Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Herodessen.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Herodessen.

5 minuten leestijd

De Herodessen. In het jaar 63 voor Christus hebben de Romeinen, die door de twistende Maccabeën te hulp geroepen waren, een einde gemaakt aan hef zelfstandig bestaan van den Joodschen Staat; de hoogepriester, die nog met een zekere macht bekleed was, kwam toen onder den stadhouder van de Rome i n s c h e provincie Syrië te staan.

Door de zwakheid van den hoogepriester (Johannes Hyrkanus II) werd hem iemand toegevoegd, die hem in de regeering zou bijstaan en dat was de Edomiet Antipater.

De jongste zoon van dezen Antipater heette H e r o d e s en werd in 40 voor Chr. W oor den Romeinschen Senaat tot koning t - an geheel Palestina verheven, om zoo de — oproerige bewegingen van de Joden - tegen - Zz te gaan ; en zoo kwam het huis vanl Herodes in de plaats van het gelacht der Maccabeën.

Koning Herodes de Groote was een begaafd, maar hartstochtelijk man. Door wantrouwen gedreven roeide hij het geslacht der Maccabeën uit en spaarde zelfs zijn vrouw, Marianne, niet, noch drie van zijn eigen zonen. Verder is hij bekend door den kindermoord te Bethlehem.

Herodes de Groote stierf kort na de geboorte van den Heiland. Zijn rijk werd nu verdeeld onder zijn drie zonen : Archelaüs, Herodes Antipas en Philippus.

Bij deze zonen kan eigenlijk geen sprake meer zijn van den koningstitel, want het rijk werd onder hen verdeeld en hun titel wordt V i e r V o r s t of tetrarch.

Archelaüs regeerde tot 6 na Christus over Judea, Samaria en Idumea en werd toen naar Gallië verbannen.

He rodes (Antipas) regeerde van 4 voor Christus.tot 39 na Christus over Galilea en het Overjordaansche met de hoofdstad Tiberias.

Hij wordt in de Schrift H e r o d e s genoemd en is bekend door zijn handelwijze ten opzichte van Johannes den Dooper en tegenover Jezus op den dag der kruisiging.

Hij had op onwettige wijze z'n nicht Herodias, de vrouw van een zijner broers, tot zich genomen.

Toen hij in 39 op aanstoken van Herodias aan Keizer Caligula vroeg om den koningstitel, vatte deze argwaan op en verbande hem naar Gallië. Herodias is hem ook in zijn ballingschap getrouw gebleven en evenals hij in Spanje gestorven.

Philippus, de derde zoon van Herodes den Groote, regeerde van 4 voor Christus tot 34 na Christus over het land ten Noorden van het meer Oalilea aan beide zijden van de Jordaan : hij bouwde Caesarea Philippi.

Zoo werd het land dus na den dood van Herodes den Groote verdeeld onder zijn zoons.

Toen Archelaüs in 6 na Christus gestorven was, kwam zijn gebied onder een Romeinschen stadhouder (procurator) als onderdeel der provincie Syrië. Een dezer procuratoren was Pontius Pilatus (26—36 na Christus).

Na den dood van Philippus in 34 kwam zijn gebied ook bij de provincie Syrië ; hetwelk ook met het gebied van Herodes plaats had, toen hij in 39 naar Gallië verbannen werd.

De d e r d e H e r o de s die in het Nieuwe Testament genoemd wordt is de kleinzoon van Herodes den Groote, de broeder van Herodias, wier beider vader door Herodes den Groote vermoord was. Hij is bekend door het onthoofden van Jacobus en het gevangen zetten van Petrus.

Door de gunst van Caligula regeerde hij nog eens als koning over het geheele rijk van Herodes den Groote. Doch het duurde slechts drie jaren (41—44) en toen kwam alles onder Romeinsche stadhouders, van welke in de Handelingen Felix en Festus genoemd worden.

De koning Agrippa (II), die in de Handelingen genoemd wordt was een zoon van dezen Herodes (Agrippa I). Deze was niet koning in Palestina, maar koning van Chalcis in den Libanon, doch later ook een zekere mate van gezag uitoefende over den tempel en bij de benoeming van hoogepriesters.

Stadhouder Felix was met zijn zuster Dru silla gehuwd.

Er was ook nog eene zuster Berenice.

Als we dus nog even herhalen hoe het met de Herodessen staat, krijgen we dit :

Herodes de Groote is in 40 voor Christus tot koning gemaakt door den Romeinschen Senaat ; met hem kwam het huis van Herodes in de plaats van het geslacht der Maccabeën Kindermoord te Bethlehem. Hij sterft kort na de geboorte van den Heiland.

Herodes Antipas, zijn zoon, is viervorst over Galilea en-het Overjordaansche (4—39 na-Christus) ; hoofdstad Tiberias. Onthoofden van Johannes den Dooper. In 39 verbannen naar Gallië. Z'n vrouw Herodias.

Herodes.Agrippa I, kleinzoon van Herodes den Groote, broeder van Herodias, regeert nog weer eens door de gunst van keizer Caligula als koning (41—44). Onthoofden van Jacobus en het gevangen zetten van Petrus.

Herodes Agrippa II wordt in de Handelingen der Apostelen genoemd. Tegen over hem verantwoordde Paulus zich. Stadhouder Felix was met zijn zuster Drusilla gehuwd. iHij was koning van Chalcis in den Libanon en kreeg later eenigen invloed in Jeruzalem.

" Er zijn dus :

1. Herodes de Groote.

2. Herodes Antipaé.

3. Herodes Agrippa I.

4. Herodes Agrippa II.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1921

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

De Herodessen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1921

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken