Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BOEKBESPREKING

3 minuten leestijd

S. N. Kramer, De Geschiedenis begint me't de Sumeriërs, 240 pag., gelb. /' 14, 90. U'itg. A. W. , Sij> 1fli'oflf'S Uitgevers MÏj N.V., Leiden,

Van bet belangrijke 'Weik. van •de Aanerifeaanse 'Symerioloog Kram-er, From itihe Tablets of Siumaer, ver'SCheen, een niederlandse vertal'iinlg 'Onider deKeltfde 'titel als. de franse: De gesichiedemis begint met de Siiim'erdërs. Prof. V. d. Meer sichreef een aanbevelend iwoopwoord, waarin ihij er o.a. op wijsrl, dat er eigenlijk 'geen sprake ban 'zijii' van een tijdperk gedu'rende het bestaan rvan de mensheid, dat vóór de 'geechiederuis list 'en daarom moot mien, 'zegt ttiij, 'om de titel goed ite begrijpen ertoiji denken: de geschieddniis i(imt de geschreven b'ronnen)) begint bij' de Sumeriërs. Dat is inderdaad, wat prof. Kramer bedoelt, blijkens de Onider titel van de Amerikaanse aiitgave: 2'5 firsts 'in miani's recorded iM'stiory; de nederlandse ondertflitel luiidt: 25 onderwerpen uit de vroegsite 'geachiiedenis.

De iSuimeriërs, 'een volk van oude, hoogs'taainlde cultuur, schre-ven ireeds 'Op 'klei 'ongeveer 5000 jaar 'geleden. Vele klei tabletten Eijin gevonden tussen 18'8'9 'en 1'900 te Nippur, dat op ongeveer honiderd mijden 'afstand van het huidige Bagdad lag. Een 'groot aan'tal van deze kl'eiitaibletten is bewaard in het Universdteiitsimuseuim' van Phaladelphia 'en in het Mu'seuim van het 'Oude 'Oosten te Inistanfoul.

S'Chr. geeft in dit boek een Ibloem-'leizing uit het resultaat van vele jaren m'oeizam; © arbeid. De 'vertaalde en hier besprokien 'tabletten geven ons een iniaicht in het cuiltairele leven van de ou'de Sluimieriërs; 'Wij' 'horen van degodsdienstige en ethische voorsitellingen en principia van ddt 'Ouide volk. 'Maar 'OOk 'aver heit heel gewone leven worden wij ingelicht: 'Over landen tuinb'ouw, 'over rechtspraak en volksvertegenwoordiging, over opvoeding en schoo'lleven. 'M'et genoegen leesit men van dit alles. De slcihio'oljonigen van 2000 jaar v. Chr. haast z'icih op s'ch'ool 'te komen op tijd, want anders „krijlgt" hij van zijn leraar; straiks blijkt zijn scihrijlfiwerk onvoldoende en e'r izit wat voor hem' op. 'Moedel'o'os koimit hiji 'ffliu'is en men be- 'sluiit eens met de leraar te praten; 'deize wordt th'Uis onjtfoo'den en onth'aal'd en het eind is, dat 'de leraar van de leerling Verklaart, dat hij een 'geleerd 'man; iS' 'geworden. 'Of het 'geval van de belastüi'glverlaging, ook in die dagen reads een pro'bleem, was? Wel zeer belangrijk zijn de 'geschiedenis'sen 'Over de zondivloed 'en de 'gouden eeuw.

Het geh'eel is 'prachtig uitgegeven m; eit veel platenmaterdaal, meer en beter nog dan in - de oorspronikelijke uitgave voorkomen; op de 'S'Chuitfoladen tzijn goede 'overziiohtelij'ke kaarten van het nabij'e 'Oosten 'afgedrukt.

Het is jammer, dat de'vertaling niiet bes't is; het geheel weimelt Van 'vertaaMouiten; ik zO'U er '20 honderd kurunen 'O'pn'oem'en. Dit bezwaar wordt niet 'wegigenomen idoor de aanduiding: nederlandse bewerking. De ver'taldngen van de kileitaJbletten hebben daarvan' nog he't minste 'te lij'den en tenslO'tte is dat het belang­

rijkste.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 mei 1959

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 mei 1959

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken