Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Herders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Herders

2 minuten leestijd

DE HERDERS
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hunne kudde. En plotseling stond een engel des Heeren bij hpn en de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen, en zij vreesden met groote vreeze. En de engel zeide tot hen : Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u groote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen : U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teeken : Gij zult het Kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in eene kribbe. En terstond was er bij den engel eene groote hemelsche legermacht, die God loofde, zeggende :
Eere zij God in den hooge, en vrede op aarde voor menschen des welbehagens.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander spraken : Laten wij naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door den Heere is bekend gemaakt) En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het Kind, liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit Kind. En allen, die er van hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

Lucas 2 VS. 8—20.
Nieuwe vertaling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

De Herders

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken