Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

AUGUSTINUS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

AUGUSTINUS

4 minuten leestijd

Zonde en genade.

Vatten wij de situatie in enkele punten samen :

1. Door de erfzonde is de oorspronkelijke goede richting van de wil in zijn tegendeel verkeerd. De mens is niet in staat, uit zich zelf van richting te veranderen.

2, Met de zonde heeft de concupiscentia haar intrede gedaan in het leven van de mens.

Pelagius verklaart de continuïteit der zonde wel uit een zinnelijkheid, die tot noodzakelijkheid der constante herhaling leidt, maar deze zinnelijkheid is géén gezindheid ; zij is slechts een uit zijn primair gezichtspunt van afzonderlijke vrije en zondige wilsdaden te reconstrueren apriorische generalisering, die niets uitstaande heeft met een aan­ geboren zondige wezensstructuur, zoals Augustinus leert. Pelagius' zondeleer is in wezen rationalistisch. Daarom is ook zijn genadeleer rationalistisch. De genade is naar Pelagius' opvatting verlichting van liet verstand, oorspronkelijk, inhaerent aan de mens, later, toen onwetendheid en gewoonte om te zondigen de overhand kregen, de mozaïsche wet en de leer van Christus.

Zoals de zonde incidenteel is, zo óók de genade : telkens kan de mens, door de genade verlicht, het goede kiezen. Het bekende motief, reeds door Socrates tot richtsnoer verheven van zijn zedelijke principes en sindsdien onuitwisbaar verweven in het patroon der v^ijsgerige en ethische bezinning, vaak nauwelijks zichtbaar en uiterst subtiel en verfijnd, krijgt tegen de achtergrond van Augustinus' genadeleer vlammen-

de actualiteit. Juist inzicht in het goede beweegt óók de wil tot het goede. In de gestalten van Augustinus en Pela- -gius ontmoeten wij de exponenten van twee stromingen, dde in een verwarrende veelheid van vertakkingen, het wijde < erf der ethiek nog altijd beheersen : de autonomie van het eigen redelijk-zedelijk inzicht tégenover de heteronomie van een bovenredelijke norm ; de proclamatie van de eigen, souvereine, scheppende, vrije wil tegenover de absolute aanspraak van de onweeristaanbare, de totale mens opeisende •liefdewil Gods ; de werkzaamheid van de menselijke natuur tégenover de goddelijke openbaring, het verworven geloof tégenover geschonken geloof, .schepsel tégenover Schepper.

Overal treedt deze tegenstelling op. De Middeleeuwse wijsgeren hebben gepoogd, deze zozeer verschillende componenten in een harmonische synthese op te trekken, zó, dat de genade principieel aangesloten zou zijn op de menselijke natuur — de Reformatoren hebben de onverzoenlijkheid van deze tegenstelling doorzien en alle nadruk gelegd op de algehele verdorvenheid des •jnensen door de zonde en de souvereine igenade Gods.

Hoewel Pelagius binnen het kader van zijn rechtvaardigingsleer een nauw verband legt tussen het geloof en de vergeving der zonden en hiermee nadert tot een bijbelse interpretatie van het geloof als een weten van de zondevergevende macht van Christus, blijven in zijn theologie zonde en genade moralistisch overgroeid : zonde als som van geïsoleerde handelingen — genade als de intellectuele verlichting. De rechtvaardiging blijft zodoende steken in een natuurlijke moraal.

Wat leert Augustinus nu omtrent de rechtvaardiging ? Wij zagen, dat de genade op tweeërlei wijze werkzaam is : zij bekeert de wil en zij doet hem volharden in het nieuwe, bekeerde leven. Zij schenkt de mens het geloof én zij activeert het in zijn permanente strijd tegen de concupiscentia en in de consolidering van zijn zedelijke vernieuwing. De mens ontvangt in de genade dus tweeërlei : vergeving van schuld èn de hieraan ontspringende kracht tot een nieuw leven in gehoorzaamheid. God neemt tot beide het initiatief. Het gehele heilsproces gaat van God uit. God verzoent èn verlost door het werk van Christus. Wanneer de mens het geloof ontvangen heeft, rekent God hem de zonde niet langer toe. Hier raken wij het hart van Augustinus' rechtvaardigingsleer — : zoals door de zonde van Adam de gehele mensheid door God gestraft is met de concupiscentia, zo wordt de gehele mensheid door de daad van Christus bevrijd en deze bevrijding wordt de mens factisch toegerekend. Hierbij komt nog — en dit is een tweede, zeer wezenlijk moment in Augustinus' rechtvaardigingsleer — de veronderstelling van een door God ge- •werkte ontwikkeling, praegnant voorgesteld onder het beeld van de instorting der genade. Het misverstand is niet denkbeeldig, dat men hier te maken zou hebben met een natuurlijke, psychologische ontwikkeling, alsof de genade potentieel een natuurlijke ontplooiing van zedelijke krachten in zich zou dragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1954

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

AUGUSTINUS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1954

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken