Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondblik buiten de Grenzen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rondblik buiten de Grenzen

5 minuten leestijd

De langgerekte onderhandelingen, welke tusschen de Sovjet-Unie en Turkije plaats hadden, waren oorzaak dat men zich afvroeg of Frankrijk en Engeland den Turkschen bondgenoot wel zouden kunnen behouden. Voor de geallieerden hing daar veel van af. Wel was Turkije tot het non-agressie-front toegetreden en bestond er ook overigens een goede verstandhouding tusschen Ankara en Londen, doch anderzijds was de Turksche politiek er op gericht, om met den grooten Russischen buur op voet van vriendschap te blijven. En bij besprekingen met de kleinere buurstaten bleek Rusland „sterke" argumenten naar voren te kunnen brengen.
In de buitenlandsche politiek worden „goede verstandhouding" en „vriendschap" niet zoozeer bepaald door gewoon-menschelijke gevoelens van sympathie of antipathie, doch door nuchtere overwegingen van eigenbelang. En de reden waarom èn Rusland èn Engeland c.s. naar de Turksche vriendschap dongen, was gelegen in het feit, dat de Turken den toegang tot de Zwarte Zee beheerschen. Rusland verlangde nu van Turkije de toezegging dat het deze poort zou sluiten, wanneer er, andere dan Russische, oorlogsschepen doorgang vroegen. Ook de Britsche en Fransche schepen zouden dus niet door de Dardanellen mogen varen. Ten gunste van Rusland was Turkije wel bereid de Zwarte Zee tot afzijdig gebied te verklaren. Maar het weigerde om ook Duitschland van die neutraliteit te laten profiteeren. Dat zou te schadelijk zijn voor den Britschen vriend. Wanneer Londen immers eens gedwongen mocht worden, om zijn belofte van bijstand in geval van agressie, ten opzichte van Roemenië in te lossen, zou het dezen bijstand vrijwel uitsluitend vanuit de Zwarte Zee effectief kunnen maken. Turkije had er zeker geen belang bij, om Engeland hierin den voet dwars te zetten. Waar men, sprekend over een mogelijken aanval op Roemenië, direct aan Duitschland als aanvaller denkt, kon Rusland — dat nog pas van Duitsche agressie profiteerde — moeilijk met het Turksche voorstel accoord gaan. En zoo kwam er geen Turksch—Russisch pact tot stand. „Even goede vrienden overigens "
Daarop zijn Engeland en Frankrijk weer met Turkije aan het onderhandelen gegaan. Ook nu hield Ankara het oog niet alleen op Londen en Parijs, doch ook op Moskou gericht. Daarom werd allereerst vastgesteld, dat Turkije geen verplichtingen behoefde te aanvaarden, welke het in gewapend conflict met Rusland zou brengen. Tegen deze restrictie hadden de geallieerden geen bezwaar. Integendeel : ze ligt geheel in de lijn der Britsche oorlogstactiek. Zoo was er spoedig overeenstemming op de volgende punten : ie. automatische wederzijdsche hulp in het Oosten der Middellandsche Zee ; 2e. Turkije zal het Westen helpen, indien dit Roemenië en Griekenland hulp verleent krachtens de beloften van garantie (in April van dit jaar) aan deze twee gegeven ; 3e. Turkije zal met Engeland en Frankrijk diplomatiek samenwerken in de Balkanvraagstukken.
Met groote voldoening heeft Londen van dit succes kennis genomen. Men past echter wel op, om het als een nederlaag voor de Russen uit te leggen, doch legt er allen nadruk op, dat het voor Duitschland zulk een gevoeligen klap beteekent. De Britsche minister van oorlog, Hore Belisha, wees er dezer dagen op, dat de Russische soldaten den toegang tot Roemenië hebben geblokkeerd ; want door de Duitschers in Polen tegen te treden, hadden de Russen tevens verhinderd, dat de nazi's een gemeenschappelijke grens verkregen met het land van koning Carol, hetwelk zij gaarne in hun machtssfeer zouden hebben getrokken. En indien ze nu al mochten probeeren om, via Hongarije, tot de Roemeensche schatkamer door te dringen, dan kan Engeland zich aan zee-zijde krachtig doen gelden.
Duitschland voelt de beteekenis van het pact, dat Turkije met Frankrijk en Engeland sloot, terdege. Zulks blijkt wel uit het feit, dat de Duitsche pers Turkije herinnerde aan het lot, dat Polen onderging, nadat het een soortgelijk pact met Engeland onderteekende. Intusschen zal men te Berlijn wel op een ander antwoord broeien ; een, dat méér indruk maakt.
Men kan nieuwsgierig zijn naar Mussolini's meening over het resultaat der Britsch-Turksche besprekingen. Het moet Mussolini immers wel bijzonder interesseeren wat er in en om „zijn" Middellandsche Zee en „zijn" Balkan gebeurt. Maar de Duce acht het tijdstip voor spreken nog steeds niet aangebroken. Zoo kan men ook slechts gissen naar Mussolini's gedachten over den nieuwen „as" Berlijn— Moskou. Eenig contact blijken Duitschland en Italië wel weer met elkaar te hebben gehad : de regeling omtrent Zuid-Tirol, die in Juli in principe tot stand kwam, is thans volledig uitgewerkt. De personen van Duitsche nationaliteit moeten Zuid-Tirol over drie maanden verlaten. Personen van Duitschen oorsprong (dus Zuid-Tirolers, die in 1918 tegelijk met hun land tot Italië zijn gekomen) mogen desgewenscht blijven ; doch dan verkrijgen ze definitief de Italiaansche nationaliteit en kunnen, als Duitschsprekende bewoners, geen bijzondere rechten meer laten gelden. Het is hetzelfde stelsel, dat ten aanzien van de Duitschers in de Oostzee-landen wordt toegepast. Ook schijnt een gedwongen Joodsche volksverhuizing te worden georganiseerd. In het aan Duitschland „toegewezen" deel van Polen, bij Lublin, wordt een „reservaat" geschapen, waar men geleidelijk de Joden, die nog in Duitschland wonen, wil heen brengen.
Het moet wel hard zijn, te worden „verplaatst" als stukken op een schaakbord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

Rondblik buiten de Grenzen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken