Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RONDOM DE LEESTAFEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

RONDOM DE LEESTAFEL

4 minuten leestijd

VAN DE BEKEERING door ds. J. J. Knap. Uitgave : J. H. Kok te Kampen.
Een buitengewoon geschikt onderwerp voor de pen van ds. Knap. Hier is hij op z'n terrein, waar hij zoo graag als raadsman en gids dienen wil voor degenen, die in deze dingen van Gods Koninkrijk belang stellen. In 24 hoofdstukken, samen 160 bladz., klein formaat, wordt gesproken over : de achtergrond der bekeering, onderwijs der H. Schrift; schijngeschillen; wettische en evangelische bekeering; boetvaardigheid en bekeering ; het Roomsche boetestelsel, de schuldbelijdenis, een protestantsche biecht, de zonde haten en vlieden, opstanding van den nieuwen mensch, enz. enz.
Dit boekje is verschenen als premieboekje bij den bekenden Maranatha-Scheurkalender, die ook door ds. Knap bewerkt is en ook bij Kok is uitgegeven. Deze Scheurkalender rekenen wij altijd èn door de Schriftoverdenking èn door de bewerking van de achterzijde der blaadjes, tot een van de beste die wij kennen.

KRUISPUNTEN OP DEN WEG DER KERK door dr. G. Oorthuys. Uitgave H. Veenman en Zoon, Wageningen.
Dr. G. Oorthuys, die persoonlijk gerekend wordt te behooren tot de Kohlbruggianen, is een man, die vanaf zijn promotie (over Zwingli) zich altijd met theologische studiën heeft bezig gehouden. Hij is iemand met een zeer scherpen geest, die onderscheidenlijk de dingen weet te behandelen en zijn geschriften hebben zeker beteekenis onder ons. Pas is nu weer een boek van hem verschenen : „Kruispunten op den weg der Kerk". Hoe loopen de wegen in de Kerk ? Waar liggen de kruispunten, waar men als dwars door elkaar heengaat en van elkaar scheidt? Waar wijkt men af en waar keert men weder tot den rechten weg ? Zwingli, De Labadie en Kohlbrugge zijn aan de beurt van behandeling nu. En dr. Oorthuys gaat tot de bronnen terug, om zoo diep mogelijk en ook zoo soiled mogelijk de zaken te behandelen. De Reformatie is een keerpunt geweest, hier gaat het om kruispunten en dr. Oorthuys bespreekt het voor en het tegen ; daarbij wijzend op de wondeplekken, die juist bij de kruispunten uitkomen.
Die over Zwingli, De Labadie en Kohlbrugge iets goeds lezen wil, koope dit boek, dat keurig uitgegeven is bij de Firma Veenman & Zn. te Wageningen.

ONDER EIGEN VAANDEL, 3-maandelijksch theologisch tijdschrift onder redactie van prof. dr. Th. L. Haitjema en ds. A. B. te Winkel. Uitgave : H. Veenman & Zoon.
Ook deze aflevering ziet er voornaam-deftig uit, door de keurige omslag, maar ook door het uitnemend papier en de mooie letter. Het is nu reeds de 10de jaargang en de 4de aflevering. Dr. R. B. Evenhuis geeft een „stichtelijke overdenking", nu in den vorm van een preek over Galaten 4 vers 26, handelend over „Jeruzalem, dat boven is". De Transvaalsche dr. Jac. J. Muller geeft ui z'n moedertaal een artikel over „Die wese van die sekte'". Dr. F. W. C. L. Schulte schrijft een hoofdstuk over : „Ziekte en dood van den Koning-Stadhouder Willem III" ; dr. O. S. Cazemier over : „Een acte van afscheiding" ; prof. dr. Haitjema geeft z'n studentenlezing: „Wie zijn wij, theologen, en wat is onze theologie". Ds. A. B. te Winkel geeft, naar gewoonte, Kronieken schrijft over „de geboortedag van Calvijn's Institutie'' (23 Aug. 1535) ; over „De Synode" (kwestie dr. Snethlage ; prof, de Vrijer) en over : „Richtingen en Partijen". In de Kroniek lezen we o.a. : „Van de Synode van October zeggen wij alleen, dat wij ons zeer verheugen, dat de keuze op dr. De Vrijer is gevallen. Toen prof. Korff benoemd werd, stonden met hem op het drietal de doctoren Berkelbach en De Vrijer. Nu zijn aJ de drie mannen van die voordracht hoogleeraar. Over de Commissie van Voordracht zwijgen wij liever. Zoo licht zegt een bitter gestemd gemoed een woord te veel. Maar voelt men dan mi zelf niet, hoe geweldig eenzijdig én partijzuchtig men is, wanneer men de wetenschappelijke mannen alléén zoekt in een bepaalde groep ? "

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 31 October 1935

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

RONDOM DE LEESTAFEL

Bekijk de hele uitgave van Thursday 31 October 1935

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken