Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WAT DE PERS TE LEZEN GEEFT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

WAT DE PERS TE LEZEN GEEFT

DRIE ZIJN ER, DIE GETUIGEN IN DEN HEMEL.

5 minuten leestijd

Over de leer der triniteit, de leer van de Drieeenheid, de leer, dat het Goddelijk Wezen één in Wezen is en onderscheiden in drie Personen, is al de eeuwen door heel wat te doen geweest. De Christelijke Kerk heeft altijd beleden, dat deze leer overal in de Heilige Schrift — Schrift met Schrift vergelijkend — te vinden is, en de Christelijke Kerk heeft altijd uitgesproken, dat deze leer mee het hart van het Christendom vormt: dat we den Vader moeten kennen als Schepper, Die ook de Verkiezer is tot zaligheid, dat we den Zoon moeten kennen als Verlosser, en den Heiligen Geest, Die wederbaart en in alle waarheid lijdt. Maar de bestrijding is niet uitgebleven.
Telkens was en is in 't geding een bekende tekst, en wel 1 Joh. 5:7: Want drie zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één". Telkens werd en wordt beweerd, dat die tekst „onecht" is en in de oudste handschriften niet voorkomt; en men concludeert dan : dat een overschrijver die woorden heeft ingevoegd. Dat is niet zoo'n makkelijke kwestie, gelijk er meer van die tekstcritische kwesties zijn, waarvan ieder die de grondtekst bestudeert, wel weet te gewagen. Onze studenten, die de colleges van de hoogleeraren Noordtzij. Van Leeuwen, Plooy, Obbink of anderen gevolgd hebben, weten dat wel.
Omdat het hier zoo'n belangrijke kwestie geldt nemen we hier over wat prof. Greydanus, van Kampen, in zijn pas verschenen „nieuwe vertaling en korte verklaring van de drie brieven van den Apostel Johannes" over deze aangelegenheid schrijft. Hij zegt:
»God Zelf heeft getuigd, dat Jezus de Christus en Zone Gods is. De Vader heeft dat uitgeroepen van den hemel; de Zoon Zelf heeft het gezegd, Matth. 11 : 27 ; Joh. 3 : 16 e.a., en de Heilige Geest heeft het doen weten Matth. 12 : 28 e.a.-Zij zijn één God, hoewel drie onderscheiden Goddelijke personen, en Hun getuigenis is één. In zoover kunnen deze drie getuigenissen ook als door den Heiligen Geest gegeven, voorgesteld worden. Doch we staan bij dit en het volgende vers voor eene moeilijke tekstcritische quaestie. De woorden : „in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde" — ontbreken in verreweg de meeste tekstgetuigen, en komen in de vroegste eeuwen maar bij slechts zeer enkele voor, en dan nog niet onbetwist.
Men noemt deze woorden: Comma Johanneum, of „zinsdeel van Johannes".
Ook wanneer deze woorden niet oorspronkelijk zouden zijn, zou dit ten opzichte van de waarheid der leer van Gods drieëenheid niets beteekenen, omdat deze waarheid ook elders in de Heilige Schrift duidelijk geopenbaard is.
Maar hoewel deze woorden tekstcritisch zeer zwak betuigd zijn, heeft hunne onecht-verklaring dit groote bezwaar, dat bij het wegvallen van deze woorden de zin in vers 6—3 niet doorloopt. Dan is er een hapering, en ontbreekt er iets. En wanneer dan deze woorden als niet door Johannes geschreven zouden beschouwd worden, moest wel aangenomen worden, dat er oorspronkelijk iets anders gestaan had, ter aanvulling van de gaping, om den gedachtengang te doen door-en afloopen. Maar wat was dat dan geweest ?
Immers zou Johannes zonder deze woorden zeggen, dat de Geest de getuige is, omdat de Geest de waarheid is. En daarop zou dan volgen : Want drie zijn er die getuigen, de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn tot één".
Welk verband ware er dan tusschen deze twee uitspraken, en wat moest dit „want" hier dan ? In plaats van nader over het getuigenis des Geestes te handelen, en te zeggen, waarom dat het eigenlijke en allesbeslissende is, zou dan eenvoudig gezegd worden, „dat er drie getuigen zijn, die tot één zijn". En van de meerderheid van het getuigenis des Geestes boven dat van water en bloed, werd dan niets gezegd, hoewel de zin aanvangt met „want", en dus deze woorden voorgesteld worden als verklaring van het vlak vooraf gezegde.
Maar met de woorden van het „Comma Johanneum" (het Johanneïsch zinsdeel) er in, valt deze moeilijkheid wég, is er geen stuitende onvolledigheid, ontbreekt niet wat niet gemist kan worden ; hoewel andererzijds dan toch niet gezegd kan worden, dat de woorden van dit „Comma Johanneum" gemakkelijk uit den samenhang konden worden opgemaakt en bijgevoegd, omdat men een leemte voelde.
Johannes heeft gezegd : dat het eigenlijke getuigenis van Jezus als den Christus en Zone Gods, dat des Geestes is, omdat de Geest de waarheid is. En met de woorden van het „Comma Johanneum" gaat hij dan voort te zeggen : dat er drie getuigen in den hemel zijn, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en dat deze drie één zijn.
Daarmee zegt hij dus : dat de Heilige Geest God is, één met den Vader en het Woord, niet één persoon, maar één God, één Goddelijk Wezen. En daardoor spreekt het vanzelf, dat Hij de waarheid is, en dat Zijn getuigenis het eigenlijke getuigenis is, dat Hij de getuigende is.
En naast het getuigenis Gods in den hemel, van alle drie de Goddelijke personen — welk getuigenis één is, in zooverre de Goddelijke personen slechts één Goddelijk Wezen zijn — stelt Johannes dan in het 8ste vers het getuigenis op de aarde enz.«
Hét komt ons voor, dat prof. Greydanus hier zeer behartigenswaardige opmerkingen maakt.
Wij onderstrepen zijn bewering : »Ook wanneer deze woorden niet oorspronkelijk zouden zijn, zou dit ten opzichte van de waarheid der leer van Gods drieëenheid niets beteekenen, omdat deze waarheid ook elders in de Heilige Schrift duidelijk geopenbaard is«.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1935

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

WAT DE PERS TE LEZEN GEEFT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1935

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken