Bekijk het origineel

Kroniek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kroniek

4 minuten leestijd

„Met een opgewekt gezicht". — Onder deze titel verscheen in , , Woord en Dienst" een lang, humoristisch gedicht over de critiek der gemeente op de persoon en het werk van haar dominees. Het begint aldus :

„Hoe ondankbaar in dit land Is het vak van predikant!

Altoos eist men van zo'n knaap

Zeven poten aan één schaap".

Alles wordt van hem verwacht, maar nooit doet hij het goed. Hij loopt altijd te hard of te langzaam, is te slap of te streng, te los of te stijf, te druk op de preekstoel of te saai ; houdt hij van liturgie, dan is hij Rooms, doet hij dat niet, dan heeft hij geen stijl ; is hij theoloog dan grijpt hij te hoog, probeert hij populair te zijn dan staat hij maar wat te praten ; zijn preek is te leerstellig of te mystiek enz.

„Wat hij laat of wat hij doet,

Nooit en nimmer is het goed.

Te allen tijd rust op zijn werk

't Critisch oog van volk en kerk".

Ja ! het is een moeilijk werk om het iedereen naar de zin te maken. Maar dat is ook niet de taak van de dominee. Hij moet maar voortgaan, ondanks al die mensencritiek, door eer en oneer, door kwaad en goed gerucht heen. En dan misschien soms ook een beetje oog hebben voor de humoristische kant van het geval. Het is wel niet altijd gemakkelijk, maar dat hoeft ook niet. En tenslotte moeten de dominees maar leren, dat ze met al hun pogingen maar nietige instrumenten zijn en hun schat in aarden vaten dragen, opdat de uitnemendheid der kracht zij Go des en niet van hen.

Christelijke levensstijl. — De Nationale Christen Onderofficieren Vereniging gaf een memorandum uit inzake de handhaving van de Christelijke levens­ stijl in militaire, dienst. Dit memorandum bevat een ernstige waarschuwing aan het adres van overheid en volk, dat de ware Christelijke levensstijl bij de huidige stand van zaken in het leger verloren dreigt te gaan. Gewezen wordt vooral op een 5-tal zaken, die het leven naar Gods Woord en wet de christen-militair bemoeilijken.

Ie. de oefeningen in internationaal verband, waarbij steeds een Zondag in beslag wordt genomen. Bij de oefening Battle Royal waren dit zelfs twee Zondagen. De N.C.O.O.V. meent, dat de oefeningen als zodanig natuurlijk noodzakelijk zijn, maar dat alles gedaan moet worden om de Zondagsontheiliging, die hiervan het gevolg is, tegen te gaan i

2e. het reizen van militairen op Zondagavond, die naar hun legerplaats terug moeten keren. Het memorandum noemt dit een nationale zonde ;

3e. oefeningen op kerkelijke feestdagen, met name op Hemelvaartsdag j

4e. het gebrek aan rust om voor en na de maaltijden te kunnen bidden en danken, waar het z.g. cafetaria-systeem in de kazernes is ingevoerd. De drukte en herrie in de eetzalen maken het rustige gebed practisch onmogelijk ;

5e. de grote gejaagdheid bij en de korte tijd voor het nuttigen van de maaltijden als gevolg van het cafetaria-systeem. Zelfs het eten wordt een onrustig en zenuwachtig werk.

Dit memorandum legt de vinger bij wonde plekken in het lichaam en de functionnering van onze, strijdkrachten en bij de grote gevaren, die hierbij dreigen voor het geestelijke leven der militairen en het beleven van hun Christelijke belijdenis. En 't komt ons voor, dat hier reden is voor overheid en volk tot een ernstige bezinning op de waarden en' waardigheden, die ons Christelijk vaderland altoos heeft hooggehouden, en die zij meer en meer verliezen juist in de strijdkrachten, die een der voornaamste steunpilaren zijn waarop het land rust en waardoor de troon geschraagd wordt. Een verder ondergraven der fundamenten, waarop het vaderland rust, kan niet anders dan noodlottige gevolgen hebben. , , Tot de Wet en tot de getuigenis ! Indien zij niet spreken naar dit woord, zij zullen geen dageraad hebben".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Kroniek

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken