Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

3 minuten leestijd

DE WINKELSLUITINGSWET IN GEVAAR.
Nauwelijks is de Winkelsluitingswet 1930 in werking getreden — dit had plaats op 1 Mei van dit jaar — of van de zijde der Vrijzinnigen wordt een aanval tegen deze wet ondernomen, die, zoo hij slaagt, de winst, welke ten aanzien van de Zondagsrust werd verkregen, weer ten eenenmale verloren zal doen gaan.
Het voorstel van wet, dat door de Vrijheidsbondsche Kamerfractie werd ingediend — en daarop hebben wij het oog, als wij van een aanval op de Winkelsluitingswet gewagen —, beoogt toch niet anders, dan die bepalingen van de wet te wijzigen, die regelen inhouden ter zake van het sluiten van winkels en andere verkoopgelegenheden op Zondag.
Het is daarbij bepaald opmerkelijk, dat het wetsvoorstel van de Vrijzinnigen geen veranderingen voorstelt in de bepalingen der wet, die de avondsluiting der winkels en andere inrichtingen in de week voorschrijven — voor zulke veranderingen zouden wellicht nog wel argumenten zijn aan i te voeren — het aanhangig maken van zulke voorstellen had ongetwijfeld op den weg van den Vrijheidsbond gelegen, doch daaraan wordt niet gedacht. Het wetsvoorstel gaat uitsluitend tegen de Zondagssluiting.
Daardoor krijgt 't initiatief-voor stel een anti-religieus karakter.
Welke wijzigingen worden nu in de Winkelsluitingswet voorgesteld ?
De voornaamste zijn :
Ie. Ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak, brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt verkocht en waarvoor thans een verkoopgelegenheid op Zondag wordt toegestaan gedurende ten hoogste vier achtereenvolgende uren, liggende tusschen 9 uur des voormiddags en 8 uur des namiddags, zal de verkooptijd worden verlengd in dier voege, dat de verkoop toegelaten zal zijn tusschen 5 uur des voormiddags en 8 uur des namiddags, Daarnaast wordt een gelijke regeling ten aanzien van Slijterijen voorgesteld, die thans des Zondags moeten gesloten zijn, 2e. Joodsche winkeliers en Sabbathisten of Zevendedags-Adventisten, die op Zaterdag hun winkel gesloten houden, krijgen op hun verzoek vergunning van Burgemeester en Wethouders om hun winkel op Zondag tusschen 5 uur des voormiddags en 8 uur des namiddags voor het publiek geopend te houden. Volgens de bestaande wet is de verkoop in die winkels slechts toegelaten tot 2 uur des namiddags, behalve voor zoover uitsluitend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt verkocht; en 3e. Aan venters wordt toegestaan op Zon-en Christelijke feestdagen eetwaren en bloemen op denzelfden voet als winkeliers te verkoopen.
Uit deze wijzigingen, die het wetsvoorstel van den Vrijheidsbond in de Winkelsluitingswet wil aanbrengen, zal het duidelijk zijn geworden, dat het liberale initiatief-voorstel de Zondagsrust van de winkeliers en van het winkelpersoneel in ernstige mate bedreigt.
Afgezien van het Christelijk levensbeginsel, dat het wetsvoorstel te na komt, draagt het ook een sterk reactionair karakter, Het rooft den arbeider zijn Zondagsrust, , welke Zondagsrust eerst na langen, volhardenden strijd in het parlement werd verkregen.
Door als reden voor de indiening van 't voorstel van wet aan te voeren, dat door de Zondagssluiting der winkels duizenden kleine middenstanders in grooten nood zijn gebracht, overdrijft men niet alleen, maai ziet men voorbij, dat de crisis met hare gevolgen ook den kleinen middenstand heeft aangepakt, zoodat eene vergelijking. van den totalen verkoop van vroeger heden niet opgaat.
Het publiek begon zich al zoo langzamerhand bij den nieuwen toestand Winkelsluitingswet aan te passen.
Het zal voor al degenen, die de zondagsrust voorstaan, oppassen zijn, nu het liberale initiatief-voorstel in het parlement aan de orde komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1932

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1932

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken