Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reclassering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reclassering

5 minuten leestijd

De Redactie van De Waarheidsvriend ontving een schrijven van de heer S. Groeneveld te Hardinxveld, waarin hij zijn verwondering uitspreekt over het feit, dat

, , predikanten van rechtzinnige beselen het voor zo een instelling als de Reclassering kunnen opnemen, daar deze instelhng onomwonden verklaart voor de kerk en voor de wereld, dat zij met de Oud-Testamentische vergeldingswetten niets, maar dan ook niets te maken willen hebben".

Voorts schrijft de heeir Groeneveld, dat de reclassering er wel voor zorgt, dat een dokter de schuldige ontoerekenbaar verklaart, eer de rechter hem veroordeelt. Hij is van mening, dat de rechters de schuldige geenszins voor onschuldig hebben te houden, maar als Gods dienaresse hebben ze de passende straf op de begane zonde uit te spreken.

Naar aanleiding van het aanprijzen van het bezoeken van gevangenen, merkt de heer Groeneveld op : als de reclassering de baas wordt over de rechters, dan is het gevangenbezoek overbodig, want de reclassering zorgt er wel voor, dat er nooit meer iemand in de gevangenis komt en de overheid kan het zwaard wel in de schede steken.

Het zij mij vergund om de heer Groeneveld op zijn bezwaren van antwoord te mogen dienen. Het inzicht in het reclasseringswerk is bij de heer Groeneveld allesbehalve helder. Hij stelt het haast voor, alsof de eindbeslissing bij de reclassering berust. Feit is het, dat de Reclasseringsvereniging alleen een schakel wenst te vormen tussen de misdadiger en de rechter.

Laat ik eens een voorbeeld mogen noemen. Er is een catechisant uit een , net gezin, die bij zijn baas gestolen heeft. Nu wil de rechter gaarne weten, wie de jongen is, die voor het eerst met de justitie kennis maakt en uit welk milieu hij komt. Dan wordt de Reclasseringsvereniging ingeschakeld. Een onderzoek wordt ingesteld naar de gedragingen van zulk een jongen van zijn schooltijd af. Er worden gegevens gevraagd van onderwijzers, predikanten, politie, familieleden, buren, bekenden, enz. Soms zijn die gegevens gunstig, soms zijn ze zeer ongunstig.

Aan de rechter is de taak opgelegd, om straf op te leggen. Met ontoerekenbaarverklaring heeft de Reclasseringsvereniging niet te maken. Dat is een zaak van de rechtbank.

Nu bestaat in onze wetgeving de mogelijkheid om iemand voorwaardelijk te veroor-. delen. Die catechisant krijgt b.v. drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. Dat wil zeggen, dat hij nu twee of drie jaar onder toezicht komt van de Reclasseringsvereniging, die nu een toezichthouder benoemt of een gezinsvoogd.

Enkele tientallen jaren heb ik op verscheidene jongens en meisjes toezicht gehad. Er waren enkele teleurstellingen onder. De voorwaardelijke straf moest worden veranderd in een definitieve straf, maar vele anderen hebben zich later zó gedragen, dat ze niet meer met de justitie in aanraking kwamen, tot grote blijdschap van de ouders en van de delinquenten zelf.

Ik hoop, dat de heer Groeneveld zelf nooit zijn kind met de justitie in aanraking zal zien komen. Maar indien zulks het geval zou zijn, zou ik toch wel denken, dat hij de mogelijkheid van een voorwaardelijke straf met beide handen zou aangrijpen.

Volgens de heer Groeneveld moet de rechtspraak echter geschieden naar de Oud- Testamentische vergeldingswetten.

Indien het opleggen van een voorwaardelijke straf onschriftuurlijk wordt geacht, dan ben ik het eens met de heer Groeneveld, dat we er tegen moeten zijn.

Ik wil echter enkele gevallen uit de Heilige Schrift opnoemen.

We lezen, dat God tot het eerste mensenpaar gezegd had : Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.

Zijn Adam en Eva op de dag van hun overtreding ook onmiddellijk in de eeuwigheid opgenomen ? De geestelijke dood moge onmiddellijk zijn ingetreden, God heeft hun leven nog gespaard. Ja, ze mochten zelfs nog verscheidene eeuwen op aarde blijven leven. Het vonnis des doods is wel uitgesproken over elk mens, maar God geeft de mens nog tijd tot reclassering, als ik het zo eens met eerbied mag zeggen.

Ook geef ik de heer Groeneveld nog eens in overweging te lezen, wat er in Joh. 8 geschreven staat: „En de Schriftgeleerden en de Farizeërs brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen, en haar gesteld hebbende in het midden, zeiden ze tot Hem : Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.

En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden ; Gij dan, wat zegt Gij ?

En dit zeiden zij. Hem verzoekende, opdat ze iets hadden om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde.

En als ze Hem bleven vragen, richtte Hij zich op en zeide tot hen : Die van uheden zonder zonde is, werpe het eerst de steen op haar.

En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. Maar zij, dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten ; en Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande.

En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar : Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers ? Heeft u niemand veroordeeld ?

En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar : Zo veroordeel Ik u ook niet, ga henen en zondig niet meer".

Ik ben benieuwd, wat de heer Groeneveld over dit Schriftgedeelte heeft te zeggen.

Als hij verder opmerkt, dat de rechtspraak vaak buitengewoon slap is, ben ik het roerend met hem eens, maar dat raakt het're-

classeringswerk niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1951

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Reclassering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1951

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken