Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

DE SAMENLEVING BEDREIGD

4 minuten leestijd

Van de Neo-Malthusiaansche beweging ondervinden in het bijzonder het individu, het gezin en de samenleving de nadeelen.
Die nadeelen zijn groot.
Voor het individu zijn er nadeelen van lichamelijken en geestelijken aard. Deze nadeelen openbaren zich in gebrek aan zedelijken welstand, onvoldoende ontwikkeling, grootere vatbaarheid voor onderscheidene, veelal besmettelijke, ziekten. Het kwaad van het Neo-Malthusianisme tast niet alleen de gehuwden, doch ook de ongehuwden aan.
In het gezin gaat de eerbied voor het huwelijk verloren, de echtelijke band tusschen man en vrouw verslapt, de opvoeding der kinderen lijdt schade. De kunstmatige beperking der geboorten, die zou leiden tot een bevredigende levenstoestand van het gezin, doet integendeel den prikkel tot een krachtige productie afstompen.
De samenleving wordt bedreigd.
Hoe groot dat gevaar is, blijkt duidelijk uit de statistieken, die niet uitsluitend meer op Frankrijk wijzen, als het land, waar de bevolking op onrustbarende wijze terugloopt, maar die er ook de aandacht op vestigen, dat Frankrijk reeds heel wat navolgers telt.
Wat Frankrijk betreft, zoo deelde dezer dagen het Nationaal Verbond voor toeneming van de Fransche bevolking mede, dat er in het eerste kwartaal van 1937 in Frankrijk I9000 meer sterfgevallen waren dan geboorten. Er waren 55000 huwelijken, wat 1000 minder is dan in het eerste kwartaal van 1936 en 17000 minder dan in het eerste kwartaal van 1930. Er waren 5200 echtscheidingen, wat 680 meer is dan verleden jaar en 158.000 geboorten, wat 5000 minder is dan verleden jaar en 31000 minder dan in 1930.
De bevolkingscijfers van Frankrijk zijn zeer ongunstig. Reeds jaren geleden werd de ontvolking van dat land voorspeld. Naar berekend wordt, zal over een kleine kwarteeuw de Fransche bevolking voor een derde gedeelte uit vreemdelingen bestaan.
In Engeland gaat het den zelfden kant uit van Frankrijk. De statistieken van dat land melden, dat er b.v. in Londen in de wijken der aanzienlijken op 1000 huwbare vrouwen slechts 45 kinderen geboren worden. In de arbeiderswijken is dit tot nog toe anders, daar staat het cijfer der geboorten op 138.
Op een congres te Brighton hield Sir Renan Hill eenige dagen geleden een met veel statistisch materiaal voorziene rede, waarin hij trachtte te bewijzen, dat de bevolking van Engeland in het jaar 2040, dus na goed 100 jaar, tot 5 millioen zou ingeschrompeld zijn, als de huidige neiging tot kinderbeperking in dezelfde mate bleef voortduren.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, waaraan wij bovenstaande mededeelingen ontleenen, voegt aan het bericht uit Engeland nog toe :
„Nu de crisis voorbij was, bestond voor deze beperking feitelijk geen reden meer, maar een deel der bevolking was zoo gewend geraakt aan opschik en gemak, aan uitgaan en niet het minst aan spel en wedden, dat daarvoor al de sommen gebruikt werden die vorige geslachten aan de opvoeding hunner kinderen hadden ten koste gelegd. Een gemiddelde van drie kinderen per echtpaar was het absolute minimum om het Engelsche volk op peil te houden".
Ook in Engeland zijn de dalende geboortecijfers te wijten aan den grooten invloed, welke van de Neo-Malthusiaansche beweging uitgaat.
Over Duitschland schrijft Nederland Waakzaam in het nummer van 4 Sept. 1.1., dat het er bij onzen oostelijken nabuur niet minder donker uitziet dan in Frankrijk.
„Grimmig — zoo zegt 't blad — merkte eens de Berlijnsche correspondent van een vooraanstaand blad op, dat de Duitsche hoofdstad al sedert jaren sterker was in het fabriceeren van doodkisten dan van wiegen. Van de 47 grootere Duitsche steden konden toen — in 1927 — nog maar 6 zichzelf in stand houden. In Berlijn waren de cijfers evenwel 't meest ongunstig: sedert 1910 was het aantal kinderen met 37% gedaald, dat der grijsaards met 47% toegenomen. Ook al hield men rekening met de gevolgen van den wereldoorlog, dan nog waren de bevolkingscijfers eenvoudig verschrikkelijk. Niet alleen Frankrijk, ook Duitschland liep zijn langzamen ondergang tegemoet".
In Oostenrijk was een paar jaar geleden het geboortecijfer 't laagst van geheel Europa.
Zweden moet zelfs een wegstervend volk genoemd worden.
Wij zouden zoo kunnen voortgaan met aan te toonen hoe de samenleving door het Neo-Malthusianisme wordt bedreigd.
Ook in Nederland is dit het geval.
Ook hier te lande neemt de kunstmatige geboortebeperking toe.
Daarover D.v. de volgende week.
 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1937

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1937

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken