Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RONDOM DE LEESTAFEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

RONDOM DE LEESTAFEL

4 minuten leestijd

NAHUM, HABAKUK, ZEFANJA ; drie profeten voor onzen tijd, door dr. A. H. Edelkoort, Ned. Herv. predikant te Amsterdam. Uitgave : H. J, Paris, Amsterdam 1937.
Zoo’n boek, in zoo'n band, met zulk papier en zulk lettertype, bewijst dat Paris een fijne Uitgever is. Een woord van lof !
En het boek zelve ? Wij waren blij, dat we van den oud-predikant van Feijenoord, nu te Amsterdam — een van onze Hervormde theologen gelukkig — dit boek ontvingen. Dr. Edelkoort laat de studie er niet bij zitten. Wie weet waartoe deze jonge Oud-Testamenticus nog bestemd is. Fijn als jonge theologen — en nu bedoelen we hier mannen van de Hervormde Kerk — ons met belangrijke studies verrijken. En dat doet dr. Edelkoort met zijn studie over de profeten Nahum, Habakuk en Zefanja, die hij — zeer terecht — noemt „drie profeten voor onzen tijd".
Het gaat over drie „kleine profeten", die op de zevende, achtste en negende plaats staan in onzen Bijbel. Wat hun geschriften betreft, zijn ze klein van omvang. Maar wie zou denken, dat „kleine" profeten mannen van geringe beteekenis zijn geweest en zou wanen, dat hun „kleine" geschriften weinig of geen waarde hebben die vergist zich deerlijk. Ze zijn allerminst „klein" in den zin van „onbeduidend".
Over de volgorde in „het boek der twaalf profeten" is nog al eens verschil geweest. Omtrent de beginselen, die de verzamelaars van den Kanon van het O.T. hebben geleid bij het opstellen van de volgorde, tasten we in het onzekere. In de Hebreeuwsche bijbel is ze anders dan in de Grieksche, de Septuaginta. Maar wat de zes laatste betreft, staat de volgorde wel vast, en krijgen we twee groepen van drie, van welke de tweede groep dan omvat: Haggaï, Zacharia en Maleachi, de profeten na de ballingschap, terwijl „de eerste groep van drie" gevormd wordt door drie Godsmannen, die allen in de 7de eeuw vóór Chr. in Juda optraden.
Indien de Schriftgeleerden, die „het boek der twaalf profeten" samenstelden, de volgorde Nahum, Habakuk, Zefanja als chronologisch (dus wat opvolging van tijd betreft) hebben bedoeld, zoodat Habakuk na Nahum zou hebben geprofeteerd en Zefanja na Habakuk, dan heeft nader onderzoek uitgewezen, dat deze opvatting onjuist is. Chronologisch gerangschikt, moet de volgorde luiden : Nahum, Zefanja, Habakuk. En in deze volgorde zijn de profeten dan ook in dit boek door dr. Edelkoort behandeld.
We krijgen eerst dus : Nahum. En dan wordt ons geteekend : 1. De historische achtergrond ; 2. het dichtwerk; 3. de religieuze zin; 4. de blijvende waarde.
Bij Zefanja is het:1. de persoon van Zefanja ; 2. de tijd van den profeet; 3. de oordeelsprediking van Zefanja ; 4. de heilsverwachting ; 5. de vervulling van zijn profetie ; en wel a. de komst der Skythen ; b. de hervorming van Josia; c. de dag des HEEREN ; d. het verwachte heil.
Het derde stuk van dit boek gaat over Habakuk en dit gedeelte omvat:1. de profetie en zijn geschrift; 2. de klacht en het antwoord ; 3. de Chaldeën ; 4. een zesvoudig wee ; 5. de nadering des HEEREN.
De geleerde schrijver geeft ons van deze geschiedenis telkens in nieuwe vertaling de juiste tekst, waarbij zich — zooveel begrijpen we er wel van — ontzaglijk veel moeilijkheden voordoen. Met tal van aanteekeningen en met twee registers is het boek verrijkt.
Wij zijn Schrijver en Uitgever voor dit mooie boek, dat ons zoo'n belangrijk stuk van de heilige geschiedenis nabij brengt, ten zeerste dankbaar. Wij bevelen het bij jongeren en ouderen zeer hartelijk aan.

SCHOOL EN KERK, door ds. H. Bakker, Ned. Herv. pred. te Amsterdam, 2de druk. Uitgave : H. Veenman & Zonen, Wageningen.
Dit is een leesboekje voor onze Christelijke Scholen, om de kinderen op prettige wijze in aanraking te brengen, ongemerkt en juist zoo pakkend, met de Kerk. Hoe moeten we dan met kinderen over de Kerk praten ? Dat leert ds. Bakker ons. En de tweede druk bewijst, dat dit boekje van zijn hand aftrek heeft en op school bruikbaar is. In acht hoofdstukjes wordt met de schoolkinderen „gepraat" over : jullie doop ; jullie huis ; jullie school; jullie gemeente; jullie Kerk ; jullie volk en Vorstenhuis ; jullie Bijbel; jullie toekomst.
Men ziet: heelemaal klopt de Inhoud niet op de titel: School en Kerk. Maar omdat het om het zakelijke van den inhoud gaat, hindert dat niet zoo zeer, want het zijn juist allemaal dingen, waarover met onze kinderen, juist ook in onze dagen, ''gepraat" moet worden. En dat kan op deze manier uitnemend geschieden. Daarom willen wij dit leesboekje voor onze Christelijke Scholen hartelijk aanbevelen. Het kan bij en naast andere leesboekjes, van geheel anderen inhoud, uitnemende diensten bewijzen.
Het is natuurlijk berekend voor Hervormde Scholen.
 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1938

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

RONDOM DE LEESTAFEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1938

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken