Bekijk het origineel

BONDSNIEUWS van Secretaris, 1e en 2e Penningm.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BONDSNIEUWS van Secretaris, 1e en 2e Penningm.

3 minuten leestijd

Geachte Lezers !

Het begin was niet slecht. Van de heer v. d. Hoef te Lunteren kreeg ik de adressen van niet minder dan 8 nieuwe lezers. Ds. Hovius won een nieuwe lezer in Dordrecht.

Voor deze aanwinst van 9 nieuwe lezers hartelijk dank.

De heer Groeneveld te Utfecht won niet minder dan drie nieuwe lezers. De heer Alblas te Utrecht won de 4de nieuwe lezer en van de heer Udo te Ede kreeg ik de adressen van 8 nieuwe lezers. Ook de heer Bal te Oosterland won weer een nieuwe lezer.

Alzo een aanwinst van 13 nieuwe lezers. Welk een prachtig begin in 1955. Met veel dank.

De Secretaris,

J. J. Timmer.

Proefnummers.

Van Ir. Smit kreeg ik een aantal proefnummer adressen in Amhem.

Boekenfonds.

De eerste, die mij in het nieuwe jaar met een aantal boeken voor de studenten verblijdde was de heer X te Stiens.

Wat waren dat een nuttige boeken voor onze studenten.

Heel veel dank en moge het navolging vinden.

Van een onbende geefster uit Poortugaal ontving ik wederom enige boeken voor onze studenten. Eveneens vein mej. S. uit Rotterdam. Al deze.boeken waren welkom. Mej. S. voegde er nog ƒ 1.— aan toe voor het boekenfonds.

Met veel dank.

Ds. Timmer.

Afdelingen.

Ik dank de heer Boele te Goudriaan voor de bijgewerkte ledenlijst.

Predikanten en Godsdienstonderwijzers, welke de Afdeling Wassenaar in 1954 met spreekbeurten hebben geholpen, worden langs deze weg hartelijk dank ge­zegd.

De Afd. Wassenaar.

Resultaat van de actie te Ede.

Reeds geruime tijd heeft de heer Udo zich gegeven voor de propaganda in Ede. De resultaten zijn schitterend. Het is hem gelukt om vijf en zeventig lezers voor De Waarheidsvriend te winnen.

Voorts werden door hem 165 contribuanten voor het Studiefonds gewonnen met een jaarlijkse bijdrage van ± ƒ265.—.

Mijn oprechte dank aan de heer Udo voor al de moeite, die hij zich heeft willen getroosten.

Als we nog drie zulke gemeenten hadden, waar men hetzelfde wilde doen, dan kon er één student meer studeren.

Wie wil het ook eens proberen?

Contribuanten.

De heer Udo te Ede won opnieuw 13 contribuanten voor het Studiefonds.

2e PENNINGMEESTER

130e Verantwoording.

We mochten met grote dank aan gevers en medewerkers ontvangen van de heren :

P. de Hay te Capelle a.d. IJssel van contribuanten aldaar ƒ 25.80 J. Walet te Nijkerk - 3.— J. D. J. te Ede - 1.— D. Keuskamp te 's Gravenhage contr. van de afdeling en van contribuanten - 132.75 Jac. V. d, B. te Ede, contributie 1955 - 2.— Ds. J. Fokkema te Ede, idem - 2.50 G. Verheul, id. - 3.— Verhoogde contr. 1955. Mej. A. M. J. van Leeuwen, contributie 1955 - 2.50 L. van Santen te Schiedam idem, en bijdragen Leerstoelfonds en Studiefonds - 3.— Ds. L. V. d. Peut te Eist (Utr.) contributie 1955 - 2.50 Ds. J. van Malenstein te Oud Beijerland, dubbele contributie 1955 - 2.— T. Vis Azn. te Alphen a. d. Rijn contributie 1955 - 1.-— W. ten Brummelen te 's Gravenhage, bijdrage 1955 Studiefonds - 1.^ J. A. Sonneveld te Rotterdam - 2.50 A. Kortenhoff te Utrecht, bijdrage '55 Studiefonds - 2.— J. Stam te Wezep - 1.— G. Verbaan te Lopik van contribuanten aldaar - 21.— J. van der Zaan—Snoek te IJsselmonde, contributie 1955 van A. van der Zaan - 2.— Ds. M. Verweij te Waalwijk, bijdrage Studiefonds 1955 - 2.50 C Burggaaf te Hekendorp, contributie en bijdrage Studiefonds - 2.— f 224.05

Met warme aanbeveling.

J. L. Verbeek Wolthuys.

Zeist, giro 562894.

8 Jan. 1955.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

BONDSNIEUWS van Secretaris, 1e en 2e Penningm.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken