Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDITATIE

Een afgewezen bede

5 minuten leestijd

Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen

Sion heeft in haar Heere een machtige Koning. De Zoon des mensen is in de wereld gekomen om de werken des duivels te verbreken!

Die werken des duivels kwamen in het land der Gadarenen wel ontstellend aan de dag in de bezetenheid van de beklagenswaardige man die voortgedreven door een „Legio" donkere krachten als een angstwekkende woesteling, nacht en dag op de bergen en tussen de graven zwierf, zinloze klanken uitstiet en zichzelf met stenen sloeg. Satan brengt de verwording.

De toeleg van de vorst der duisternis wordt duidehjk als de duivelen in Gadara de Heere Jezus op hun weg zien om Zijn verlossende werken te openbaren. Zij willen het werk van Christus dat heerlijk tot openbaring komt in de genezing van de bezetene tegenstaan en de doorwerking van het Evangelie in Gadara verhinderen.

Daarom bidden de onreine geesten dat zij in de zwijnen mogen binnentrekken. De Heere laat het toe. De onreine geesten zijn daar meer op hun plaats dan in de arme geplaagde mens. Als de kudde — vluchtend voor de krachten van de Heere Jezus — zich in de zee heeft geworpen, is satans toeleg gelukt. Getroffen in hun aardse bezit smeken de Gadarenen verschoond te mogen blijven van de doorwerking van Christus' krachten in hun gebied.

Dit is geen gebed van de Geest maar van het vlees.

Anders dan het gebed van de bezetene! Gekleed en wel bij zijn verstand zit hij aan de voeten van de Heere Jezus. En als de Heere Zich inscheept om naar de overzijde te varen, doet de genezene het dringende verzoek met de Heere Jezus te mogen gaan. Uit dit verzoek bhjkt geloof dat in zijn hart gewerkt is door Gods Geest. Liefde en dankbaarheid wegens Christus' verlossende daad dringt tot dit gebed. Deze mens is overweldigd door de goedertierenheid van Christus en wil voortaan de Zaligmaker dienen en volgen waar Hij heengaat om van Hem geleerd en geleid te worden!

Dat is toch geen „gebed des vleses"?

Zeker niet. En toch lezen wij: „Doch Jezus liet hem dat niet toe." Onze beste gebeden en onze eerlijkste bedoelingen hebben het nodig door de Heere Jezus gereinigd en geheiligd te worden.

De Heere wijst deze genezene niet af als Zijn discipel, maar wist hem wel de plaats waar hij als discipel gesteld wordt om de naam des Heeren te behjden. De Heere geeft de weg aan hoe Hij gediend wil worden: „Ga heen naar uw huis tot de uwen."

Dat is niet de gemakkelijkste weg voor het vlees maar wel de weg waarin de Heere het meest geëerd wordt.

Het eigen hart verzet er zich tegen. „Heere, dat is toch niet mogelijk in Gadara Uw discipel te zijn temidden van zoveel ongeloof en vijandschap. Gadara verdraagt Uw aanwezigheid niet."

Hoeveel beter is het dicht bij de Heere te zijn en ver van het gedruis dezer wereld. Juist als de Heere Zijn verlossende daden in het hart wilde verheerlijken! Dan wordt zo hartelijk toegestemd: „mij aangaande, het is mij goed nabij de Heere te zijn." Zich los te maken van de naaste omgeving, van de bestaande taak, van het verleden waar zoveel aanklachten hggen, zoveel donkere herinneringen liggen, zoveel boze krachten zich laten gelden.

Maar de Heere laat het niet toe. Ga heen naar uw huis.

In het afwijzen van uw begeerten wü de Heere u leren werkelijk Zijn discipel te zijn! Hem te volgen in onbegrepen wegen die altijd weer gezegende wegen blijken te zijn. Hij heeft recht dat gij de wegen gaat die Hij u voorstelt.

De Heere laat het u niet toe uw bedenkingen te maken tegen Zijn leiding: „Mijn leven zou zoveel meer betekenen voor de Heere en Zijn Koninkrijk als ik maar " en dan komen onze eigen overleggingen, plannen en gedachten. Nog eens, de Heere laat het u niet toe. Hij - wijst u aan waar uw leven betekenis moet hebben en door Zijn genadige ondersteuning ook zeker zal hebben, uw huis, uw naaste omgeving. Daar een getuige te zijn van Christus' genade aan u geschiedt, is 's Heeren opdracht.

In die weg zal de Heere Zijn kracht in uw zwakheid verheerlijken.

In die weg wil de Heere ook Zijn bemoeienissen openbaren met het zondige Gadara. De Heere wordt uit Gadara weggedreven. Maar de Heere laat Gadara niet los! Mogen de Gadarenen hun zwijnen meer hef hebben dan hun ziel en zaligheid, de Heere Jezus openbaart Zijn hefde voor de zielen der Gadarenen en Zijn zorg voor hun zaligheid door in Gadara een getuige achter te laten uit welke nood en dood de Heere Jezus mensen verlost. Deze genezene is de levende brief die de Heere Jezus bij Zijn vertrek uit Gadara achterlaat om bekend te maken: „Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin, dat de zondaar zich bekere en leve!"

Zo laat de Heere in deze wereld Zijn getuigen achter, die hierin hun geloof en liefde jegens Christus — gewerkt door Zijn opzoekende Hefde en verlossende genade — openbaren, dat zij op de plaats waar zij gesteld zijn, spreken van de grote werken Gods.

De Heere laat het niet toe het licht onder de korenmaat te plaatsen. Hi' wil dat het in de naaste omgeving Zijn schijnsel verspreidt in stille ootmoedige, godvrezende wandel en vrijmoedige belijdenis van de Naam des Heeren.

Daarom zegt Hij: „Ga heen naar uw huis tot de uwen en boodschap hen wat grote dingen de Heere aan u gedaan heeft en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft."

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juni 1960

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juni 1960

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken