburg, hoopt Zondag II April afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gem. te Doesburg, en Woensdag 21 April zijn intrede te doen te Utrecht, na Zondag 18 April bevestigd te zijn door Dr. G. P. Marang van Utrecht.

— Na des morgens bevestigd te zyn door Ds. J. de Leur, van Zonnemaire, met eene predikatie over 2 Tim. 4:5 (midden), deed Zondag j.l. Ds. S. van Doom, gekomen van Sluipwijk, zijn intrede bij de Ned. Herv. Gem. te Noordgouwe, sprekende naar aanleiding van Matth. 16:15—17.

Na afloop werd hij toegesproken door den consulent Ds. De Leur namens de ringbroeders, den kerkeraad en de gemeente en hem werd toegezongen Psalm 121:4.

— Zondag j.l. 14 dezer mocht Ds. J. G. Bruining, te Middelhamis, het hem gegeven groote voorrecht smaken om zijne 40-jarige ambtsbediening in de Ned. Herv. Kerk te gedenken. Voor een zeer talrijke menigte uit deze gemeente en van elders trad de jubilaris des namiddags op met eene gedachtenisrede naar 1 Sam. 7:12b, waarbij Ds. Bruining wees op het verledene, het heden en de toekomst van dat beteekenisvolle woord »Eben-Haëzer e.a.". Met groote aandacht werd die toepasselijke rede aangehoord» waarbij o.a. ook tegenwoordig waren de ringpredikanten B. G. C. Steenbeek te Dirksland; J. Polhuys te Stad aan het Haringvliet; N. D. Kroese te Melissant; B. M. Verkerk te Oude-Tonge; J. W. J. Addink te Herkingen; L. Emmen te Den Bommel, L. W. Erdman te Brielle, benevens de ouderling H. v. d. Reijden aldaar, beiden als vertegenwoordigers van de classis. Uit de vorige gemeenten ontving de jubilaris zeer vele blijken van belangstelling, evenals van zijne tegenwoordige, alsook van den ring en de classis en van de kerkelijke colleges stoffelijke bewijzen tot aandenken, benevens van medebestuurders der afdeeling van het Ned. Bijbelgenootschap. Aan het einde werd Z.Eerw. nog hartelijk door Ds. Polhuys toegesproken, en ten slotte nog toegezongen Ps. 134:3 en Gezang 96 de laatste 4 regels. Zij zijn arbeid gezegend en ten zegen gedurende zijn verdere ambtsbediening.

— Naar de N. Gron. Ct. verneemt heeft Prof. W, . Mallinckrodt, hoogleeraar in de theologie aan de Universiteit te Groningen die wegens hoogen leeftijd 1 September zijn ontslag zou moeten nemen, om gezondheidsredenen reeds tegen eind Maart zijn ontslag bij de Synode aangeboden.

Reeds herhaaldelijk werd gewezen op de groote verdienste van dezen hoogleeraar. Hij was van 1869 —'71 predikant te Westmaas, was van 1871—''91 in Oost-Indie, van 1892—'93 predikant te Maurik en ging van daar naar Maastricht. In 1902 werd hij benoemd als opvolger van prof. Reitsma, te Groningen waar hij doceert dogmatiek, kerkelijk recht en Nederlandsche kerkgeschiedenis.

Sedert vele jaren is hij redacteur van het Evangelische tijdschrift Geloof en Vrijheid, waarin verscheidene artikelen, voornamelijk over kerkgeschiedenis, van zijn hand verschenen.

De Joden in de wereld. In de Zeitschrift für Demographic und Statistik der Juden heeft onlangs dr. B. Blau de uitkomst medegedeeld van de jongste becijferingen nopens het aantal Joden in de verschillende landen der aarde. De gegevens berusten voor de voornaamste landeri op de uitkomsten der jongste volkstellingen, voor andere op ramingen van bevoegde Joodsche zijde gemaakt. Volkomen nauwkeurig zijn de getallen derhalve niet; in sommige landen wordt naar den godsdienst bij de volkstellingen niet gevraagd; de volkstellingen zijn niet allerwege op het zelfde tijdstip gehouden; bij de volkstellingen zullen vele Joden, die met den Joodschen godsdienst fijtelijk gebroken hebben, de vraag naar het kerkgenootschap waartoe zij behooren met „geen" hebben beantwoord, en zoo ware er meer te noemen, wat aan de volstrekte nauwkeurigheid der gegevens afbreuk doet. Toch zijn zij, naar het ons voorkomt van genoegzaam belang.

Het aantal, waartoe de statistiek voor de heele wereld komt, is 12, 076.000 Joden, waarvan ruim 9 millioen, dus drievierden, wonen in Europa en 2, 2 miljoen of ruim een zesde in Amerika. Voor de werelddeelen zijn de getallen namelijk de volgende: Europa9, 025, 000, Amerika 2, 216, 000, Azië 464, 000, Afrika 351, 000, Australië 19, 000, totaal 13, 076.000.

Wat aangaat de verschillende landen bleken in de volgende meer dan 100, 000 Joden te wonen: Eur. Rusland (zonder Polen) 3, 789, 000. Polen 1, 321, 000, totaal voor Eur. Rusland 5, 111, 000; Vereenigde Staten 2, 045, 000, Oostenrijk 1, 314, 000, Hongarije 932, 000, Duitschland 615, 000, daarvan in Pruisen 416, 000; Roemenië 267.000, Aziatisch Turkije 257, 000, Groot-Brittanje en Ierland 245, 0190, Europeesch Turkije(i904) 189, 000, Marokko 110, 000, Nederland 106, 000, Frankrijk 100, 000. Ook in verhouding tot de bevolking staat Rusland, althans Russisch Polen, met 14.05 percent Joden bovenaan; in de rest van Europeesch Rusland is, de verhouding 4.06 'percent. Een hooge verhouding hebben voorts Oostenrijk, 4.6 percent, Hongarije en Roemenië, ieder 4.5 percent, Europe»sch Turkije, 3.73, de Vereenigde Staten 2.19 en Nederland 1.82 percent. In China en Japan te zamen vermeldt de statistiek het kleine aantal van slechts 21, 43 joden.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 februari 1915

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Kerk, School, Vereeniging.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 februari 1915

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken