Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

2 minuten leestijd

AFSCHEID EN INTREDE.

Ds. M. Verweij hoopt Zondag 1 Juni afscheid te nemen van Neder-Langbroek, om D.v. Zondag 8 Juni a.s. intrede te doen te Melissant, na des morgens bevestigd te zijn door ds. P. Bouw, van Woudenberg.

Zwijndrecht Kockengen 29 April 1947.

Aan het Hoofdbestuur van den Geref. Bond te Utrecht.

Ondergeteekenden, J. Smit te Zwijndrecht en J. C. Jongeneel te Kockengen, op de onlangs te Utrecht gehouden jaarvergadering van den Gereformeerden Bond aangewezen als cornmissie om de boeken van den penningmeester ds. J. Goslinga te Utrecht te controleeren, deelen u hierbij mede, dat zij op 29 April j.l. ten huize van ds. J. Goslinga de boeken en verdere bescheiden hebben gecontroleerd in tegenwoordigheid van den accountant en alles in goede orde bevonden hebben.

Alle in de balans aangegeven bezittingen, effecten, hypotheken, zijn gezien en in goeden staat bevonden. De commissie heeft er zich van overtuigd, dat de vaste goederen op de juiste waarde tegen brandschade in een verzekering zijn opgenomen en dat de hypotheken tegen voldoende overwaarde zijn gedekt.

Het stemt tot groote dankbaarheid, dat mede dank zij de wijze en voorzichtige belegging van de vaste en roerende goederen door den vroegeren en tegenwoordigen penningmeester, de Gereformeerde Bond geen schade heeft geleden.

Een woord van dank aan de beheerders van het vermogen van den Gereformeerden Bond voor de uiterst solide wijze, waarop zij zijn te werk gegaan, is zeker op zijn plaats.

Door de gehouden controle is de commissie onder den indruk gekomen van de veelomvattende en verantwoordelijke taak van den penningmeester, die ondanks zijn hooge leeftijd alle boeken en beselieiden tot op den dag af nauwkeurig heeft bijgehouden.

Hij verdient dan ook alle lof en een woord van hartelijke en warme waardeering voor alle gedane werkzaamheden.

Wij stellen u gaarne voor hem te déchargeeren voor het gevoerde beleid.

De Commissie voornoemd, (get.) J. Smit. (get.) J. C. Jongeneel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1947

De Waarheidsvriend | 6 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1947

De Waarheidsvriend | 6 Pagina's

PDF Bekijken