Bekijk het origineel

WEL EEN BEETJE HÈÈL ERG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WEL EEN BEETJE HÈÈL ERG

3 minuten leestijd

Een drukfout kan gemakkelijk 'insluipen, al geeft het altijd een onaangenaam gevoel, als men ze tegenkomt. Over het algemeen hebben wij geen klagen, maar ditmaal is het' toch wel heel erg. Ons stukje: , , Nog eens over de vrouw in het ambt" in het nummer van 16 Sept. '54, is er zeer gehavend en vervormd uitgekomen. Voor hen, die het nog eens na willen gaan, laten wij enkele verbeteringen volgen :

1. In de eerste kolom fol. 282 in de tweede alinea de op één na laatste regel staat het woord oude. Mogelijk heeft men reeds begrepen, dat dit orde moet zijn. De zin is dus : Wat de Heilige Schrift leert en derhalve wat met de door God bevolen oi aangewezen orde overeenkomt (en niet zoals er staat overeenkomst !), kan hier alleen beslissend zijn.

2. In de tweede kolom wordt het nog erger. Na de regel wit begint een nieuwe alinea. Sommigen trachten te ontkomen enz. Het gaat n.l. over de instelling van het ambt door Christus. Wil men dat niet erkennen, dan wordt het ambt van zijn kracht beroofd. Dat spreekt van zelf, want dan moet het ambt van onderen op komen en kan slechts menselijk gezag doen gelden.

Deze gedachtengang is op zich zelf duidelijk, 'maar hoe er dan kan volgen : en ook van de man, is een minder duidelijk geval. Hier is een stuk uitgevallen, dat nu maar achterwege moet blij­ ven. Men schrappe dus de woorden „en ook van de man" en leze een . achter beroofd.

3. Ook in de derde kolom zijn enkele storende fouten ingeslopen. De zevende regel van boven : Het regeerambt wordt reeds onmiddellijk uitdrukking enz. De lezers zullen wel zo vriendelijk zijn geweest in plaats van wordt vindt te lezen. Bet regeerambt vindt reeds onmiddellijk uitdrukking in het hooidschap.

Moeilijker te gissen is het bedoelde woord in de alinea na de regel wit : Daarom is er aan deze Schriftuurlijke orde ook geen ontkenning en dit moet zijn : geen ontkoming voor de ongehuwde vrouw.

Ten slotte in de tweede alinea daarna, die begint met: Daarentegen is de grote nadruk enz

Men ziet dat deze zin niet goed loopt. Lees voor misplaatst mistasten en gij ziet, dat de zin wel loopt. Daarentegen is de grote nadruk der apostelen, zie ook 1 Petr. 3 vs. 1, op het hooidschap van de man en de onderdanigheid van de vrouw aan haar man, een klaar bewijs, dat zij, die zich op het woord van de apostel beroepen : in Christus is noch man, noch vrouw (Gal. 3 vs. 28) om de vrouw tot de ambten toe te laten, volkomen mistasten.

Waarlijk genoegzame aanleiding om een beroep te doen op de welwillendheid en vergevensgezindheid van onze

lezers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1954

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

WEL EEN BEETJE HÈÈL ERG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1954

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken