Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

DE SOCIALE VERZORGING

3 minuten leestijd

Het vraagstuk der sociale verzorging, die in den vorm van uitkeering van ziekte-, ongevallen-, invaliditeits-en ouderdomsrenten aan arbeiders geregeld is, blijft ter zake van de kosten, die deze verzorging op de bedrijven legt, vooral in de moeilijke tijden, die de bedrijven tegenwoordig doormaken, 'n onderwerp van veler belangstelling.
Toch kan, ondanks de lasten, die de bedrijven door de sociale wetgeving opgelegd worden, de bestaande regeling niet gemist worden.
Zij echter, die van de sociale verzorging, zooals deze thans in de wetgeving geregeld is, tegenstander zijn, verzuimen om aan te geven, voor het geval deze verzorging zou worden afgeschaft, hoe dan in den nood, die ontstaat bij ziekte, ongeval, invaliditeit en ouderdom, zou moeten worden voorzien. Een verwijzing naar de organen van de Diaconie, de particuliere liefdadigheid en de publieke Armenzorg, om in de verschillende behoeften voorziening te treffen, kan toch niet met ernst gemeend worden. De menschen, die zoó redeneeren, hebben geen flauw begrip van de enorme sommen, die met de sociale verzorging gemoeid zijn en van het groot aantal personen, die bij deze verzorging betrokken zijn.
Wat de renten betreft, werden in het jaar 1931 de volgende bedragen uitgekeerd : krachtens de industrieele Ongevallenwet ƒ 18.200.000.— ; krachtens de Land-en Tuinbouwongevallenwet ƒ 1.350.000.— ; krachtens de Invaliditeitswet ƒ 26.250.000 ; krachtens de Ziektewet ƒ 20.400.000. Totaal dus 66.2 millioen gulden. Zoo gaat het van jaar tot jaar. Daarbij komen dan nog de millioenen, die uitgekeerd warden op grond van de Ouderdomswet. Van 3 December 1919—31 December 1931 zijn ingevolge deze wet aan rente en uitkeeringen bij overlijden uitbetaald ruim 520 millioen gulden, d.i. ± 43 millioen per jaar.
En wat de omvang van de sociale verzorging aangaat, genieten thans 27.931 weduwen, 12810 weezen, 108134 ouden van dagen en 46039 invaliden een uitkeering krachtens de Invaliditeitswet. 129130 bejaarden ontvangen een rente als vrucht van premiebetaling ingevolge de Ouderdomswet, terwijl op grond hiervan nog 63.000 gratis-renten worden uitbetaald. 51402 zieken hebben sedert 1919 geneeskundige behandeling genoten ter voorkoming van invaliditeit.
Zouden zij, die de sociale verzorging zouden willen afgeschaft zien, nu meenen, dat langs den weg van de Diaconie, particuliere liefdadigheid en publieke Armenzorg, anders dan door het heffen van zware belastingen, in den nood van de bijna 300.000 personen, die bij de sociale verzorging betrokken zijn, ware te voorzien ?
ds is er op de Rijksbegrooting voor het jaar 1936 een tekort van 119 millioen, kwam daar nu nog bij het bedrag van 66.2 millioen en van 43 millioen voor de publieke Armenzorg — Diaconieën en particuliere liefdadigheid kan men gerust uitschakelen — als gevolg van de afschaffing van de sociale verzorging, dan stond het bankroet van den Nederlandschen Staat voor de deur.
Daarbij komt, dat groote uitbreiding van de publieke Armenzorg het meest funeste stelsel is, dat denkbaar is.
Nu is het opmerkelijke, dat zij, die het stelsel van publieke Armenzorg aanbevelen, en betere verzorging in uitzicht stellen, dan bij de bestaande sociale verzorging verkregen wordt. Zij willen meer dan de bekenden 3 en 5 gulden beschikbaar stellen en de zieken doen verplegen in de ziekenhuizen.
Op welke wijze in de kosten zal zijn te voorzien, laten zij in het midden, als de sociale verzorging maar van de baan gaat.
Men staat verbaasd over het weinige verantwoordelijkheidsbesef, waarvan deze menschen blijk geven.
Er zijn nog heel wat wonderdokters in Neêrland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1935

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1935

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken