Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MEDITATIE

4 minuten leestijd

De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekere zich tot de Heer e, zo zal Hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Jesaja 55 vs. 7.

Uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en uw God en uw zonden verbergen het aangezicht van uheden, dat Hij niet hoort. Deze woorden sprak de profeet Jesaja. En voorzeker, het is het wezen van de zonde, scheiding te maken tussen God en de zondaar. De Heilige God kan geen gemeenschap hebben met de onreine zondaar. Zal derhalve een zondaar in gemeenschap kunnen treden met de Heere, dan zal hij eerst zich inoeten afkeren van zijn goddeloze weg. Hier wordt gesproken van de goddeloze. Dit woord moet in zijn ruimste betekenis genomen worden ; niet alleen worden hier bedoeld die in buitensporige zonden leven, maar allen die buiten God leven. Goddeloos betekent : loos = los van God.

Evenzo wordt gesproken over de ongerechtige man, alzo allen die in ongerechtigheid leven, dus alle onbekeerden. Zij worden vermaand hun weg en gedachten te verlaten. Niet alleen hun inwendig, maar ook uitwendig leven, hun overleggingen, zowel als hun daden en woorden, in één woord : hun ganse bestaan. De profeet vermaant hen in de vorm van een bede : Moge de goddeloze zijn weg verlaten. En dat zal geschieden als hij door Gods Geest voorgelicht, tot zelfkennis komt, wanneer hij de schadelijkheid van zijn weg leert kennen. De weg zal verlaten worden, als men een afkeer van die goddeloze weg leert krijgen. En hij bekere zich tot de Heere. Die Heere, die hij mist, moet hij tot zijn deel hebben. De goddeloze moet zich tot de Heere wenden met belijdenis van zonden en onder afbidding van Zijn genade en vergeving, daar Hij de Heere beledigd heeft door zijn zon­ den en ongerechtigheden, opdat de Heere zijn ongerechtigheden mocht wegnemen.

Zonde is afkering van de Heere God, bekering is wederkering tot God. Het zondig pad en de. verkeerde weg moet verlaten worden, doch ook de zondige gedachten en neigingen, alzo een wezens- en zinsverandering. Dit is geen vrucht van eigen akker, van eigen streven, maar het werk des Heiligen Geestes. David bad : Schep mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Gods vergevende liefde is daartoe een krachtige drangreden. Keert weder, gij afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen, zegt de Heere. Dringt dat woord niet om weder te keren tot de Heere, die toch menigvuldig vergeeft ? De ganse Heilige Schrift is daar vol van. Johannes de Doper roept het uit : Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hij predikte de doop der bekering tot vergeAang der zonden. Ook de apostelen moesten prediken bekering en vergeving der zonden onder alle volkeren. beginnende van Jeruzalem. De. apostel Paulus wordt gezonden om van de Joden en heidenen de ogen te openen, hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Ciiristus.

De woorden van de tekst gelden ook ons. Hoe bedrogen zullen diegenen uitkomen, die op hun goddeloze weg volharden ! Moge het onze bede zijn : Heere, , bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn ! Hoe barmhartig is de Heere. De belofte luidt immers : Zo zal Hij zich Zijner ontfermen. Hoe goddeloos en on- •gerechtig iemand ook is, als hij zijn weg verlaat en zich als een arm en verloren zondaar tot de Heere wendt, dan behoeft hij niet te wanhopen, maar mag hij ontferming verwachten. Want Hij vergeeft menigvuldiglijk, opdat niemand denken zou dat hij te groot zondaar zou zijn. Johannes betuigt het : Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Ja, een iegelijk die in Hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen in Christus' naam.

Welk een troostwoord voor boetvaardige zondaren ! Hoe groot de zonden ook mogen zijn, de ontferming des Heeren is groter. Bij Hem is uitkomst, zelfs tegen de dood.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 10 December 1953

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van Thursday 10 December 1953

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken