Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staat en Maatschappij.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Staat en Maatschappij.

4 minuten leestijd

Zondagsarbeid.

ln het ontwerparbeidswet dat op dit genblik in de Tweede Kamer in openare behandeling is, komen niet onbelangrijke voorschriften voor, betreffende beperking van het verrichten van zondagsarbeid,

Toch geeft hetgeen de wetsvoordracht op dit punt wil, niet, dat wat gehoopt werd.

Terecht kan b v. gevraagd worden, waarom de beperking van Zondagsarbeid voor vrouwen, welke in het voorstel vrij ver gaat, niet in dezelfde mate is getroffen kunnen worden voor mannen. Ook lijkt het toe, dat met de eischen van het maatschappelgk verkeer en wat men noemt: de bedrqfstechniek, wat in te overdreven zin is rekening gehouden Het schqnt evenmin voldoende te zijn overzien, dat Zondags'fust moet bevorderd worden, om Zondagsheiliging mogelijk te maken.

Nu dient intusschen niet te worden voorbijgezien, dat de ~ materie, die het hier geldt, niet gemakkelijk op bevredigende wijze te regelen is.

Eerstens loopt het bg de arbeidswet over verschillende categoriën van personen : mannen, vrouwen en jeugdige personen. Voorts zqn de te verrichten werkzaamheden zeer onderscheiden. Wat deze laatste betreft bevat het ontwerp regelingen omtrent: arbeid buiten fabrieken of werkplaat sen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen, hotels en verplegings-inrichtingen; arbeid in fabrieken of werkplaatsen in het algemeen; arbeid in broodbakkerijen; arbeid in winkels; arbeid in kantoren; arbeid in apotheken; arbeid in koffiehuizen en hotels; en arbeid in verplegingsinrichtingen.

De Minister van arbeid heeft, en dit o.i. terecht ingezien, dat een generale regeling ten opzichte van de beperking van Zondagsarbeid voor alle personen in alle bedrijven niet te treffen is. Daarom werd. voor elk arbeidsobject naar een eigen voorziening gezocht.

Ter bereiking Van het eerste doel is een nieuwe Zondagswet noodig, waarbij dan . de sluiting van allerlei inrichting van maatschappelqk verkeer op den voorgrond treedt. Dit geeft voor de Kamer moeilqkheid bij de amendeering van het voorstel.

Op de indiening van zulk een wet moet worden aangedrongen, want eerst dèn is het mogelqk den Zondagsarbeid op doeltreffende wijze tegen te gaan en de Zondagsrust te bevorderen. 

Daarbg komt, dat het in het wetsontwerp niet in de allereerste plaats gaat om het bevorderen van de Zondagsrust, maar over bepalingen tot beperking van den arbeidsduur in het algemeen en tot het tegengaan van gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen.

Het Christ. Nationaal Valeverbond.

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (O.N.V.) hield Dinsdag in Rotterdam zijn feestvergadering bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan.

In 1909 kwamen de Roomsch-Katholieken met hun vakbureau en de Protestantsch-Christehjken met het Christelijk Nationaal Vakverbond, dat beslag poogt te leggen op de Nederlandsche Protestantsehe vakactie. Verrasseuti is de groei van dezen Bond.

Op 1 Januari 1910 waren nog slechts 6580 leden aangesloten, terwijl op 1 Jan. 1917 dat getal tot 20723, op 1 Jan. 1918 tot 28768 leden gestegen is. Buitengewoon is de groei in het laatste jaar : op 1 Jan. 1919 kwam het ledental tot 47743.

Met dit halve honderdduizendtal is de volle groeikracht nog geenszins bereikt. Integendeel.v zonder geforceerde kunstmiddelen kan binnen niet lang tijdsverloop de honderdduizend worden overschreden. Wanneer wij zien dat de Christeiyke landbouw-en tuinbouwarbeiders nog slechts met 8406 man op de lijst pareeren, dan is het niet overdreven beeldspraak, wanneer hier gewaagd wordt van velden wit om te oogsten. Tienduizenden kunnen nog in de rollen worden ingeschreven.

Van harte hopen wij dat ze komen en aan onzen gelukwensch over het bereikte resultaat voegen wij dan ook onze hartelijke bede toe voor toekomstigen wasdom.

De overtuiging wint veld, dat in onze toekomstige maatschappelijke ontwikkeling niet het decreet van den wetgever het beslisseude woord zal spreken, maar In onze Christelijke vakbeweging zien wij een stuk cultuurmacht, dat maar niét noodgedrongen wordt aanvaard, doch als een zegenend element in ons volksleven dankbaar wordt begroet.

In de droeve Novembermaand, die achter ons ligt, toen mee door haar optreden Nederland is gered, kwam aan het licht wat geluk ons in het bezit van eene sterke vakorganisatie op Ohristelijken grondslag is geschonken. Waar waren de „neutrale" arbeiders, waar waren de „neutrale" organisaties, die op het hachelijk tijdsgewricht de stem met gezag deden hooren? Welhaast waren zij een uitverkocht artikel op de levensmarkt.

Meer nog dan om haar bederfwerende kracht, die revolutionaire aanslagen tegenstaat, eeren wij de Christelijke vakorganisatie om den positieven arbeid, dien zij reeds verrichtte en in de toekomst beeft te verrichten. dat veeleer door de sociale organisaties de leiding zal worden geoefend. Of wij die toekomst met gerustheid durven tegengaan, hangt af van den geest, die de saamverbondenen bezielt. 

Welnu, met de mannen van het Christelijk Nationaal Vakverbond durven wij de toekomst aan. 

Daarom, Christelijke Vakverbonders, van harte geluk gewenscht met uw tienjarig feest! God zegene uw moeilijken arbeid; Hij schenke u rijken wasdom, die strekt tot waarachtige verheffing van ons volk. 

Het Christelijk Nationaal Vakverbond groeie en bloeiel {De Rotterdammer.) 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 1919

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Staat en Maatschappij.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 1919

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken