Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ingezonden.

4 minuten leestijd

„Onder ons is alles Gereformeerd"

Zij het mij vergund, Hooggeachte Redacteur, als een Gereformeerde van de Geref. Kerken enkele gedachten hier uit te spreken over dit stoute gezegde van ds. Huismans, benevens over het ingezonden stuk van L. G. B.

Ds. Aalders heeft in zijn brochure m, i. duidelijk aangetoond op welke punten teekenen van veruitwendiging te bespeuren zijn in onze Kerken, De strijd tegen Methodisme en Piëtisme heeft eenzijdigheid teweeggebracht.

Doch niet alleen de lidmaten, maar ook sommige predikanten zijn eenzijdig geworden. Al onze Geref. predikanten zijn niet inderdaad Gereformeerd. Het jonge geslacht wordt het Calvinisme voorgespiegeld, er wordt gewezen op ontwikkeling, op kennis en op de levenstaak.

Doch hierin kan men ook eenzijdig zijn.

Ik krijg wel eens den indruk dat allerlei kostbare ringen en edelgesteenten worden aangeprezen, terwijl er te weinig nadruk wordt gelegd op het bezit van de „parel van de grootste waarde."

Een mensch maakt zich aan zijn spraak openbaar, ook de „Poortwachter" en ik kan niet zeggen dat zijn geschrijf mij den indruk geeft van een ernstigen, broederlijken en vergevensgezinden, laat staan gemoedelijken toon. Integendeel, zijn drijverij met de gezangen en de eenzijdige bestrijding van de „mystieken" zeggen ons genoeg.

Welk een verschil tusschen hem en den vorigen Redacteur, ds. Gispen!

En er zijn er meer, ja zelfs vooraanstaande predikanten, die sterk verstandelijk zijn aangelegd, die alle gemoedelijkheid vermijden en die zoo weinig ook in de preek eens tot 't persoonlijke afdalen. De actie van ds. den Hengst van Veenendaal was m. i. op die personen gericht, die alles gaan veruitwendigen en eenzijdig de verbondsleer drijven. Jammer, dat ds. d. H, te ver ging; hij wreef de Geref. Kerken iets aan wat alleen van sommige predikanten gold; en verder was ds. d. H. in zijn leer ook helaas! verre van gezondschriftuurlijk.

En nu het optreden van ds. Netelenbos in de Herv. Kerk te 's Gravenhage. Dat optreden wordt ook toegeschreven aan zijn sympathie voor de Ethischen, Of dat heelemaal waar is, weet ik niet. Maar wel weet ik, dat er veel predikanten in onze Geref, Kerken zijn, die wonder goed kunnen opschieten met ethische dominé's uit de Herv, Kerk, terwijl ze niets moeten hebben van gereformeerde predikanten uit die Kerk.

Vanwaar ook die samenwerking op schoolgebied (middelbaar onderwijs) met de Ethischen?

Vanwaar hun samen-spreken en samenschrijven?

Ie. omdat zij sympathie gevoelen voor de Ethischen; omdat zij doorvloeien; omdat ze zelf ethisch zijn.

2e. omdat ze de bekrompenheid der Geref. in de Herv. Kerk veroordeelen.

Dat laatste moet óok onder de oogen gezien worden.

Er zijn gereformeerden, ook gereformeerde dominé's in de Herv. Kerk, die hun roeping verwaarloozen.

Men veroordeelt ondoordacht en liefdeloos een preek omdat er een gezang gezongen is. '

Men vloeit door in de richting Paauwe-Keek. Men zit steeds bij zich zelf neer, om als een overprikkelde en ontevreden zieke altijd over zich zelf te praten, altijd zich zelf te observeeren, altijd lue.i zich zelf bezig te zijn. 't Is alsof er niemand bestaat dan de mensch die het over zich zelf heeft. En eenzijdig draait men altijd in hetzelfde cirkeltje rond.

Dat is ziekelijk en te veroordeelen.

En hoewel ik zelf tot de Geref. Kerken behoor, verheugt het mij hartelijk dat „de Waarheidsvriend" in deze een goed voorbeeld geeft.

Het is mijn wenscli en bede, dat in het midden van de Geref. Kerken de oogen mogen open gaan voor de gevaren die dreigen.

Dat men mag inzien, dat vele Geref. predikanten veruitwendigd zijn en dat niet zelden een leer geleerd wordt welke vreemd is aan den adem des Geestes.

Dat onze Kerken mogen opgroeien, na dorre takken desnoods te hebben afgesnoeid en dat ook onze broeders in de Herv. Kerk eens met ons vereend mogen worden en opdat steeds onze bede blij ve:

„Uw Koninkrijk koom' toch, o Heer!"

EEN LID VAN DE GEREF. KERKEN,

LEZER VAN „DE WAARHEIDSVRIEND"

Dat wij dit „Ingezonden" plaatsen bewijst niet dat we dit stuk geheel onderschrijven. Ons ideaal gaat b.v. een anderen kant uit: 'in het huis der Vaderen zullen de kinderen saam moeten wonen. Maar hoewel er dus wel een eü ander in staat, dat wij zoo niet zouden hebben gezegd, hebben we toch dit stukske, dat ons toegezonden werd met verzoek om plaatsing, niet willen weigeren.

DE HOOFDREDACTEUR.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juli 1917

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Ingezonden.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juli 1917

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken