Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de Leestafel.

3 minuten leestijd

Christelijk Vrouwenleven. Maandschrift. Uitgave: E. J. Bosch Jbzn. Nijverdal.

Dit nieuwe maandschrift mag er zijn! 't Ziet er keurig uit wat formaat, papier, letter enz. betreft. En de inhoud is rijk in afwisseling en degelijk wat de behandeling der stol betreft.

Voor onze christelijke vrouwen is dit tijdschrift, dat in 12 maandelij ksche afleveringen verschijnt. En dat ze er wat aan zullen hebben, waarborgen reeds de namen van de dames-die in de redactie zitten. Laten we die namen maar eens even afschrijven: Anthonia Margaretha, Jonkvr. F. Bar. e van der Borch van Verwolde, Johanna Breevoort, A. O. Diepenhwst—de Gaay Fortman, M. M. Havelaar—van Beeck Oalkoen, A. Van Hoogstraten—Schoch en W. Klinkert. Waarbij dan als vaste medewerksters worden opgegeven: A. G. Brants, P. J. G. W. O. Engelberts, J. I. D. A. J. Engelberts (Ignatia Lubeley), A. v. d. Flier, Annie Houthuyse, H. S. S. Kuyper, J. H. Kuyper, J. L. F, de Liefde enz., enz.

Dat is een heele staf van medewerkers I En daaronder zijn er wier c^men klinken als een klok. Wat weet Anthonia Margaretha (is het niet Mevr. Lindeboom van Amsterdam? ) mooi te schrijven en Ignatia Lubeley (Mej Engelberts) en Joh. Breevoort (Mevr. Bakhoven-Michels) en de dames Kuyper en Mevrouw Westerbrink, geb. Wirtz! En de namen staan er niet maar alleen voor reclame. De 3 nu verschenen nummers (Jan , Febr. en Maart) bewijzen, dat ieder ijverig meewerkt om in verschillende rubrieken Christelijk Vrouwenleven tot een zeer belangrijk tijdschrift te maken. Daarbij zorgt de Uitgever voor een zeldzaam mooie uitvoering van alles, 't Papier is prachtig; de letter bizonder mooi; 'de indeeling der rubrieken met opschriften in figuurlijke taal is practisch en aantrekkelijk. Gaarne wenschen we dan ook'de Redactie en den Uitgever veel succes toe. We hopen dat in vele Christelijke gezinnen dit maandschrift zal worden gelezen.

De abonnementsprijs is f 3, 90 pet jaarg.

Blijdschap na droefheid, door Johanna, en

De geschiedenis van den vogelverschrikker, door Cora.

Uitgaven van O. F. Gallenbach, Nijkerk.

Dit zijn twee Paaschboekjes, die bestemd zijn om bij mogelijke uitdeeling van boekjes met het Paaschfeest in de handen der kinderen gegeven te worden.

't Zijn twee aardige, net uitgevoerde boekjes. Ze kosten 71/2 en 10 cent, maar bij bestelling vap 25 ex, halve prijs.

Ombra door Jan Veltman.

Uitgave:

Op het titelblad staat, dat het een boek is „van sterven en leven". Dat typeert heel, het boek. Het Is een boek waarin we ernstig bij het sterven bepaald worden, om dan in het sterven als een spiegel te doen inzien, opdat we zullen leeren leven.

Ombra is de hoofdpersoon. Jrij is de dotihter van een herbergier. En het is er dan om te doen, om te laten zien, dat men niet sterven kan, wanneer men goddeloos, onverschillig, ongevoelig voor de geestelijke dingen leeft. Zie maar op het sterfbed van Femma, de oudste zuster van Ombra. Is het niet vreeselij k? En is het trch ten slotte niet héél natuurlijk geteekendf En met Ombra's vader en moeder is het niet veel beter gesteld. Waartegenover dan het sterfbed van Mina en Wijnand. Maar het sterven hangt ook zoo nauw samen met het léven! Met het leven der ziele!

Ombra is een prachtig boek. 't Is iets bizonders. Heelemaal niet alledaagsch. En toch ook weer historisch, natuurlijk, waar. We-hebben van dit mooie, degelijke boek genoten en wenschen het in veler handen. Voor een christelijke bibliotheek is dit boek een aanwinst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 1917

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Van de Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 1917

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken