Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

3 minuten leestijd

Het Kiesstelsel.

Het tegenwoordig kiesstelsel met zijn gemeen stemrecht, vrouwenkiesrecht, steni' plicht en evenredige vertegenwoordigmsj dat destijds bij de invoering voor heel *^ menschen groote aantrekkelijkheid "^' heeft, nu het eenigen tijd in de pra^"J werkte, veel van zijn bekoring verlore"'

De Antirevolutionaire Partij heeft, zoo

weet, in tegenstelling van andere po-\ ijtieke partijen, zelfs van de Chr. Histori-• sclie Unie, nooit haar hart aan deze kies-; jjtit-heerlijkheden verpand. |

fegenover het algemeen kiesrecht stelt j , li het organische kiesrecht, dat met het jeginsel rekening houdt, dat de maatschappij niet opgebouwd is uit individuen, maar , ijf gezinnen. In dit algemeene kiesrecht \c\ de consequentie van het revolutionaire jeginsel, dat geen „staten" of „standen" of fffoepen" in het volk kent, doch de natie jjet als één groote massa eenlingen of indiïidtiën.

Het organisch kiesrecht in een van zijn forinen het „gezinshoofden kiesrecht" bedoelt, om aan de hoofden van de kleinste feilen of kringen, waardoor een natie een „atie is, het stemrecht te verleenen.

Staat aan het hoofd van zulk een gezin man of vader, dan is deze kiesgerech-Ijgci, doch is deze overleden en treedt de jieduwe als gezinshoofd op, dan is zij als de natuurlijke vertegenwoordigster van het gezin, de persoon, die de bevoegdheid bezit om het stemrecht uit te oefenen. Alleen in dit geval mag er sprake van zijn, dat aan Je vrouw het kiesrecht wordt verleend. Het algemeen vrouwenkiesrecht daarentegen is revolutionair en dus verwerpelijk.

Wanneer aan het hoofd van het gezin hei liiesrec'ht wordt verleend, is na te gaan wie met hem in het maatschappelijk leven is gelijk te stellen.

Evenzeer als de Antirevolutionair zich verzet tegen het algemeen kiesrecht van mannen en 'van vrouwen, zoo keert hij zich ook tegen de revolutionaire gedachte van den stemplicht.

Het standpunt, dat velen aan de rechterzijde innemen, dat stemplicht een compensatie (vergoeding) is ten opzichte van het algemeen stemrecht, waardoor een tegenwicht wordt verkregen van den invloed van rustige burgers op hen, die het stembiljet zouden willen gebruiken tot omverwerping der bestaande orde, is niet dat van den Antirevolutionair, ook al doet men 't voorkomen alsof de stemplicht moet leiden tot zuivering van de politieke zeden.

Voor den Antirevolutionair is stemplicht evenals het algemr-en kiesrecht /oor mannen en vrouv/en, verwerpelijk, omdat het een geestesproduct is van de revolutie.

Het gaat er bij den stemplicht om, of men het stemrecht erkent als een recht, dan wel als een* functie.

Aanvaardt men, zooals de Antirevolutionair dit doet, het stemrecht als een recht, dan kan nimmer dwingend worden opgetreden ; dit zou een dwaasheid , zijn, want ten aanzien van het uitoefenen van een recht is men geheel vrij, of men zijn recht wil uitoefenen al dan niet.

Anders staat het er mede of men de moderne beschouwing is toegedaan, waarbij de stemplicht als functie (politieke verrichting) wordt erkend.

richting) wordt erkend. Ziet men in stemplicht een functie, dan laat het zich begrijpen dat men iemand dwingen kan tot een zichtbare daad: liet in de bus werpen van een stembiljet. De zaak loopt dus eenig en alleen over de vraag, in welk licht men het stemrecht ziet en welk beginsel men te dien opzichte aanvaardt.

De Antirevolutionair kan dan ook nooit den stemplicht aanvaarden, maar moet zich daartegen blijvend verzetten.

Over de evenredige vertegenwoordiging hopen wij D.V. een volgende maal een paar opmerkingen te maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juli 1927

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juli 1927

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken