Bekijk het origineel

Rondom de Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rondom de Leestafel.

5 minuten leestijd

Bij de Uitgevers Kemink & Zoon te Utrecht verscheen Juli 1924 een boekje: Stroomingen en Sekten van onzen tijd, door ds. H. Bakker te Amsterdam. We ontvingen toen geen exemplaar ter recensie en hebben er toen ook geen melding van gemaakt. Nu is, April 1925, een 2de druk verschenen en een recensieexemplaar, ontsierd door groote roode letters „Present-exemplaar" ligt voor ons. (Waarom moet zoo'n leelijk rood stempel nu toch op een boek, dat men gaat recenseeren in een courant, gezet worden? Is dat om er alle „handelswaarde" aan ie ontnemen, daar men bang is "dat een recensent zoo'n exemplaar „verkoopen" zal en er dan nog „een slaatje wil uitslaan"? Laten uitgevers die voor „een koopje" een recensie krijgen, zulke verschrikkelijke dingen toch afleeren. We leven toch in de 20ste eeuw?) Dat deze tweede druk er is, en er nu al is, bewijst, dat dit boekje in een behoefte voorziet en gewild is. Men interesseert zich in onze dagen voor „geestelijke stroomingen" en voor „sekten". En daarom was het heel goed gezien van ds. Bakker om over het atheïsme, het pantheïsme, het occultisme, het spiritisme, het socialisme enz. te schrijven. De geesten zijn er mee vervuld. Evenals men hoort en praat over sekten als: Baptisten, Mormonen, Adventisten, enz. Gelijk men ook leest van de Russellisten (volgelingen van Russell), van de Pinksterbeweging (eerst in Wales en later overal), van het Leger des Heils, enz. Wij danken ds. Bakker voor deze verzameling van beschrijvingen der „stroomingen en sekten van onzen tijd". Want wel bestaan er tal van boeken en boekjes (van ds. Wisse: „Ons Arsenaal"; van mej. dr. Bruining, dr. de Moor, enz. enz., om niet te vergeten de bundel voordrachten van de Amsterdamsche predikanten dr. de Visser, dr. Hoedemaker, ds. Lammerts van Bueren en ds. Hunningher, gelijk ook studies van ds. Van der Linden, prof. Bouwman, dr. Plooy, ds. Bosch enz.). Maar ds. Bakker heeft gevoeld, dat een bundel kleine schetsen nog ontbrak, vooral zoo noodig voor jonge menschen, die gaarne eens rustig van deze zoo alleszins belangrijke geestelijke stroomingen en sekten iets lezen willen, om zich op de hoogte te stellen van hetgeen er in onzen tijd omgaat en leeft in het midden van ons volk.
Ons dunkt, ds. Bakker is er in geslaagd kort en duidelijk een overzicht te geven van de voornaamste sekten en stroomingen van onzen tijd en hij verdient den dank van jong en oud voor het werk, door hem verricht; welk werk de Heere stelle tot een zegen voor velen, om voor het eerst of bij vernieuwing een open oog te mogen hebben voor allerlei dwaling en lust en liefde te bezitten in het hart, om God te dienen naar Zijn Woord. „Ik ben een vriend, ik ben een medgezel van allen, die Uw naam ootmoedig vreezen" — waarop dan volgt: „en leven naar Uw goddelijk bevel". Ja — om de vastigheid van Gods Woord gaat het; om vasten grond onder onze voeten te hebben, terwijl er zooveel antichristelijks is om ons te lokken en te verleiden. Daarom een baken in zee! Waartoe ook dit boekje diene!
De Uitgever A. C. Danckaerts te Den Haag bericht ons, dat de schrijver van De Profeet Eüa, n.l. de heer W. S. C. v. Franckenberg en Proschlitz, Nederlander van geboorte is en het boek dus in het Hollandsch geschreven is — en dus geen vertaling.
Bij de Uitgevers H. Veenman & Zonen te Wageningen is van de hand van dr. P. J. Kromsigt te Amsterdam een tijdpreek verschenen, welke tot titel draagt „Tot de Wet en tot de Getuigenis". Het is een ernstig woord dat de lezing en de overdenking waard is.
Van de Uitgevers La Rivière en Voorhoeve te Zwolle ontvingen we „Momentopnamen", schetsen uit het leven van kleine menschen, door A. M. Emous. Die kleine menschen zijn „Kinderen uit mijn klas" zegt juffr. Emous ons en van die khideren uit haar klas weet ze, als een echte onderwijzeres te vertellen, zóó dat Harm en Jan en Hans en Jaantje voor ons gaan leven, met hun deugden en ondeugden, met hun dwaasheden en met hun wijze woorden. 't Is prettig om van die kleine kleuters te lezen. Wat een rijke wereld is de kinderwereld. Wat een heerlijk terrein is de school. Wat een belangrijke plaats neemt de onderwijzeres in in de aanvangsklas, óók in de aanvangsklas, ja, juist in de aanvangsklas! En heerlijk dan die kinderen op kinderlijke wijze te mogen spreken van God en van Jezus, van leven en dood, van zaligheid en hemelsche heerlijkheid, al maar wijzend op Hem, Die onderwijzers en onderwijzeressen met zooveel kinderen aldoor maar wijst op Zichzelf, zeggende: brengt ze tot Mij!
Een mooi gebonden boekje is 't, met mooie schetsjes en mooie stukjes als toegift. Juffr. Emous kan opmerken, vertellen, schrijven. En de Uitgever verzorgde haar werk goed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 1925

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Rondom de Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 1925

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken