Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenvoudige Bijbellezing

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenvoudige Bijbellezing

5 minuten leestijd

21 Dit is een getrouw woord : zoo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. 1 Tiimiotheus 3 vers 1.

1 TIMOTHEUS.
Een ouderling heeft een treffelijk werk. Onder een opziener wordt dus een ouderling verstaan, een presbyter. Het woord opziener duidt meer op de werkzaamheid van het ambt, terwijl „ouderling" meer de waardigheid van het ambt aangeeft. Deze presbyters zijn te onderscheiden in leerende ouderlingen en regeerende ouderlingen. De predikant is een leerende ouderling. Dat wil niet zeggen dat een dienaar des Woords alleen maar te leeren heeft en dat hij met het opzicht en de regeering niets te maken heeft. Neen, een dienaar des Woords heeft het geheele presbyteraat, zoowel de leer als het opzicht, terwijl de ouderling in engeren zin alleen het opzicht oefent. Wij moeten deze dingen góéd onderscheiden, omdat er zooveel mee samenhangt.
Een ouderling moet dus even goed een herder der Gemeente zijn, zooals een leeraar dat is. De herderzorg berust niet slechts bij de predikanten, maar ook bij de ouderlingen. En dan bedoelen wij met herderzorg het teeder verzorgen van den enkele. De Heiland arbeidde niet alleen in de prediking voor de groote schare, maar Hij riep Zijn jongeren één voor één, onderwijst Nicodemus in den nacht, laat zich in met de Samaritaansche vrouw en als Hij Zijn discipelen uitzendt, moeten ziji in de huizen gaan, ook om die huizen te zegenen. Dat pastorale werk mag niet slechts aan den dominé overgelaten worden. Die herderlijke arbeid bestaat vooral in het huisbezoek. Dat is het brengen van 't Woord tot den enkele. Wat de biecht is bij de Roomsche Kerk, het in aanraking komen van herder en schaap, dat moet bij ons het huisbezoek zijn. Dit was ook het werk van de ouderlingen.
In vele Gemeenten doen de ouderlingen niets. Zij zitten wel op tijd in hun bank. Wij zouden hen wel een bankversiering kunnen noemen. Verder wordt er van 't eigenlijke herderlijke werk niets verricht, Geen kranke wordt bezocht, geen stervende vertroost, geen dwalend schaap den weg gewezen. Dat moet toch de dominé doen, zegt men. Die is er toch voor ! Ja maar, lees dan toch uw Bijbel en gij zult bemerken dat de ouderlingen van toezicht geen geringer ambt hebben dan de ouderlingen der leer. In het hierboven geplaatste woord worden zij door Paulus onder één naam genoemd en wordt hun éénzelfde herderlijk werk aangewezen. Zeker, ik stem toe dat men voor dat werk gaven moet hebben, kennis van Gods Woord en den weg der zaligheid, ook eenige gemakkelijkheid om met menschen om te gaan en de geesten te onderscheiden. Menige ouderling heeft die gaven niet. Hij denkt: ik heb te weinig pijlen in mijn pijlkoker, ik ga maar niet uit schieten ! Maar dit ontheft toch niemand van zijn roeping, die zeker ook hierin gelegen is, „Gods Woord naarstig te onderzoeken en zichzelven gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs." Dan moet men eens wat minder de krant ter hand nemen en wat meer den Bijbel en Bijbelsche lectuur. Daar is men ouderling voor. Men maakt er zich soms maar al te gemakkelijk van af. Als men zijn roeping maar goed verstaat zal er ook voor deze zaak wel „een nood geboren worden", waardoor ook ouderlingen biddend zullen woekeren al is 't maar met 't ééne talent dat God hun gaf. En het valt soms wel wat mee. Door oefening wordt ook hierin de kunst verkregen. Wij moeten ook niet vergeten dat ouderlingen door hun eenvoudig woord vaak gemakkelijker aanknooping krijgen dan een predikant. Waarlijk, men zou eens zien hoe er in menige gemeente een goede werking van uitging als de ouderlingen er eens op uit gingen. Niet slechts door den predikant te vergezellen, maar door zelf, twee aan twee, de huisgezinnen te bezoeken. .Zij moeten dan niet uren lang blijven praten over alles en nog wat. Zij komen toch niet een vriendschappelijk bezoek brengen, om hun belangstelling eens te toonen. Zij bremgen een ambtelijk bezoek, waarin het moet gaan over de prediking des Woords, die door het huisgezin moet beluisterd worden, over het lezen van den Bijbel in den kring der familie, over de catechisatiën en verder over den noodzakelijken christelijken wandel op elk terrein des levens. Al zeggen de ouderlingen over deze dingen maar eenige woorden, dan doen zij hun werk. Meestal moeten zij niet langer blijven dan een half uur. Anders schieten zij niet op. Als er tenminste geen bijzondere omstandigheden zijn. Il wilde dat in onze Kerk, waarin zooveel verwarring en zonde heerscht, een ieder zijn eigen taak eens meer verstond. Naar het formulier moeten de ouderlingen „naarstige wacht houden tegen de wolven, die in de schaapskooi van Christus mochten komen." En menige ouderling heeft daarvoor, als hij een vrijzinnigen predikant uit den ring moet begeleiden naar den kansel. Ach, wat komt er dan van tereoht !? Ja, dat is een droevige zaak. Het is niet gemakkelijk ouderling te zijn in onze Kerk Maar kunnen zij de wolven niet weren, laten zij dan toch de schapen der kudde niet vergeten. Laat er dan toch gedaan worden wat er voor heerlijk werk in onze Kerk nog verricht moet. Wij mogen wel klagen, het allermeest voor het aangezicht van God, over droevige toestanden, maar dan moeten wij ook de handen weten uit te steken, waar dit zonder de minste belemmering geschieden mag. En dan hebben hierin ook de ouderlingen een treffelijk werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1924

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Eenvoudige Bijbellezing

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1924

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken