Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

6 minuten leestijd

Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. : Hosea 14 : 6.

Hosea, de machtige prediker, verscheen als een gezant des Heeren in Israël ten tijde van Amos.

Amos kwam met de maatstaf der gerechtigheid. Hij paste op Israël toe het meetsnoer van Goids recht en toen bleek het, dat alle godsdienst en vroomheid, welke het volk in deze tijd van voorspoed bezat, te kort en te smal was. Onrecht vierde heerschappij op maatschappelijk en geestelijk gebied.

Maar Hosea kwam met een heel andere maatstaf. De aanleiding daartoe ligt in zijn eigen huwelijksleven. Zijn vrouw heeft hem verlaten en zich aan andere mannen overgegeven. Hierin ziet Hosea het beeld van het volk, dat God heeft verlaten en andere goden is nagewandeld. Hosea's liefde overwint; hij haalt zijn vrouw terug. Zo zal ook Gods liefde overwinnen. Daarom zal de Heere dat afvallige volk slaan — Samaria zal verwoest worden : — maar Hij zal dat doen met 'n liefdehand. Hij zal hun afkeringen genezen, Hij zal ze vrijwillig liefhebben. En ais de Heere nu het verbond met Israël zal vernieuwen, dan zal het zijn als de dauw.

De dauw is vooral in het Oosten het voornaamste middel, waardoor boom en plant het vocht tot zich neemt. De dauw dus, welke zich als een wollig tapijt over de velden uitrolt, is het beeld van de levendmakende kracht. Israël was, wat het geestelijk leven betrof, dor en dood. Ook wij zijn geestelijk dood. Het leven zijn wij kwijt, het beeld Gods is verloren. Dood in zonde en misdaden, en daarom zal de eeuwige dood en verlorenheid ons deel zijn, als wij maar onbekeerd voortleven. De Heere is de levende God en kan geen gemeenschap hebben met dode zondaren. Maar Hij zal Israël zijn als de dauw. Hij wil werken met Zijn Geest in het hart om daar nog de vraag te doen geboren worden: , , zou er ook voor mij nog een middel bestaan om de eeuwige straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? " Dit is de eerste levensritseling, welke gehoord wordt in het van nature dode hart. Het eerste levensteken is dit, dat wij onze doodsstaat niet maar zien en erkennen, maar bovenal beleven.

Ik zal Israël zijn als de dauw. Hebben ook wij reeds deze levendwekkende kracht van Gods Geest in ons leven ondervonden? Hebt ook gij, mijn lezer, reeds leren verstaan, in welk een doemwaardige toestand gij zijt, als gij nog leeft zonder een borg voor uw ziel? Als wij sterven zonder het eeuwige leven te kennen, zal het onze eigen schuld zijn, want de Heere wil ook ons zijn als de dauw, ook in onze dode zondaarsharten wil Hij nog het leven wekken.

Als de zware dauw zich over de velden uitspreidt.is het meestal kil en koud. Deze kilte is het sterkst vlak vóór de zon aan de kim verschijnt. Maar dit is ook het ogenblik, waarop de dauw zich tot droppelen kristalleert. Dit is de tijd, dat de plant de dauw tot zich neemt om er weer een tijd van te kunnen leven. Zo is er ook vaak in het geestelijke armoede, leegheid en gevoel van eigen dorheid, vlak voordat de benauwende kracht van Gods Geest neerdaalt in het hart.

Hij zal bloeien als de lelie. De lelie is ook in de Schrift vaak het beeld van de zuiverste reinheid. Zo als nu de lelie bloeit, zo zal ook Israël bloeien. Het zal dus rein zijn. Daarom is het een rijke belofte voor een, die zich zelf als geheel melaats van het hoofd tot de voeten heeft leren kennen. Als de Heere werkt in het hart, dan wordt de onreinheid onzer ziel gevoeld en beleden. Als dat ook met ons zo is, dan komt ook tot ons de belofte: gij zult bloeien als de lelie.

De Kerk heeft vaak de lelie als symbool genomen. Van deze reinheid, welke van de leliekelk uitstraalt, is vaak in het leven zo weinig te bespeuren. Ook onder degenen, die voor Gods kinderen willen doorgaan, is soms zo weinig reinheid en oprechtheid te vinden. Zij vertonen iets van de oprechtheid van de lelie als zij door Gods Geest worden bewerkt. De Heere heeft een gewillig volk, maar Hij heeft het alleen op de dag Zijner heirkracht. Bloeien als de lelie dat is gereinigd worden van de zonde. Dat is dus iets van heiligmaking en dit is alleen Gods wérk.

Welk een rijke belofte ligt er dus in dit woord voor een die het ervaart; dat bij het dieper graven in de wand van het hart steeds groter gruwelen worden gevonden. Wij nog ooit gereinigd van die vuile zonden? Wij nog ooit een hart, dat kloppen zal van zuivere liefde tot God alleen? Deze gedachte is voor een waarlijk ontdekte zondaar te groot en te heerlijk. Hij ervaart het immers telkens, dat hij altijd weer bezig is om het werk des Heeren in de weg te staan.

Daarom luister wat de Heere Jezus van deze lelies heeft gezegd; Hij heeft gesproken van hun pracht en heerlijkheid, welke groter was dan die van Salomo. Maar Hij heeft het ook van de lelie getuigd: „zij arbeiden niet en spinnen niet". Zo zal het ook zijn met elk, die de reinigende kracht van des Heeren Geest aan de ziel ondervond. Hij zal het ervaren, dat het alléén Gods werk is. Wij kunnen het alleen maar bederven. Daarom moet het steeds beleden: het is genade, enkel genade.

Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De Libanon; wij kennen immers dat gebergte, dat zich verheft ten Noorden van de vlakte van Jizreël. Reeds op grote afstand is hij te zien door zijn kalkrotsen en zijn met sneeuw bedekte top. Hij maakt reeds van verre een geweldige indruk.

Dit is nog wat anders dan met kracht en overtuiging strijden voor een bepaalde mening. Het is een zich verlaten op en vasthouden aan de Heere in alle levensomstandigheden.

Zulk een, die dus de benauwende werking van Gods Geest in het leven heeft ondervonden, zal groeien als de lelie. Hij zal dus van zonden worden gereinigd, niet om eigen verdienste, maar alleen omdat Christus verzoening voor hem heeft gevonden. Hij zal zijn "wortels uitslaan, dus leren leven uit Zijn volheid van genade.

Heerlijk wie dit ervaren mag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1958

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1958

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken